Svátek má

Viola
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Transformace vinného odpadu v Moldavsku na energie

V rámci projektu podpořeného Rozvojovým programem OSN (UNDP) se experti z Biogas Research Team pod vedením dr. Hynka Roubíka zaměřují na valorizaci odpadu z vinné produkce v Moldavsku ve spolupráci s NGO Alliance for Energy Efficiency and Renewables.

Vinařství je jedním z hlavních odvětví moldavské ekonomiky. Vinice zabírají celkovou plochu 150 tisíc ha a pokrývají 3,8 procenta území a sedm procent orné půdy, což je největší hustota vinic na světě. Asi třetina populace je zaměstnána v zemědělství a prodej vína je silně závislý na vývozu (domácí spotřeba vína je méně než 20 procent z celkové produkce). Vinařský sektor v zemi ročně zpracuje 300–350 tisíc tun hroznů, a přitom sekundární produkty zpracování tvoří zhruba pětinu zpracovaných hroznů. Tyto vedlejší produkty mohou být na jedné straně zdrojem cenných materiálů a biomasy a na druhé straně zdrojem znečištění životního prostředí.

Jarní a zimní prořezávání vinic produkuje materiál z biomasy bez vysokých dodatečných energetických vstupů a za nízké provozní náklady. Využití energetického potenciálu tohoto materiálu je neefektivní, protože se většinou spaluje přímo na poli nebo se používá k tradičnímu pečení chleba. Někteří zemědělci začali tento odpad v jeho přirozené formě využívat k vytápění skleníků. Organické odpady z výroby vína se tvoří nepřetržitě a mají velký potenciál pro výrobu energie ve formě briketování a výroby bioplynu. V současné době však chybí v Moldavsku dostatek informací o využití vedlejších produktů vinařství.

Z toho důvodu je cílem projektu posoudit možnosti místních vinařů z hlediska valorizace jejich zpracovatelského odpadu. Briketovací technologie byla vyhodnocena jako nejvhodnější pro malé a střední výrobce společně s malými bioplynovými stanicemi.

V návaznosti na implementované technologie se uskuteční studijní návštěvy místních škol a místních vinařů s cílem seznámit se s těmito technologiemi. V závěru projektu budou vypracována doporučení pro další rozšiřování a replikaci v zemi.

Hynek Roubík

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content