Svátek má

Blažej
3°C
Overcast clouds
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
3°C
Overcast clouds
Pátek
87%
06:33
Min: 1°C
992
15:59
Max: 7°C
WSW 5 m/s

Ateliérová výuka na katedře zahradní a krajinné architektury

Ateliérová výuka na katedře zahradní a krajinné architektury má dlouholetou tradici a v současné době je hlavní a nezastupitelnou metodou vzdělávání krajinářských architektů.

V minulosti se studenti s navrhováním mohli setkat v předmětech Projektování I a Projektování II. Dalším krokem byly čtyři ateliéry v průběhu magisterského studia. V dnešní době ateliérová výuka začíná již v bakalářském studiu a má podobu osmihodinových bloků. Během této doby studenti pracují na různých analýzách, studiích a návrzích.

S prvním ateliérem se studenti setkají už v průběhu prvního ročníku bakalářského studia, a to v letním semestru. Tento první ateliér se zabývá základy architektonického navrhování a seznamuje studenty s principy kompozice, rozvíjí prostorovou představivost a učí je se graficky vyjadřovat. V neposlední řadě se zde učí základní principy používané při tvorbě návrhu, kterými jsou proporce, měřítko, gradace a kompozice. V dalších ročnících bakalářského studia mají studenti po jednom ateliéru. V ateliéru krajinářské kompozice poprvé navrhují rodinnou zahradu. Studenti zde využívají znalostí obecné kompozice a tvoří volně prozatím nesvázáni reálnými vstupními podmínkami. V navazujících ateliérech již pracují s reálným zadáním. Tyto ateliéry se například zabývají terénními úpravami, vodní plochou a dynamikou v kompozici rostlin, kde se studenti učí správně uplatnit rostlinný materiál.

V magisterském studiu mají již studenti každý semestr dva ateliéry. Zabývají se například náměstím a malou parkovou plochou, rozpočtováním, parkem a areálem rekreace, venkovským sídlem, krajinou a zemědělskou krajinou. Celkově zde pracují s větším měřítkem.  V návrzích řeší v sídlech vodní prvky, odpočinkové plochy, kompozici a plochy zeleně. V krajině se učí stanovit vizuálně vnímatelné celky a v nich pak řeší optimalizaci krajinných struktur, vodní režim, cestní síť a prostupnost krajiny jako celkový systém a vazby venkovského sídla na okolní zemědělskou krajinu. Projekty jsou doprovázeny ekonomickými rozvahami.

Koncem února 2021 vyšel v tištěné podobě i elektronicky Katalog ateliérových studentských prací z uplynulého akademického roku 2019/2020, kde je možné vidět vybrané práce z ateliérů vyučovaných na katedře zahradní a krajinné architektury.

Ing. Lucie Pšikalová, doc. Ing. arch. Jan Vaněk, CSc.

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content