Svátek má

Ivo
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Galerie hlavního města Prahy a Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity spolupracují v zahradách Zámku Troja

Galerie hlavního města Prahy a Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity uzavřely začátkem března Memorandum o spolupráci. První odborná praxe studentů FLD ČZU v rámci studijního programu Systémová arboristika právě probíhá v zahradě Zámku Troja, kterou spravuje GHMP.

Galerie hlavního města Prahy spravuje Zámek Troja – typ římské příměstské vily, která patří k jedinečným stavbám v České republice a ve střední Evropě. Součástí zámku jsou zahrady s promyšlenou architektonickou a krajinářskou kompozicí, která je zasazena na břeh Vltavy a tvoří pohledově přímou spojnici s Pražským hradem.

Studenti Fakulty lesnické a dřevařské absolvují praxi v jabloňovém sadu barokní zahrady pod odborným vedením s cílem sad revitalizovat. Dalšími plánovanými aktivitami jsou zpracování závěrečných prací studentů se zaměřením na péči o barokní zahradu a její rozvoj, týmové i individuální projekty či exkurze a workshopy. Memorandum také otevírá možnosti společných grantových projektů.

Galerie hlavního města Prahy nabízí novou formu spolupráce s veřejností, ale také s různými organizacemi i jednotlivci jako příklad aktivního uvažování o možném využití kulturního dědictví, jemuž je věnována maximální péče z hlediska ochrany, ale které je zároveň využíváno kreativním a inovativním způsobem. FLD se věnuje vzdělávání a vědě v oblasti udržitelného lesního hospodaření při změně klimatu s důrazem na plnění ekosystémových služeb, komplexnímu managementu zvěře s péčí o její životní prostředí, moderním metodám uchovávání přírodnin a preparace živočichů, péči o zeleň v urbanizovaném prostředí, využívání dřeva jako obnovitelné suroviny a materiálu budoucnosti a konstrukci dřevěných výrobků a staveb.

„Naše spolupráce má posílit vazby mezi akademickým světem a světem kulturního dědictví. Chceme přispět k obohacení vzdělávacího procesu v kontextu udržitelnosti a péče o kulturní památky. Společně se studenty bychom v zahradě Zámku Troja chtěli vytvořit prostor pro kvalitní trávení volného času,“ uvedla Helena Musilová, náměstkyně pro odbornou činnost a vedoucí oddělení sbírek GHMP.

„Jsme přesvědčeni, že vzájemná spolupráce bude velkým přínosem zejména pro naše studenty programu Systémová arboristika,“ upřesňuje Radim Löwe, proděkan pro vnější vztahy a marketing FLD.

Foto: Karla Hlaváčková

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content