Svátek má

Viola
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Institut vzdělávání a poradenství umožňuje studium kariérového poradenství

V tomto akademickém roce se v chuchelském Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze poprvé otevřel tříletý studijní program Kariérové poradenství a vzdělávání. Jeho obsah je unikátní, nikde jinde v České republice podobně zaměřený program studovat nelze. Jedinečnou příležitost mohou využít všichni, kdo se chtějí naučit, jak rozvíjet potenciál druhých. Na toto téma jsme si povídali s kariérovou poradkyní České zemědělské univerzity v Praze PhDr. Jitkou Jirsákovou, Ph.D.

Nově otevřený obor je unikátní už v tom, že nikde jinde stejně zaměřený program studovat nelze. V čem ještě?
Ano, v České republice máme prvenství. Po něčem takovém bylo již delší dobu v komunitě kariérových poradců „voláno“. Dosud bylo možné získat jen profesní kvalifikaci skrze autorizované osoby (neziskovky, vzdělávací instituce aj.) přes Národní soustavu kvalifikací, které mají akreditaci od MPSV či MŠMT v závislosti na podtypu kariérového poradce. Což je vlastně možnost pouze pro již „praktikující“ kariérové poradce, kteří chtějí své kompetence potvrdit oficiální kvalifikací. Unikátnost našeho studijního programu je v tom, že studenti získají vysokoškolskou kvalifikaci, opírající se o nejnovější teorii na poli kariérového poradenství. A také v tom, že si rozšíří v rámci profesně zaměřeného studijního programu praxi v rozmanitých institucích. Během tříletého studia student získá přehled o kariérových teoriích, technikách, metodách a postupech v poradenství, měl by být připraven pomáhat a podporovat jednotlivce nebo skupiny osob jakéhokoliv věku při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání a rozvoji kariéry. A být tak v obecné šíři připraven vykonávat povolání kariérového poradce.
Je o nový studijní program velký zájem?
Do prezenčního studia se přihlásilo 95 uchazečů a do kombinovaného 55, což je velmi potěšující začátek a dokládá to zájem o tento typ studijního programu. Vzhledem k tomu, že akreditaci jsme získali v březnu a přihlášky se podávaly do 5. června, je to velmi dobrý výsledek.
Jaké předpoklady by měl mít student tohoto programu?
Základem je empatie, ochota pomáhat druhým, komunikační dovednosti, schopnost naslouchat a být připraven se neustále vzdělávat a „nasávat“ novinky v oblasti trhu práce, HR i poradenství.
Na co v tříletém studiu kladete největší důraz?
Je to profesně zaměřený bakalářský studijní program, odpovídající popisu náplně povolání kariérový poradce, uvedené v Národní soustavě povolání, a požadavkům na kvalifikaci kariérového poradce, specifikovaným v Národní soustavě kvalifikací. Inspirovali jsme se i v zahraničí. Důraz jsme kladli na rozvoj praktických dovedností studentů a propojení s praxí. Přínosem pro studenty bude i jejich zapojení do aktivit Kariérního centra ČZU, kde budou moci získat své první praktické zkušenosti.
Jaký je profil a následné možnosti uplatnění absolventa tohoto studia?
Absolvent získá znalosti, dovednosti a kompetence pro výkon povolání kariérového poradce. Bude schopen využívat variabilní formy a metody práce s klienty, různé diagnostické nástroje, včetně online nástrojů a znalostí o trhu práce. Bude komunikačně zdatný, bude schopen vést poradenský rozhovor s různými typy klientů, včetně záznamu poradenského sezení. Bude schopen práce s informacemi o trhu práce, rozvoji lidského potenciálu, teoriích a přístupech v poradenství a psychologii. Bude se orientovat v současných trendech a změnách na trhu práce a používat tyto informace při práci s klienty. Bude schopen připravit, realizovat a evaluovat vzdělávací programy v oblasti kariérového poradenství pro poradce i různé typy klientů dle zadaných požadavků.
Absolventi nového studijního programu se mohou uplatnit jako kariéroví poradci v Informačně poradenských střediscích na Úřadech práce, jako kariéroví poradci „na volné noze“, také mohou působit v rámci personálních oddělení firem a věnovat se rozvoji zaměstnanců, pracovat jako specialisté náboru pracovních sil. Dále se mohou uplatnit jako lektoři v oblasti kariérového poradenství, volnočasových aktivit se zaměřením na poradenství nebo jako pracovníci neziskových organizací zaměřených na vzdělávání a poradenství.
IVP je několikanásobný vítěz v anketě Fakulta roku v kategorii „Pedagogika“. Co za tímto úspěchem stojí?
Moc si toho vážíme a věříme, že je to díky našemu pedagogickému přístupu ke studentům i podmínkám a zázemí v Malé Chuchli, kde se výuka realizuje. Jsme menší, dá se říci „rodinné“ pracoviště, studenti oceňují profesionalitu, kreativitu a erudovanost vyučujících a jejich lidský přístup. Co se týče výuky, velmi pozitivně je hodnocena především praktická využitelnost nabytých znalostí a dovedností, které studenti získají během studia, což dokládá i prakticky nulová nezaměstnanost našich absolventů.
Co nového chystá IVP pro nejbližší dobu?
Současná situace kolem Covid-19 nám ukázala potřebu tzv. „digiskills“ u pedagogů i poradců. Proto bychom se rádi ve výuce více zaměřili na on-line poradenství a praktické využití nových ICT nástrojů, např. připravujeme inovaci výuky s využitím virtuální reality pro přípravu budoucích učitelů i poradců.
Lenka Prokopová

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content