Svátek má

Maxim
14°C
Clear sky
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
14°C
Clear sky
Pondělí
66%
03:00
Min: 10°C
991
19:00
Max: 23°C
N 1 m/s

Jak se daří rozvoji integrovaného zemědělství v Zambii

Hlavním městem Západní provincie Zambie Mongu protéká řeka Zambezi, jejímuž hornímu toku dominuje rozlehlý mokřad označovaný jako „Barotse Floodplain“. Tuto část země obývá převážně lid příslušící k etniku Lozi. Velká část regionu se stala v posledních čtyřech letech centrem rozvojových projektů financovaných Českou rozvojovou agenturou. Na dva z nich, „Integrated Farming II“, vedený Mendelovou univerzitou v Brně, a „Agribussines4LIFE“, koordinovaný Charitou Česká republika, se v dubnu 2021 vydal i projektový tým z ČZU v Praze.

Hlavní náplní mise bylo uspořádat v projektových lokalitách školení, zaměřená na udržitelnou a integrovanou zemědělskou produkci, využívání tzv. krajových odrůd plodin a dalších méně známých druhů užitkových rostlin, chov kachen, perliček, ryb a podporu farmářů v jejich přístupu na místní trh a rozvoj jejich hospodářství. V rámci praktických částí se farmáři seznámili s principy kontroly kvality a úživnosti vody v rybnících (zabarvení, zákal, úroveň rozvoje planktonu), využívání bioodpadů k hnojení rybníků či krmení ryb, včetně metodiky krmení a monitoringu růstu ryb. Hlavním chovaným druhem v této oblasti je tlamoun Andersonův (Oreochromis andersonii). Dalším cílem byla integrace chovu ryb s chovem kachen, které zajistí přísun živin pro rozvoj planktonu a zároveň využijí pro svou výživu rostlinnou biomasu i bezobratlé organismy v okolí rybníků. Po teoretické části byl přímo u jednoho z rybníků v rámci praktické ukázky postaven modelový kachník z místně dostupných materiálů, který bude inspirací ostatním farmářům. Dalším tématem je integrace perliček kropenatých v chovu drůbeže a jejich začlenění do systému udržování zemědělských políček rotačním způsobem (tzv. drůbeží traktor), kde políčka po přepasení hospodářskými zvířaty před výsevem/výsadbou odplevelí a vyhnojí a po sklizni stejným způsobem připraví drůbež pro následné plodiny.

Z hlediska rostlinné výroby bylo dosud zdokumentováno kompletní spektrum pěstovaných odrůd u manioku (Manihot esculenta Crantz), ibišku súdánského (Hibiscus sabdariffa L.), batátů [Ipomoea batatas (L.) Lam.]), podzemnice olejné (Arachis hypogaea L.) a prosa (Panicum miliaceum L.). Všechny zdokumentované odrůdy byly popsány z hlediska morfologie, specifického tradičního využití a pěstitelských postupů a následně ve spolupráci s farmáři byly i kvantitativně hodnoceny jejich agronomické a užitkové vlastnosti. U všech plodin bylo zjištěno výrazné zastoupení tradičních místních odrůd přizpůsobených podmínkám místních agroekosystémů. Dále byl proveden průzkum přirozeně rostoucích užitkových druhů rostlin využívaných jako krmivo či pro veterinární účely. U těchto druhů byly odebrány a zpracovány herbářové vzorky a následně proběhne jejich taxonomická determinace ve spolupráci s University of Zambia. Výsledky budou využity zejména pro diverzifikaci osevních postupů, např. vhodnou kombinací ranějších a pozdnějších odrůd s cílem zvýšit dostupnost potravinových plodin po delší období roku, tzn. i mimo hlavní sklizňové období.

Vybraní farmáři byli v rámci projektů podpořeni drobnými granty pro rozvoj svých hospodářství. Náplní výjezdu bylo prodiskutovat zkušenosti s vynaloženými prostředky a najít vhodná doporučení pro obdobný typ podpory v cílové oblasti. Dále byli identifikováni vhodní dodavatelé farmářských vstupů a odbytové možnosti pro zemědělskou produkci. Celkově lze konstatovat, že většina farmářů má problémy s financováním produkce založené na její maximalizaci a s velkou spotřebou vstupů. Výkupní ceny často nepokryjí vložené prostředky a prohlubuje se závislost na velkých dodavatelích a odběratelích. Granty tak měly místním zemědělcům ukázat alternativní cesty skrz investice do integrovaných faremních systémů, orientaci na místní spotřebitele a kvalitní produkci s přidanou hodnotou.

Současný výjezd proběhl v rámci poslední etapy realizace obou projektů. Zkušenosti, které pracovníci z ČZU v Praze spolu s partnerskými institucemi získali, budou sloužit k dalším projektům v oblasti, které povedou k podpoře stability místních faremních systémů, holistických přístupů v zemědělství a udržitelného využívání místního přírodního dědictví.

 

Vladimír Verner, Radim Kotrba, Zbyněk Polesný, Jan Staš (FTZ), Miloslav Petrtýl (FAPPZ)

Foto: Miroslav Petrtýl

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content