Svátek má

Drahomíra
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Virtuální Univerzita třetího věku Provozně ekonomické fakulty

Na Provozně ekonomické fakultě, stejně jako na jiných fakultách a vysokých školách, studují posluchači nejen bakalářského, magisterského nebo doktorského studia, ale také senioři v rámci Univerzity třetího věku. Provozně ekonomická fakulta však jako jediná v ČR nabízí univerzitní seniorské vzdělávání i těm posluchačům, kteří na přednášky nechtějí nebo z rozličných důvodů nemohou dojíždět do sídel vysokých škol.

Díky Virtuální Univerzitě třetího věku (VU3V) Provozně ekonomické fakulty se tak již 12 let univerzitně vzdělávají senioři i z malých měst a obcí po celé ČR. Koncept propojuje asynchronní výuku formou e-learningu a docházku do tzv. konzultačního střediska, nacházejícího se v blízkosti bydliště posluchače. V tomto středisku, které může být ve spolupráci s PEF ČZU zřízeno obcemi, knihovnami, školami, kluby seniorů nebo jinými organizacemi, se posluchači scházejí jednou za 14 dní a společně zhlédnou předem natočenou multimediální videopřednášku z vybraného jednosemestrálního kurzu. Následuje společný online test a diskuse nad probíranou látkou. Poté posluchače čeká samostudium, v jehož rámci musí pro úspěšné zvládnutí kurzu vypracovat další online testy.

Výhodou takového způsobu studia je skutečnost, že veškeré materiály k příslušným přednáškám mají posluchači k dispozici odkudkoliv a kdykoliv v průběhu semestru na portále www.e-senior.cz, který je založen na platformě LMS Moodle. Zároveň je díky konzultačním střediskům naplněn sociální aspekt studia Univerzity třetího věku, tedy podpora vzájemného setkávání lidí, kteří procházejí podobnou životní etapou a mají podobné záliby. Studium jim navíc poskytuje pravidelný aktivní program. V řadě případů pak slouží Virtuální U3V jako odrazový můstek pro další společné aktivity.

Konzultační střediska jsou zřízena v 73 okresech v rámci všech 14 krajů ČR. Mapa všech středisek je v interaktivní podobě veřejně dostupná na portálu www.e-senior.cz. Konzultační střediska, a tedy i posluchači, mohou v současnosti vybírat z nabídky 28 kurzů, pokrývajících širokou škálu témat. Kompletní nabídka kurzů je také zveřejněna na výše uvedeném portále.

Po úspěšném absolvování šesti kurzů je posluchač pozván na slavnostní promoci do Auly České zemědělské univerzity v Praze a obdrží Osvědčení o absolutoriu. Promocí ale studium končit nemusí, ve studiu je možné pokračovat dál a dojít k nové promoci. V některých konzultačních střediscích již posluchači promovali dokonce popáté.

 

VU3V aktuálně

Mechanismus fungování Virtuální Univerzity třetího věku se osvědčil i v době pandemie koronaviru, kdy prakticky ihned přešla do plně distanční výuky bez ztráty kvality, kvantity či struktury poskytovaných studijních materiálů. V souladu s vládními nařízeními jsou zrušena pouze společná setkávání v konzultačních střediscích, veškeré studijní podklady jsou pak stále dostupné na portále www.e-senior.cz. Realizovat v současné době bohužel nelze ani promoce absolventů, ale hledá se alternativní řešení. Jedinečnost a životaschopnost tohoto typu univerzitního vzdělávání seniorů byla dne 3. 11. 2020 prezentována na online konferenci Knihovny současnosti 2020, kterou pořádalo Sdružení knihoven ČR a na které byly mimo jiné uváděny příklady dobré praxe, představující knihovny jako místa, kde si zájemci mohou nejen půjčit odbornou literaturu či beletrii, ale také se zúčastnit různých vzdělávacích akcí.

A v čem spočívá spojení Virtuální U3V a knihoven? Jsou to právě městské, obecní a místní knihovny, ve kterých jsou nejčastěji zřizována konzultační střediska, kam senioři docházejí na společnou výuku. A po jejím skončení mohou využít odborných znalostí knihovníků a z knihovního fondu si půjčit literaturu doporučenou lektorem kurzu nebo tu, která studované téma rozšiřuje. Jsou tedy, jak se říká, přímo u zdroje. Proto věříme, že knihovny jsou, a i nadále budou důležitým partnerem univerzit nejen ve vzdělávání seniorů.

Veškeré informace o Virtuální U3V naleznete na portále www.e-senior.cz.

Ing. Hana Balzerová, Ph.D.

junior manažerka U3V PEF

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content