Svátek má

Nela a Hromnice
4°C
Broken clouds
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
4°C
Broken clouds
Čtvrtek
62%
06:33
Min: 2°C
989
15:57
Max: 6°C
NW 6 m/s

Institut vzdělávání a poradenství umožňuje studium kariérového poradenství

V tomto akademickém roce se v chuchelském Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze poprvé otevřel tříletý studijní program Kariérové poradenství a vzdělávání. Jeho obsah je unikátní, nikde jinde v České republice podobně zaměřený program studovat nelze. Jedinečnou příležitost mohou využít všichni, kdo se chtějí naučit, jak rozvíjet potenciál druhých. Na toto téma jsme si povídali s kariérovou poradkyní České zemědělské univerzity v Praze PhDr. Jitkou Jirsákovou, Ph.D.

Nově otevřený obor je unikátní už v tom, že nikde jinde stejně zaměřený program studovat nelze. V čem ještě?
Ano, v České republice máme prvenství. Po něčem takovém bylo již delší dobu v komunitě kariérových poradců „voláno“. Dosud bylo možné získat jen profesní kvalifikaci skrze autorizované osoby (neziskovky, vzdělávací instituce aj.) přes Národní soustavu kvalifikací, které mají akreditaci od MPSV či MŠMT v závislosti na podtypu kariérového poradce. Což je vlastně možnost pouze pro již „praktikující“ kariérové poradce, kteří chtějí své kompetence potvrdit oficiální kvalifikací. Unikátnost našeho studijního programu je v tom, že studenti získají vysokoškolskou kvalifikaci, opírající se o nejnovější teorii na poli kariérového poradenství. A také v tom, že si rozšíří v rámci profesně zaměřeného studijního programu praxi v rozmanitých institucích. Během tříletého studia student získá přehled o kariérových teoriích, technikách, metodách a postupech v poradenství, měl by být připraven pomáhat a podporovat jednotlivce nebo skupiny osob jakéhokoliv věku při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání a rozvoji kariéry. A být tak v obecné šíři připraven vykonávat povolání kariérového poradce.
Je o nový studijní program velký zájem?
Do prezenčního studia se přihlásilo 95 uchazečů a do kombinovaného 55, což je velmi potěšující začátek a dokládá to zájem o tento typ studijního programu. Vzhledem k tomu, že akreditaci jsme získali v březnu a přihlášky se podávaly do 5. června, je to velmi dobrý výsledek.
Jaké předpoklady by měl mít student tohoto programu?
Základem je empatie, ochota pomáhat druhým, komunikační dovednosti, schopnost naslouchat a být připraven se neustále vzdělávat a „nasávat“ novinky v oblasti trhu práce, HR i poradenství.
Na co v tříletém studiu kladete největší důraz?
Je to profesně zaměřený bakalářský studijní program, odpovídající popisu náplně povolání kariérový poradce, uvedené v Národní soustavě povolání, a požadavkům na kvalifikaci kariérového poradce, specifikovaným v Národní soustavě kvalifikací. Inspirovali jsme se i v zahraničí. Důraz jsme kladli na rozvoj praktických dovedností studentů a propojení s praxí. Přínosem pro studenty bude i jejich zapojení do aktivit Kariérního centra ČZU, kde budou moci získat své první praktické zkušenosti.
Jaký je profil a následné možnosti uplatnění absolventa tohoto studia?
Absolvent získá znalosti, dovednosti a kompetence pro výkon povolání kariérového poradce. Bude schopen využívat variabilní formy a metody práce s klienty, různé diagnostické nástroje, včetně online nástrojů a znalostí o trhu práce. Bude komunikačně zdatný, bude schopen vést poradenský rozhovor s různými typy klientů, včetně záznamu poradenského sezení. Bude schopen práce s informacemi o trhu práce, rozvoji lidského potenciálu, teoriích a přístupech v poradenství a psychologii. Bude se orientovat v současných trendech a změnách na trhu práce a používat tyto informace při práci s klienty. Bude schopen připravit, realizovat a evaluovat vzdělávací programy v oblasti kariérového poradenství pro poradce i různé typy klientů dle zadaných požadavků.
Absolventi nového studijního programu se mohou uplatnit jako kariéroví poradci v Informačně poradenských střediscích na Úřadech práce, jako kariéroví poradci „na volné noze“, také mohou působit v rámci personálních oddělení firem a věnovat se rozvoji zaměstnanců, pracovat jako specialisté náboru pracovních sil. Dále se mohou uplatnit jako lektoři v oblasti kariérového poradenství, volnočasových aktivit se zaměřením na poradenství nebo jako pracovníci neziskových organizací zaměřených na vzdělávání a poradenství.
IVP je několikanásobný vítěz v anketě Fakulta roku v kategorii „Pedagogika“. Co za tímto úspěchem stojí?
Moc si toho vážíme a věříme, že je to díky našemu pedagogickému přístupu ke studentům i podmínkám a zázemí v Malé Chuchli, kde se výuka realizuje. Jsme menší, dá se říci „rodinné“ pracoviště, studenti oceňují profesionalitu, kreativitu a erudovanost vyučujících a jejich lidský přístup. Co se týče výuky, velmi pozitivně je hodnocena především praktická využitelnost nabytých znalostí a dovedností, které studenti získají během studia, což dokládá i prakticky nulová nezaměstnanost našich absolventů.
Co nového chystá IVP pro nejbližší dobu?
Současná situace kolem Covid-19 nám ukázala potřebu tzv. „digiskills“ u pedagogů i poradců. Proto bychom se rádi ve výuce více zaměřili na on-line poradenství a praktické využití nových ICT nástrojů, např. připravujeme inovaci výuky s využitím virtuální reality pro přípravu budoucích učitelů i poradců.
Lenka Prokopová

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content