Svátek má

Zbyněk
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Po naučné stezce napříč Chytrou krajinou Amálie

Nedaleko Lán se rodí krajina, která bude připravena na klimatické změny příštích let a nezaskočí ji extrémní sucho ani přívalové deště. Chytrou krajinu Amálie zde postupně vytváří Centrum pro vodu, půdu a krajinu při ČZU v Praze. Nyní se každý může dozvědět, co vlastně krajinu dělá „chytrou“. Stačí se projít po nové naučné stezce, dlouhé pouhých osm kilometrů.

Co je Chytrá krajina?

Jde o promyšlený funkční systém, který vzájemně propojuje prvky zajišťující ochranu půdy, hospodaření s vodou a podporu živých organismů. Optimalizuje hospodaření s vodou, snižuje dopady sucha a povodní, umožňuje udržitelné zemědělství a lesnictví, snižuje erozi půdy, podporuje celkovou biodiverzitu, zvyšuje estetickou hodnotu krajiny, upravuje mikroklima a krajinu činí komfortnější pro život.

Právě Amálie na Rakovnicku je jednou z lokalit, v níž odborníci uskutečňují konkrétní opatření k zvýšení adaptace krajiny na klimatickou změnu. Na výměře zhruba 500 ha zemědělské půdy v majetku ČZU (průměrná bonita, podprůměrné srážky) se realizují opatření směřující zejména k zadržení povrchové vody, závlahám, podpoře vsaku povrchové vody, výsadbě nových alejí, obnově přirozeného mokřadu, zajištění erozí ohroženého svahu, úpravě osevních postupů apod.

Jak naučná stezka po Amálii vypadá a co se na ní dozvíte?

Nenáročná okružní naučná stezka začíná u brány do hospodářského dvora úvodním panelem. Na trase o celkové délce osmi kilometrů vás stezka provede po polních cestách a lesních pěšinách podél toků Karlova Luhu přes rozvodí u památkově chráněných jeřábů břeků, do povodí a proti toku Brejlského potoka až k soustavě rybníků a zpět kolem bažantnice a hrušňovou alejí ke statku. Na téměř dvaceti zastaveních se seznámíte s jednotlivými adaptačními opatřeními, která jsou součástí celého krajinného a hospodářského systému.

Většina zastavení na naučné stezce je řešena formou virtuálního panelu, který si zobrazíte pomocí svého chytrého zařízení s připojením na internet načtením QR kódu. Ten je umístěn na viditelném sloupku označeném číslem konkrétního zastavení.

Můžete se těšit na zasvěcené informace např. o chovu skotu plemene Česká červinka, na pokročilá technická zařízení pro monitoring projevů sucha, na nově vysázené aleje, moderní agrotechnické postupy, obnovené tůně, umělý mokřad nebo přirozenou krásu nivy potoka, ale hlavně můžete prožít příjemný den v prostředí, kde je o krajinu dobře a odborně postaráno.

Projekt výstavby naučné stezky financovala Technologická agentura ČR.

Centrum pro vodu, půdu a krajinu

Česká zemědělská univerzita v Praze založila Centrum pro vodu, půdu a krajinu v létě roku 2018 v reakci na aktuální a budoucí problémy životního prostředí. Tvoří ho úzce spolupracující odborné týmy, které se zabývají celou šíří problematiky počínaje predikcí klimatických změn a jejich dopadu na společnost přes vliv změn na půdu, vodní zdroje a krajinu jako celek a konče u návrhů a realizací komplexních opatření vedoucích k řešení a k prevenci.

Projekt Chytré krajiny se uskutečňuje ve třech lokalitách. Kromě Amálie (cca 700 ha zemědělské a lesní krajiny) jde o zhruba 1000 hektarů hospodářského lesa v Kostelci nad Černými lesy a samotný kampus ČZU s přibližně padesáti hektary urbanizovaných ploch.

Foto: Tomáš Jůnek

 

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content