Svátek má

Rostislav
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Ateliérová výuka na katedře zahradní a krajinné architektury

Ateliérová výuka na katedře zahradní a krajinné architektury má dlouholetou tradici a v současné době je hlavní a nezastupitelnou metodou vzdělávání krajinářských architektů.

V minulosti se studenti s navrhováním mohli setkat v předmětech Projektování I a Projektování II. Dalším krokem byly čtyři ateliéry v průběhu magisterského studia. V dnešní době ateliérová výuka začíná již v bakalářském studiu a má podobu osmihodinových bloků. Během této doby studenti pracují na různých analýzách, studiích a návrzích.

S prvním ateliérem se studenti setkají už v průběhu prvního ročníku bakalářského studia, a to v letním semestru. Tento první ateliér se zabývá základy architektonického navrhování a seznamuje studenty s principy kompozice, rozvíjí prostorovou představivost a učí je se graficky vyjadřovat. V neposlední řadě se zde učí základní principy používané při tvorbě návrhu, kterými jsou proporce, měřítko, gradace a kompozice. V dalších ročnících bakalářského studia mají studenti po jednom ateliéru. V ateliéru krajinářské kompozice poprvé navrhují rodinnou zahradu. Studenti zde využívají znalostí obecné kompozice a tvoří volně prozatím nesvázáni reálnými vstupními podmínkami. V navazujících ateliérech již pracují s reálným zadáním. Tyto ateliéry se například zabývají terénními úpravami, vodní plochou a dynamikou v kompozici rostlin, kde se studenti učí správně uplatnit rostlinný materiál.

V magisterském studiu mají již studenti každý semestr dva ateliéry. Zabývají se například náměstím a malou parkovou plochou, rozpočtováním, parkem a areálem rekreace, venkovským sídlem, krajinou a zemědělskou krajinou. Celkově zde pracují s větším měřítkem.  V návrzích řeší v sídlech vodní prvky, odpočinkové plochy, kompozici a plochy zeleně. V krajině se učí stanovit vizuálně vnímatelné celky a v nich pak řeší optimalizaci krajinných struktur, vodní režim, cestní síť a prostupnost krajiny jako celkový systém a vazby venkovského sídla na okolní zemědělskou krajinu. Projekty jsou doprovázeny ekonomickými rozvahami.

Koncem února 2021 vyšel v tištěné podobě i elektronicky Katalog ateliérových studentských prací z uplynulého akademického roku 2019/2020, kde je možné vidět vybrané práce z ateliérů vyučovaných na katedře zahradní a krajinné architektury.

Ing. Lucie Pšikalová, doc. Ing. arch. Jan Vaněk, CSc.

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content