Svátek má

Rudolf
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Chytrá krajina Amálie u Lán je čím dál chytřejší a původem i urozená!

Chytrá krajina Amálie u Lán je modelová zemědělská krajina, která chytře využívá vodu v krajině: „To znamená, že v období, kdy je vody dostatek, se voda zadržuje, a v období, kdy je vody málo, tak se voda v krajině nějakým způsobem využívá,” říká prof. Ing. Jan Vymazal, CSc., prorektor pro vědu a výzkum a vedoucí katedry aplikované ekologie Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze.

Vzhledem k vývoji klimatu se nápad na realizaci projektu chytrého využívání vody v krajině, který vznikal na akademické půdě České zemědělské univerzity v Praze delší dobu, stával čím dál tím víc naléhavý. Vědcům navíc bylo zřejmé, že vytvořit modelovou studii v laboratoři nemá význam a je nutné projekt provést v reálných podmínkách.

V roce 2018 situace okolo vývoje klimatu už začala být akutní. Vzniklo Centrum pro vodu, půdu a krajinu při ČZU, ve kterém spolupracují odborné týmy napříč fakultami, a ty se společně pustily do realizace projektu. Příhodné podmínky pro vytvoření reálné modelové krajiny, která by uměla hospodařit s vodou, byly na pozemcích Školního zemědělského podniku ČZU u Lán. Konkrétně se jednalo o lokalitu Amálie u obce Ruda na Rakovnicku, kde bývá obecně dešťových srážek méně a je tam takzvaný srážkový stín.

O Amálii jsme psali i my, když projekt podpořila MONETA Money Bank (https://zivauni.cz/chytra-krajina-2030-ziska-finance-na-vybudovani-zavlahoveho-systemu/) a vznik projektu zaujal i řadu médií (např. reportáž na ČT24: https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2833562-vznika-prvni-chytra-krajina-misto-ktere-odola-klimatickym-zmenam-roste-u-prahy nebo článek zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/amalie-chytra-krajina-sucho-zemedelstvi.A190605_171625_domaci_onkr).

Od počátku projektu do současné doby instalovali vědci z ČZU ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy protierozní opatření. Vznikly také dva umělé mokřady na čištění drenážních vod a v současné době se staví rybník, který by měl být retenční zásobárnou vody pro pokusný pozemek zavlažovaný podzemním zavlažovacím systémem.

Synchronně se buduje i monitorovací systém drenážní vody z této plochy. Na celém území je již celá řada monitorovacích prvků, které sledují hydrologické a meteorologické parametry. Je zde například celá řada vrtů, kde se měří hladina podzemní vody, jsou nainstalována měřidla půdní vlhkosti, měří se průtoky na všech potocích a evapotranspirace na vybraném území. Kromě těchto zařízení je zde i tzv. Eddy-kovariance, kde se měří mnohé meteorologické veličiny, včetně obsahu vodní páry, CO2 a metanu ve vzduchu. Tento monitoring provádí katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování pod vedením prof. Hanela a doc. Mácy.

Profesor Jan Vymazal a jeho tým po celou dobu projektu sledují kvalitu vody v drenážních kanálech a Brejlském potoce. Drenážní kanály a potok se stékají, protékají kaskádou pěti rybníků a dále se Brejlský potok spolu s potokem Karlův Luh vlévají do potoku Klíčava, který napájí vodárenskou nádrž Klíčava. Dva nainstalované mokřady v Chytré krajině Amálie čistí vodu z Brejlského potoka po soutoku s drenážemi a měly by z vody odstraňovat především dusičnany, které se v drenážních vodách objevují ve vysokých koncentracích. Předpokládá se, že tyto umělé mokřady zachytí i pesticidy.

Chytrá krajina Amálie u Lán je dlouhodobým projektem, protože potřebnou výzkumnou infrastrukturu je třeba připravovat po částech, především z důvodu financování z různých zdrojů, které se získávají postupně. Dalším důvodem je fakt, že krajina reaguje na aplikované změny pomalu a pro ověření výsledků je potřeba získat velké množství dat.

Vizí projektu je využít poznatky z modelové Chytré krajiny Amálie i v jiných, se suchem bojujících oblastech. Jak odhaduje Jan Vymazal, nějaké zásadní výsledky, na jejichž základě bychom mohli vytvořit kvalitní metodiku nakládání s vodou v zemědělské krajině, budou k dispozici nejdříve za tři roky. Bylo by vhodné získat výsledky v takové podobě, „abychom mohli poznatky v budoucnu aplikovat s lokálními modifikacemi i na jiná území,” říká Jan Vymazal.

Do Chytré krajiny Amálie v obci Ruda u Lán se může podívat kdokoliv. V průběhu projektu v krajině vznikla i naučná stezka, o které si můžete přečíst více na naší stránce: https://zivauni.cz/po-naucne-stezce-napric-chytrou-krajinou-amalie/. Nejvhodnější období, kdy krajinu navštívit, je za slunečného počasí, kdy je sucho. Přeci jen se jedná o zemědělskou krajinu.

Z historie obce Ruda ale také víme, že původní osada Amálie byla založena již roku 1830 a nazvána byla podle kněžny Amálie Kristýny Bádenské (manželky Karla Egona II. z Fürstenberku). S nadsázkou tedy můžeme říci, že dnes utvářející se modelová zemědělská Chytrá krajina Amálie u Lán má nejen urozený původ, ale k urozenosti přidává i chytrost a perspektivu.

Celý projekt je pod vedením odborníků na dobré chytré cestě. Stává se studnicí poznatků a moudrosti, jak odolat velkému suchu i velké vodě, a tím zemědělskou krajinu efektivně využívat. Že již nyní jde příkladem, jak se na šlechtu sluší a patří, se můžete dočíst také v rozhovoru s rektorem ČZU prof. Ing. Petrem Skleničkou, CSc. zde: https://www.newstream.cz/leaders/chytrou-krajinu-u-lan-za-100-milionu-obdivuje-cely-svet-rika-rektor-czu-sklenicka.

Věra Klimšová

 

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content