Svátek má

Ivo
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Global Information Security Management má za sebou první akademický rok

V akademickém roce 2022/2023 odstartoval nový multioborový magisterský studijní program Global Information Security Management (GISM), který se vyučuje na Provozně ekonomické fakultě pod garancí doc. Ing. Jiřího Vaňka, Ph.D.

Na rozvoji programu se významně podílí Ing. Miloš Ulman, Ph.D., odborný asistent katedry informačních technologií PEF, Akshay Pottathil, Ph.D., lektor San Diego State University a prezident Intelligence Research Institute a Ing. Jana Melezínková z Oddělení mezinárodních vztahů PEF. V říjnu 2022 nastoupilo do programu devět studentů z celkem pěti zemí. Počet zapsaných studentů byl nižší zejména vlivem doznívající pandemie covidu-19, která způsobila dlouhé čekací lhůty na vízové pohovory na českých velvyslanectvích mimo EU.

V prvním semestru studenti absolvovali celkem šest předmětů zaměřených na statistické analýzy, informační technologie pro manažery, bezpečnost v obchodě a základy diplomacie. V předmětech Geospatial Intelligence a Strategic Information Governance absolvovali studijní blok vyučovaný zahraničním lektorem ze San Diego State University.

Ve druhém semestru se studenti učili základy práce v GIS, bezpečnosti informačních systémů a programování v jazyce Python. Novinkou je předmět Applied Innovation zaměřený na řízení inovací v organizaci a Health and Environment, kde se dozví o dopadech klimatických změn, potravinové bezpečnosti a veřejného zdraví na fungování organizací a společnosti.

ČZU se stala jednou ze tří veřejných vysokých škol, které nabízejí multioborový studijní program zaměřený na bezpečnost. Jako jediná realizuje takový program s partnery z USA. Program GISM má za cíl oslovit skupinu uchazečů o studium mimo tradiční ekonomické a informatické obory, a to i z regionů mimo Evropskou unii, jako jsou Severní, Latinská a Jižní Amerika, jižní Asie a Afrika. GISM je příbuzný s magisterským programem Informatics a odlišuje se zaměřením na informační bezpečnost a využití datové analytiky pro návrh opatření k posílení rezilience organizací a komunit.

Studijní program GISM byl vyvinut ve spolupráci se zahraničními institucemi, a to zejména San Diego State University, George Mason University, Intelligence Research Institute, FBI InfraGard, Claremont Graduate University, South-Eastern Finland University of Applied Sciences, University of Portsmouth aj.  V České republice spolupráci přislíbily soukromé společnosti z oblasti bezpečnosti jako např. Fortinet a Extreme Networks a některé státní instituce, např. Ministerstvo vnitra a Ministerstvo financí. V současnosti probíhají jednání o spolupráci s Národním centrem kybernetických operací.

Nedávno spuštěný program GISM je plně v souladu se Strategickým záměrem ČZU na období 2021+ a s misí univerzity být excelentním výzkumným pracovištěm v oblastech, jako jsou informatika, ekonomické obory a kybernetická bezpečnost, a současně rozvíjet aktivity v oblastech týkajících se sociálních aspektů lidského života. Program zároveň vytváří vazbu na klíčové domény ČZU, a to zejména na inteligentní technologie, bioekonomiku, změny klimatu apod.

Více informací o novém studijním programu a přihláška do akademického roku 2023/2024 se nachází na stránce gism.pef.czu.cz.

Ing. Miloš Ulman, Ph.D. 

Česká zemědělská univerzita je jednou ze tří českých veřejných vysokých škol, které nabízejí multioborový studijní program zaměřený na bezpečnost. Jako jediná realizuje takový program s partnery ze Spojených států.

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content