Svátek má

Ilja
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

„Včelstva Online“ jako pomocník moderního včelaře

Proč jsou včely tak důležité pro naši přírodu? Jak může technologie pomoci včelařům lépe pečovat o své úly? V České republice existuje projekt, který inovativně spojuje tradiční včelaření s moderními technologiemi. Projekt „Včelstva Online“, realizovaný na České zemědělské univerzitě v Praze, nabízí webový portál propojující hobby včelaře a vědce. Portál dále umožňuje sledovat klíčové parametry včelích úlů a podporuje komunikaci mezi včelaři a zemědělci, což přispívá k efektivnější péči o včelstva.

Jak funguje technologie v projektu Včelstva Online?

„Protokol pro připojení a načítání dat na portál je otevřené ICT řešení. Dále používáme čipové brány pro sledování letové aktivity včel,“ vysvětluje hlavní řešitel projektu Jan Bartoška. Díky těmto technologiím mohou včelaři v reálném čase reagovat na změny, které by mohly ohrozit jejich včelstva. Portál také umožňuje zemědělcům dobrovolně nahlašovat plánované postřiky, což včelařům umožňuje přijmout preventivní opatření, jako je přemístění včelstev nebo úprava času krmení. Tím se výrazně zvyšuje bezpečnost včelstev.

Přínos projektu pro hobby včelaře a společenský význam

Projekt Včelstva Online nabízí hobby včelařům možnost zapojit se do výzkumu typu Citizen Science. Umožňuje jim sledovat své úly v reálném čase, analyzovat data o teplotě, vlhkosti a aktivitě včel a sdílet své poznatky s komunitou. „Úlové váhy umožňují sledování klíčových parametrů o včelím úlu online, skrze náš webový portál,“ uvádí Jan Bartoška. Tento přístup zvyšuje jejich znalosti, dovednosti a přispívá k výzkumu ochrany včelstev na národní i mezinárodní úrovni. Projekt tím současně vytváří pomyslný most mezi amatérskými a profesionálními včelaři, vědci a zemědělci, což je nezbytné pro efektivní ochranu včel a jejich prostředí.

Projekt Včelstva Online má významný přínos jak pro včelaře, tak i pro vědeckou komunitu a širší veřejnost. Propojení technologií a praxe přispívá k rozvoji vědeckého výzkumu a budoucnosti včelařství. „Dlouhodobě sbíraná data pomocí úlových vah na portálu podpořila možná zdůvodnění závislosti mezi hmotností, teplotou a vlhkostí včelího úlu,“ dodává Bartoška. Data poskytují cenné informace, které mohou být využity k vývoji nových metod ochrany a řízení včelstev.

Budoucnost ve znamení popularizace a (institucionální) spolupráce

V budoucnu je plánováno prohlubování spolupráce mezi různými obory výzkumu, jako jsou ekologie, zemědělství a ICT, a získávání partnerů z praxe, včetně komerčních firem a neziskových organizací. „Prohlubovat mezifakultní spolupráci v mezioborovém výzkumu, s ambicí další publikační i popularizační činnosti,“ uzavírá Bartoška jako jeden z cílů projektu.

Tento interdisciplinární přístup obohacuje vědecký výzkum a umožňuje aplikaci získaných poznatků v praxi, což přispívá k udržitelnému rozvoji včelařství. Je zřejmé, že podobné iniciativy zvyšují povědomí o významu včel pro ekosystém a zlepšují komunikaci mezi akademickou sférou a širokou veřejností. Projekt zároveň přispívá k popularizaci vědy a posiluje mezifakultní spolupráci na České zemědělské univerzitě, což podporuje cíle 2. a 3. role univerzity podle České konference rektorů (ČKR).

Ing. Karel Jílek

 

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content