Svátek má

Ilja
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Chytrá krajina 2030+ získá finance na vybudování závlahového systému

Více než dva miliony korun věnuje společnost MONETA Money Bank na experimentální projekt ČZU v lokalitě Amálie poblíž Lán. Chytrou krajinu, uzpůsobenou extrémním výkyvům počasí po roce 2030, zde od roku 2018 vytváří Centrum pro vodu, půdu a krajinu. Peníze od MONETY poslouží k vybudování malé vodní nádrže „Pod bažantnicí“ a závlahové soustavy.

Unikátní pilotní projekt Chytré krajiny 2030+ počítá se zavedením zavlažovacích systémů a řadou tradičních i zcela nových agrotechnických a protierozních opatření. Postupnými kroky tak bude na pozemcích Školního zemědělského podniku ČZU o rozloze 400 ha vytvořena krajina adaptovaná na očekávané klimatické změny po roce 2030: dlouhodobá sucha, přívalové deště nebo výkyvy teplot. Zásadní podmínkou úspěchu je optimalizace hospodaření s vodou, což předpokládá realizaci komplexních biotechnických opatření. Mezi nimi vytvoření mokřadů, regulačních drenáží, retenčních a akumulačních nádrží pro zachycení vody z dešťových srážek, které pak budou v době sucha využívány pro rozvod vody po celé lokalitě.

Podpora finančně i technologicky náročného projektu je obsahem Memoranda o spolupráci, které v loňském roce uzavřela MONETA Money Bank s Centrem pro vodu, půdu a krajinu při ČZU v Praze.

V rámci projektu Chytrá krajina 2030+ se MONETA nyní rozhodla spolufinancovat dva stěžejní projekty v krajině Amálie, a to vybudování malé vodní nádrže „Pod bažantnicí“ a vznik navazující závlahové soustavy v této oblasti.

„Inovativní přístupy jsou nám jako digitální bance velmi blízké. A inovativní přístup, jehož cílem je zadržení vody v krajině, má samozřejmě přesah do životů nás všech. Naši planetu tvoří z více než 70 % voda a podpořit projekt, který tuto vodu na Zemi udrží, je to nejlepší, co jí můžeme dát,“ uvedl předseda představenstva společnosti MONETA Money Bank Tomáš Spurný.

Vybudováním malé vodní nádrže „Pod bažantnicí“ s objemem přes 13 000 m3 na Brejlském potoce vznikne zásobní prostor vody pro zavlažování a současně se tím v období sucha umožní nadlepšování průtoku tohoto potoka.

Na 68 metrů dlouhou, přes čtyři metry vysokou hráz s třímetrovou korunou naváže druhý projekt, spolufinancovaný skupinou MONETA – závlahová soustava v lokalitě Amálie. Zde budou vybudovány experimentální plochy závlah. Součástí projektu je čerpací a filtrační stanice, nainstalovaná k vybudované malé vodní nádrži „Pod bažantnicí“. Plánovaný závlahový systém bude využívat moderní technologii DripNet PC, která výrazně brání zbytečnému plýtvání vodou ve srovnání se zavlažováním povrchovou zálivkou.

Výstavba nových nádrží a revitalizace stávajících mokřadů, vodních nádrží a drenážních systémů je další fází projektu Chytré krajiny 30+. Předcházela jí intenzivní měření, území se doplňovalo o nové senzory s technologií IoT, snímající stav ekosystémů v povodí Karlova Luhu a Brejlského potoka. Jsou zde instalovány meteorologické stanice, měrné přelivy a průběžně se monitoruje povrchový odtok říční sítě a evapotranspirace z území. Dlouhodobé sledování je především zaměřeno na posouzení vlivu realizace jednotlivých opatření na vodní režim v území.

„Pilotní projekt Chytré krajiny na Amálii bude po dokončení zcela unikátní ve světovém měřítku a významně pomůže nalézat účinné cesty k adaptaci dalších krajin v ČR i jinde. Velmi si vážíme partnerství Monety v rámci tohoto projektu. Jejich finanční účast pomůže dokončit projekt v těch nejvyšších kvalitativních parametrech,“ zdůrazňuje rektor ČZU v Praze profesor Petr Sklenička.

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content