Svátek má

Ilja
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

„Zvířata si zaslouží perfektní péči, jsou tu pro nás,“ říká u příležitosti svátku veterinárních lékařů profesor Svoboda z ČZU

Lékaři, záchranáři, policisté, hasiči. Hrdinové, kteří zasahují s vědomím ohrožení vlastního zdraví i života, pomáhají a obětavě chrání životy druhých, jsou právem považováni za hrdiny. Do této společnosti můžeme směle zařadit i veterinární lékaře. I oni často pracují s nasazením odvahy a obětavosti. Dávají do své práce srdce a jejich péče o zvířata je stejně záslužná a nepostradatelná jako péče o zdraví a záchrana lidských životů. Veterináři léčí a zachraňují zvířecí životy, ale také přispívají k ochraně veřejného zdraví, bezpečnosti potravin a celkové kvalitě života. Poděkujme jim alespoň symbolicky dnes, kdy si připomínáme Světový den veterinárních lékařů.
dr. Martina Načeradská

„Buďte na veterináře hodní,“ vyzývá majitele zvířat, o které se lékaři starají, MVDr. Martina Načeradská, Ph.D., z Veterinární výukové ambulance České zemědělské univerzity. Právě u příležitosti mezinárodního svátku veterinářů bychom si měli uvědomit, jak záslužnou práci vykonávají, a vyjádřit jim za to naši úctu a vděčnost.

„Pokud si celosvětově připomínáme určitý svátek, je to proto, že jsou témata, která by ve společnosti měla nějakým způsobem rezonovat. Nemělo by se zapomínat na to, že kromě lékařů, kteří se starají o lidské zdraví, jsou tady také ti, kteří pečují o zvířata,“ říká veterinář Jakub Tichý.

Veřejnost podle něj veterinární péči vnímá zejména jako řešení nastalých komplikací, například v případě nutnosti operativních či chirurgických zákroků. Rozhodně by však neměla být opomíjena prevence, na kterou se nepoukazuje tak často, například očkování. „Důležitá je také edukace majitelů, jakým způsobem by měli zacházet se zvířaty, čím by zvířata mohla onemocnět, jaká z toho plynou rizika nejen pro ně, ale i pro jejich majitele. Protože některá onemocnění jsou přenosná i ze zvířat na člověka, případně obráceně. Tyto nákazy nazýváme zoonózy,“ dodává dr. Tichý, který působí ve Veterinární výukové ambulanci ČZU jako lékař a zároveň je doktorandem na katedře veterinárních disciplín Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. Věnuje se onkologické léčbě, konkrétně intratumorální léčbě neoperabilních tumorů u psů a koček.

Veterinární ambulance, jejíž provoz byl na ČZU zahájen před třemi lety, nabízí kromě zmiňovaných preventivních zákroků a základních úkonů širokou škálu klinických vyšetření, ale také diagnostických a léčebných zákroků v rámci interny, chirurgie, reprodukce, dermatologie i stomatologie. Ambulance je vybavena moderními přístroji ultrasonografie s Dopplerem, inhalační anestezií, dentálním setem, endoskopií, videootoskopií, kvalitním laboratorním zázemím (Iddex systém pro bezodkladné hematologické a biochemické vyšetření krve, kvalitní mikroskopické vybavení aj.), zařízením pro krátkodobou hospitalizaci a týmem zkušených veterinářů, kteří se věnují kromě klasické veterinární péče také vědecké činnosti, z níž zvířata a jejich majitelé těží.

„Přejme zvířatům, ale i celé společnosti, aby měla skvělé a vzdělané odborníky, kteří se o ně profesionálně postarají. Život bez zvířat by byl pro člověka nemyslitelný, a proto jim musíme poskytnout tu nejlepší péči. Dlužíme jim to,“ říká veterinární lékař prof. Miroslav Svoboda, který také působí v ambulanci ČZU. „Na zdejší univerzitě je již tři roky otevřen studijní program Veterinární asistent a letos navazujeme magisterským programem Veterinární asistent specialista. Tento trend vzdělávání jsme zavedli i kvůli prokázanému faktu, že pokud je práce veterinárního lékaře doprovázena správnou asistencí takto vzdělaných expertů, výsledek léčby je o 40 procent lepší. Je naší povinností dopřát zvířatům tu nejlepší péči. Vztah člověka ke zvířeti je ukázkou vyspělosti společnosti,“ doplňuje prof. Svoboda.

„Pro mě je inspirativní neustále hledat řešení, abych zvířeti pomohla ve zdánlivě neřešitelných situacích. Zkoumám, studuji, abych našla pomoc, a obrovskou satisfakcí pro mě je, když takové řešení najdu,“ říká lékařka Martina Načeradská, která nedávno dokázala diagnostikovat pomocí PCR testů chlamydie u kamarádky a jejího kocoura. Nákaza se projevovala zánětem spojivek. „Zkoumání, co bych mohla udělat ještě líp, pomáhá zachraňovat životy. Zjistili jsme například, že je možné dovézt lék na felinní infekční peritonitidu, což bylo ještě před třemi lety smrtelné onemocnění a nedalo se legálně vůbec léčit. Dnes si objednám léky z Anglie a zvíře je díky tomu za dvanáct týdnů vyléčené. Dříve by bylo odsouzeno k smrti.“

Veterinární lékaři hrají také klíčovou roli v chovu hospodářských zvířat. Zajišťují, aby byla tato zvířata zdravá, čímž přispívají k produkci bezpečných potravin. Sledují jejich zdravotní stav, provádějí preventivní opatření a kontrolují kvalitu živočišných produktů. Zdraví hospodářských zvířat má přímý vliv na ekonomiku zemědělského sektoru.

Tito odborníci také zajišťují ochranu veřejného zdraví tím, že se podílejí na monitorování a kontrole nemocí, které mohou být přenosné ze zvířat na lidi (zoonózy). Přispívají tak k prevenci šíření infekčních nemocí a epidemií. Součástí prevence je vzdělávání a poradenství. Veterináři poskytují chovatelům a majitelům zvířat rady ohledně správné péče, výživy a chovu zvířat, což napomáhá k jejich dlouhověkosti a kvalitě života.

Klíčovou roli v poskytování veterinární péče po celém světě hraje mezinárodní organizace Veterináři bez hranic. Jejich poslání jde nad rámec běžné veterinární praxe a zahrnuje humanitární a rozvojové činnosti, které přinášejí užitek jak zvířatům, tak lidem v různých komunitách. Jednou z činností, na které se veterináři bez hranic zaměřují, jsou právě infekční onemocnění. „Rychle se šířící choroby jsou velmi nakažlivé, především u hospodářských zvířat. A možná jsme na to už trochu pozapomněli, ale pořád jsou kontinenty jako Afrika, Asie, kde jsou tato onemocnění stále aktuální a kde je veterinární činnost v tomto ohledu určitě velmi důležitá. A asi ani já jako veterinář působící v rámci České republiky si neumím představit náročnost takové práce,“ popisuje Jakub Tichý.

Veterinární lékaři jsou neúnavní bojovníci za zdraví zvířat. Jejich práce zahrnuje nejen léčení a prevenci nemocí, ale také poskytování láskyplné péče, která často přesahuje rámec jejich povinností. Pečují o naše domácí mazlíčky, hospodářská i volně žijící zvířata a jejich nasazení je stejně obětavé, jako práce zástupců profesí chránících lidi a jejich majetek. Zásluhy veterinárních lékařů si mnohdy ani neuvědomujeme. Najděme si tedy alespoň na jejich svátek chvíli a poděkujme jim za náročnou práci, která v konečném důsledku přispívá i k našemu, tedy lidskému, zdraví, bezpečí a pohodě.

Karla Mráčková

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content