Svátek má

Alois
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Petr Sklenička potvrzen ve funkci rektora České zemědělské univerzity v Praze

Své druhé čtyřleté funkční období na postu rektora České zemědělské univerzity v Praze zahájí 1. února 2022 profesor Petr Sklenička. Podzimní volbu Akademického senátu univerzity oficiálně potvrdil ve středu 26. ledna 2022 prezident republiky Miloš Zeman. Ceremoniálu se osobně zúčastnilo deset rektorů. Stávající rektor profesor Sklenička tak bude ČZU řídit do roku 2026.

Profesor Petr Sklenička v posledním půldruhém roce svého funkčního období (2018–2021) provedl univerzitu bezprecedentním obdobím koronavirové pandemie: „Ta doba prověřila krizový management u nás na univerzitě i v celé zemi. Naše univerzita si snad tím nejhorším prošla bez větších šrámů a problémů, ale bylo by málo se s tím spokojit,“ říká Petr Sklenička, podle něhož tato doba přináší i řadu zajímavých podnětů a výzev. „Největší změny se odehrají ve vědě a výzkumu. Již dnes se zásadně mění priority výzkumu a nereagovat na tyto změny by bylo velikou chybou,“ upozorňuje. „Pandemie ukázala význam oborů, které jsou součástí ČZU. Například založení univerzitního Centra infekčních nemocí zvířat je skvělou reakcí na současnou situaci. Větší důraz bude kladen na potravinovou bezpečnost, ale také na klimatickou změnu, ochranu lesů, kyberbezpečnost, biodiverzitu, robotiku v zemědělství a lesnictví i další obory na naší univerzitě. Preferovány budou především ty, které hledají účinná řešení přírodních i jiných hrozeb. Stále větší význam bude mít kvalita vědy a výzkumu,“ líčí budoucí obraz ČZU její rektor Petr Sklenička.

Přes nestandardní období se vesměs podařilo naplnit vize, se kterými Petr Sklenička do funkce rektora v roce 2017 nastupoval. Na konci jeho prvního funkčního období je univerzita hodnocena v oblasti udržitelnosti jako vůbec nejlepší v České republice a ve světových žebříčcích figuruje jako 30.–50. nejudržitelnější kampus. Vloni také získala první místo v Národní ceně České republiky za společenskou odpovědnost.

V příštích čtyřech letech chce rektor ČZU Petr Sklenička zejména posilovat potenciál pro zásadní rozvoj vědních a studijních oblastí, které reagují na nové výzvy. Jsou to např. veterinární disciplíny, infekční biologie zvířat, potravinářství, bioekonomika, IT – kyberbezpečnost a robotika. Těmto programům chce do budoucna zajistit nadstandardní financování.

Dalším cílem je udržet stavy studentů kolem 18 tisíc (v současné době je ČZU čtvrtou až šestou největší vysokou školou v ČR), zavádět nové programy a rozšířit studijní programy budoucnosti.

Namísto nové výstavby chce preferovat investice do lidí a špičkových přístrojů.

„ČZU jde správným směrem, a ten se budeme snažit udržet. Základem naší strategie je a bude nutnost reagovat na nové výzvy,“ zdůrazňuje profesor Petr Sklenička.

 


Profesor Ing. Petr Sklenička, CSc., je od února 2018 rektorem České zemědělské univerzity v Praze. Dne 8. října 2021 byl Akademickým senátem ČZU zvolen na další funkční období, které zahájí 1. února 2022 a potrvá do roku 2026. Oficiálně byl rektorem ČZU na příští čtyři roky jmenován prezidentem republiky ve středu 26. ledna 2022.

Od srpna 2019 do července 2021 předsedal České konferenci rektorů. Je emeritním děkanem Fakulty životního prostředí ČZU v Praze, v jejímž čele stál od založení fakulty v roce 2007 až do roku 2014. Přednáší a garantuje předměty spojené s ochranou půdy a krajiny (Land Management, Pozemkové úpravy, Krajinná ekologie). V zimním semestru 2006 byl hostujícím profesorem na Utah State University.

Ve své vědecké práci se specializuje na adaptaci krajiny na sucho a povodně, na ochranu krajiny a půdy z pohledu krajinné ekologie a architektury a z hlediska ekonomického i plánovacího. V roce 2018 založil při ČZU Centrum pro vodu, půdu a krajinu, jehož hlavním projektem je koncept Chytré krajiny.

Je autorem knih Základy krajinného plánování a Pronajatá krajina 2011 a více než dvou set odborných publikací.  Významně přispívá k popularizaci oborů a poznatků týkajících se životního prostředí v našich i zahraničních médiích. Je členem mnoha odborných společností.

 

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content