Svátek má

Viola
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

FLD se stává součástí významného projektu Horizont 2020

V prvním pololetí se spouští realizace mezinárodního projektu RESONATE pod taktovkou Evropského lesnického institutu, do něhož je zapojena i Fakulta lesnická a dřevařská ČZU.

Cílem projektu RESONATE je generovat znalosti a tvořit postupy pro zvyšování odolnosti evropských lesů vůči změně klimatu a společenských potřeb. Projektoví partneři v první fázi vytvoří tzv. rámec odolnosti, založený na indikátorech odolnosti lesních ekosystémů a hodnotových řetězců. Na základě tohoto rámce pak zanalyzují historickou míru odolnosti lesů a lesních hodnotových řetězců a identifikují faktory, které k jejich odolnosti nejvíce přispívají. Na 10 případových studiích vytvoří scénáře vývoje a identifikují cesty, jak se k budoucím, odolnějším lesům a hodnotovým řetězcům dostat. Tyto scénáře budou podkladem pro relevantní výukové materiály a také pro tvorbu politických nástrojů pro veřejnou správu.

Fakulta lesnická a dřevařská bude v rámci projektu odpovědná za řízení případové studie týkající se managementu biotických škůdců a dopadů jejich působení. Spolu s Univerzitou ve Štýrském Hradci bude řídit pracovní balík Odolné lesní hodnotové řetězce v situaci měnících se společenských požadavků. Během implementace projektu však FLD bude řídit také úkoly týkající se zavádění nových nástrojů a materiálů pro výuku možností zvyšování odolnosti lesů pro univerzitní a postgraduální studijní programy a přispěje k několika dalším úkolům a pracovním balíkům, zejména v oblasti lesnického provozu, těžby a logistiky, pěstování lesa, řízení přírodních disturbancí, modelování ekosystémů apod.

Projekt bude realizován po dobu čtyř let, zapojeno bude 21 institucí napříč EU a Velkou Británií a za ČZU jej bude koordinovat doc. Martin Jankovský z katedry lesnických technologií a staveb. Projekt je financován z evropského rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020, výzva Rozvoj venkova (Rural Renaissance).

Ing. Martin Čabrada / doc. Ing. Martin Jankovský, Ph.D.

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content