Svátek má

Alois
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Jak se daří rozvoji integrovaného zemědělství v Zambii

Hlavním městem Západní provincie Zambie Mongu protéká řeka Zambezi, jejímuž hornímu toku dominuje rozlehlý mokřad označovaný jako „Barotse Floodplain“. Tuto část země obývá převážně lid příslušící k etniku Lozi. Velká část regionu se stala v posledních čtyřech letech centrem rozvojových projektů financovaných Českou rozvojovou agenturou. Na dva z nich, „Integrated Farming II“, vedený Mendelovou univerzitou v Brně, a „Agribussines4LIFE“, koordinovaný Charitou Česká republika, se v dubnu 2021 vydal i projektový tým z ČZU v Praze.

Hlavní náplní mise bylo uspořádat v projektových lokalitách školení, zaměřená na udržitelnou a integrovanou zemědělskou produkci, využívání tzv. krajových odrůd plodin a dalších méně známých druhů užitkových rostlin, chov kachen, perliček, ryb a podporu farmářů v jejich přístupu na místní trh a rozvoj jejich hospodářství. V rámci praktických částí se farmáři seznámili s principy kontroly kvality a úživnosti vody v rybnících (zabarvení, zákal, úroveň rozvoje planktonu), využívání bioodpadů k hnojení rybníků či krmení ryb, včetně metodiky krmení a monitoringu růstu ryb. Hlavním chovaným druhem v této oblasti je tlamoun Andersonův (Oreochromis andersonii). Dalším cílem byla integrace chovu ryb s chovem kachen, které zajistí přísun živin pro rozvoj planktonu a zároveň využijí pro svou výživu rostlinnou biomasu i bezobratlé organismy v okolí rybníků. Po teoretické části byl přímo u jednoho z rybníků v rámci praktické ukázky postaven modelový kachník z místně dostupných materiálů, který bude inspirací ostatním farmářům. Dalším tématem je integrace perliček kropenatých v chovu drůbeže a jejich začlenění do systému udržování zemědělských políček rotačním způsobem (tzv. drůbeží traktor), kde políčka po přepasení hospodářskými zvířaty před výsevem/výsadbou odplevelí a vyhnojí a po sklizni stejným způsobem připraví drůbež pro následné plodiny.

Z hlediska rostlinné výroby bylo dosud zdokumentováno kompletní spektrum pěstovaných odrůd u manioku (Manihot esculenta Crantz), ibišku súdánského (Hibiscus sabdariffa L.), batátů [Ipomoea batatas (L.) Lam.]), podzemnice olejné (Arachis hypogaea L.) a prosa (Panicum miliaceum L.). Všechny zdokumentované odrůdy byly popsány z hlediska morfologie, specifického tradičního využití a pěstitelských postupů a následně ve spolupráci s farmáři byly i kvantitativně hodnoceny jejich agronomické a užitkové vlastnosti. U všech plodin bylo zjištěno výrazné zastoupení tradičních místních odrůd přizpůsobených podmínkám místních agroekosystémů. Dále byl proveden průzkum přirozeně rostoucích užitkových druhů rostlin využívaných jako krmivo či pro veterinární účely. U těchto druhů byly odebrány a zpracovány herbářové vzorky a následně proběhne jejich taxonomická determinace ve spolupráci s University of Zambia. Výsledky budou využity zejména pro diverzifikaci osevních postupů, např. vhodnou kombinací ranějších a pozdnějších odrůd s cílem zvýšit dostupnost potravinových plodin po delší období roku, tzn. i mimo hlavní sklizňové období.

Vybraní farmáři byli v rámci projektů podpořeni drobnými granty pro rozvoj svých hospodářství. Náplní výjezdu bylo prodiskutovat zkušenosti s vynaloženými prostředky a najít vhodná doporučení pro obdobný typ podpory v cílové oblasti. Dále byli identifikováni vhodní dodavatelé farmářských vstupů a odbytové možnosti pro zemědělskou produkci. Celkově lze konstatovat, že většina farmářů má problémy s financováním produkce založené na její maximalizaci a s velkou spotřebou vstupů. Výkupní ceny často nepokryjí vložené prostředky a prohlubuje se závislost na velkých dodavatelích a odběratelích. Granty tak měly místním zemědělcům ukázat alternativní cesty skrz investice do integrovaných faremních systémů, orientaci na místní spotřebitele a kvalitní produkci s přidanou hodnotou.

Současný výjezd proběhl v rámci poslední etapy realizace obou projektů. Zkušenosti, které pracovníci z ČZU v Praze spolu s partnerskými institucemi získali, budou sloužit k dalším projektům v oblasti, které povedou k podpoře stability místních faremních systémů, holistických přístupů v zemědělství a udržitelného využívání místního přírodního dědictví.

 

Vladimír Verner, Radim Kotrba, Zbyněk Polesný, Jan Staš (FTZ), Miloslav Petrtýl (FAPPZ)

Foto: Miroslav Petrtýl

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content