Svátek má

Viola
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Česká zemědělská univerzita má nového lídra excelentního mezinárodního týmu vědců

Od 1. září 2023 má Česká zemědělská univerzita nového ERA CHAIR HOLDERa – lídra pro excelentní mezinárodní tým DRIFT-FOOD na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, který má za úkol vytvořit výzkumnou platformu pro vývoj nových postupů zpracování potravin. Tento tým povede Dr. Diana Baigts Allende, renomovaná vědkyně s bohatými mezinárodními zkušenostmi.

Dr. Baigts Allende pracovala na akademické půdě a v prestižních výzkumných institucích ve Španělsku, Nizozemsku, Belgii a Mexiku, vždy v oblastech výživy, potravinářských věd, potravinářského inženýrství a potravinářských technologií. Vedla ambiciózní projekty, které přinesly hmatatelné vědecké výsledky a dopad na vědeckou komunitu, průmysl a společnost. Pod jejím vedením prošla řada budoucích profesionálů v oboru potravinářských věd a výživy. Ve svém výzkumu se zaměřuje na nedostatečně využívané a udržitelné zdroje v potravinářství uplatnitelné při výrobě přísad s vyšší přidanou hodnotou (hlavně bílkovin) a na potravinářské produkty cílené na zranitelné skupiny obyvatel. Práce Dr. Baigts Allende vedla k udělení řady patentů. Je členkou Ústavu potravinářských věd a technologií (USA), členkou Národního systému výzkumných pracovníků (SNI, Mexiko) a vědeckou recenzentkou (oblast VI) Národní rady pro vědu a technologie (CONACyT, Mexiko).

Co vás přimělo k tomu, že jste přijala pozici ERA CHAIR HOLDERa? Jaká byla vaše motivace?

Tuto pozici jsem přijala, protože je to pro mě velká příležitost ve vztahu k vedení výzkumného týmu. Mým cílem je vytvořit solidní tým, který se bude věnovat aplikovaným vědám ve výrobě potravin. Věřím, že tento projekt bude mít velký přínos pro vědeckou komunitu a bude mít dopad na celou společnost.

Na co se ve výzkumu zaměřujete?

Můj výzkum se primárně zaměřuje na zpracování potravin a výrobu vysoce výživných a udržitelných produktů pro určité cílové skupiny. To zahrnuje zkoumání nedostatečně využívaných přírodních zdrojů, s nimiž se také často plýtvá, za účelem získávání přísad (bio a technofunkčních) k výrobě potravin se zvýšenou nutriční hodnotou a kvalitou.

Čeho byste chtěla dosáhnout na České zemědělské univerzitě v Praze?

Mým primárním cílem je vybudovat zde pracoviště, které bude sloužit jako centrum špičkového výzkumu v potravinářských technologiích. Chci podporovat vědeckou excelenci, zvýšit mezioborovou spolupráci a mezinárodní prestiž týmu a celé univerzity.

Máte zkušenosti z mnoha zemí světa. Jak je na tom Česká republika v porovnání se zeměmi, kde jste působila?

Mám zkušenosti s prací ve svém oboru z řady zemí v Evropě a v Severní Americe. Každý národ má své jedinečné přednosti a výzvy v oblasti potravinářských technologií. Česká republika nabízí perspektivní prostředí pro výzkum a vývoj v zemědělství a v potravinářských technologiích díky své bohaté zemědělské tradici a stále většímu zaměření na inovace. Stejně jako mnoho jiných zemí však čelí globálním výzvám, a to ve smyslu zajištění udržitelnosti a bezpečnosti potravin i uspokojení rostoucích požadavků populace. Spolupráce s mezinárodními partnery bude pro účinné řešení těchto problémů klíčová.

Ptala se: Laura Míčková

Podrobnosti o projektu DRIFT-FOOD zde.

 

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content