Svátek má

Rostislav
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Proměny veřejného prostoru podle budoucích architektů krajinářů: výstava na ČZU potrvá do konce června

„Krajinářská architektura je velmi perspektivní a krásný obor, který bude mít v době probíhající klimatické změny i postupného zahušťování světových velkoměst stále větší a větší význam. Absolventi tohoto oboru se určitě uplatní a v praxi je v budoucnu čeká velké množství zajímavých zadání. Chtěl bych zájemcům o studium tohoto oboru vzkázat: Kreslete, malujte, vnímejte přírodu, zajímejte se o rostliny, o urbanismus měst i architekturu staveb a neváhejte se přihlásit ke studiu,“ vyzývá adepty studia tohoto programu docent Matouš Jebavý, vedoucí katedry krajinářské architektury na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU.

Se současnými studenty a čerstvými absolventy nyní docent Jebavý uspořádal výstavu jejich prací, již druhou v tomto akademickém roce. Hlavní roli zde hrají obhájené diplomové práce nových absolventek a absolventů této katedry doplněné závěrečnými pracemi bakalářskými. Dále jsou tu k vidění výstupy dvou ateliérů bakalářského studia, dvou ateliérů magisterského studia a výtvarná tvorba. Podle Matouše Jebavého jsou témata rozmanitá a nejlepší bude, když si šíři řešených témat půjde prohlédnout každý osobně. Vernisáž už nestihnete, ta se konala v pondělí 29. května 2023 za obrovského zájmu studentů, zaměstnanců i vedení univerzity. Organizátory tradiční přehlídky studentských návrhů na proměnu městského prostoru i volné krajiny to samozřejmě potěšilo. Docent Matouš Jebavý přiznává, že ho velmi příjemně překvapila zejména četná účast velké části vedení univerzity v čele s panem rektorem prof. Petrem Skleničkou. Ale i další věci…

Pane docente, jak hodnotíte úroveň vystavených studentských prací, třeba i ve srovnání s předchozími výstavami?

Tato výstava na konci letního semestru je obsáhlejší než výstava v semestru zimním. Představujeme na ní kromě ateliérů i diplomové a bakalářské práce studijního programu Krajinářská architektura. Mám radost, že práce našich studentů mají stále stoupající úroveň.

Co nejvíc zaujalo vás osobně?

Líbí se mi mnohé z představených diplomek i bakalářek, také výstupy jednotlivých ateliérů jsou rozmanité a dobře pokrývají šíři námi řešených témat. Osobní vztah mám k řešení území Údolí Zátišského potoka v Praze 4 – Hodkovičkách. Toto území jsme se studenty mého ateliéru v tomto semestru vypracovávali pro městskou část Praha 4. Diplomové práce jsou vesměs povedené a věřím, že naši absolventi se se svými návrhy zúčastní také tradiční soutěžní přehlídky diplomek všech škol architektury v České republice, kterou pořádá Česká komora architektů.

Jaké předpoklady musí mít student, aby z něj mohl vyrůst dobrý architekt krajinář?

Určitě musí být nadaný výtvarně, měl by mít hluboký vztah k přírodě, krajině, zahradám i městům. Měl by si umět poradit i s urbanistickými zadáními veřejných ploch současného města v době, kdy se postupně městské prostředí, mnohdy i poměrně extrémně, otepluje.

Co nejdůležitějšího se snažíte studentům vštípit vy jako jejich guru?

Pokud bych se mohl situovat do této role, snažím se jim vštípit, že je práce v tomto oboru musí především bavit. Měli by ctít genia loci místa, které řeší, a myslet při tom jak na jeho obyvatele a uživatele, tak i na ostatní organismy, které v jimi řešeném prostoru mají svůj domov.

Katedra zahradní a krajinné architektury FAPPZ ČZU v Praze získala nyní nově akreditaci na 10 let pro doktorské studijní programy Krajinářská architektura. Co to pro vás znamená a jak si katedra stojí v konkurenci ostatních škol tohoto zaměření?

Je to na jedné straně uspokojivý pocit určitého zakončení dlouholeté snahy o stabilizaci výuky oboru Krajinářské architektury na ČZU v Praze.  Na druhé straně to samozřejmě na nás klade i zvýšené nároky na to, abychom výuku v rozsahu, který nyní máme ze strany Národního akreditačního úřadu MŠMT akreditovaný, úspěšně naplnili. Myslím, že jsme si již vydobyli stabilní místo mezi univerzitami, které výuku tohoto oboru u nás zajišťují. Jedná se kromě FAPPZ ČZU v Praze také o Fakultu architektury ČVUT v Praze a o Zahradnickou fakultu MENDELU v Brně – Lednici.

Ptala se: Lenka Prokopová


Výstava ateliérových a závěrečných prací studijního programu Krajinářská architektura je k vidění v přízemí budovy FAPPZ-D (MCEVII) České zemědělské univerzity v Praze až do 28. června 2023.

 

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content