Svátek má

Rudolf
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

„Žít v cizí zemi, pracovat na svém projektu a poznat další kulturu přinese do života řadu zkušeností,“ říká stipendista německé nadace pro životní prostředí

Německá nadace pro životní prostředí (DBU) poskytuje stipendia absolventům vysokých škol na stáž v Německu s environmentálním zaměřením. Přijímací pohovory nyní probíhají dvakrát ročně, v březnu a v září. Aktuálně se DBU v této těžké době, stejně jako řada dalších institucí, snaží pomáhat Ukrajincům. Těm, kteří jsou stále na Ukrajině, i uprchlíkům, kterým se již podařilo opustit zem.

Doktorandi, kteří se zabývají problematikou životního prostředí, se mohou hlásit kdykoliv. DBU zároveň umožňuje ukrajinským MOE stipendistům, kteří jsou v současné době v Německu, prodloužit pobyt o dalších 12 měsíců. VŠEM ukrajinským „alumni“ nadace nabídla okamžité stipendium na šest měsíců včetně umístění na odborném pracovišti a úhrad cestovních nákladů.

O zkušenostech s těmito stipendijními pobyty jsme debatovali se dvěma “alumni studenty” z Fakulty životního prostředí: Vojtěchem Tryznou a Petrem Pavlíkem.

V jaké instituci, univerzitě či firmě a ve kterém městě jste pracovali? A jak na vás působilo pracovní prostředí?

Vojtěch: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) – Campus Alpin, Garmisch-Partenkirchen. Pracovní prostředí bylo přímo skvělé, od prostorné kanceláře s přiděleným notebookem až po společnou prostornou kuchyni s terasou, kde byla možnost se setkat s ostatními pracovníky a probrat vše možné. Možnost vytisknout si přímo na institutu poster velikost A0 nebo ochotná IT podpora přidávala klid na práci. Taktéž se v institutu nacházela knihovna, kde probíhaly lekce německého jazyka.

Petr: Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) Helmholtz, Lipsko. Prostředí bylo velmi pěkné, ne nepodobné kampusu ČZU. Přijel jsem, když byla v Německu velmi silná vlna veder a teploty přesahovaly i 42 stupně Celsia. Kancelář, ve které jsem pracoval, byla v posledním patře budovy bez klimatizace, kterou právě v tu dobu instalovali. A to bylo asi jediné negativum. Jinak to ale bylo velmi inspirativní a příjemné místo i po stránce pracovních vztahů.

Na jaké téma jste získali stipendium a co bylo vaším výzkumným cílem?

Vojtěch: Fyzikální modelování rozložení sněhu a hydrologie sněhu spojená s povodňovým a lavinovým rizikem (Eine physikalische Modellierung von Schneedistribution und Schnee-Hydrologie im Zusammenhang mit der Gefahr von Überschwemmungen und Lawinen).

Petr: Možnosti zlepšení predikce vodní bilance prostřednictvím objektivnější optimalizace a asimilace dat DPZ.

Co byste řekli o Němcích a jaké praktické poznatky jste si po této zkušenosti přivezli do Čech?

Vojtěch: Na institutu jsem našel řadu přátel, ať už německé či jiné národnosti. Spojoval nás zápal pro naše výzkumná témata, ale také vzhledem k místu pobytu i láska k horám. Právě pracovníci z různých koutů světa dodávali institutu ještě něco navíc v možnostech poznání jiných kultur. Němce jako takové beru jako ochotné, milé a přátelské.

Petr: Prostředí, ve kterém jsem pracoval, bylo německé z pohledu lokality a názvu. Národnostní složení pracovníků včetně mých vedoucích bylo velmi různorodé. Působili tam výzkumníci z celé řady zemí a obecně se pracoviště vyznačovalo velkou dynamikou ve fluktuaci osob. Komunikaci mezi sebou ale zvládali velmi efektivním způsobem.

Češi se dost často podceňují. Jak jste svoji práci hodnotili před výjezdem a po něm? Pomohla vám tato zkušenost k získání většího sebevědomí?

Vojtěch: Určitě bych to doporučil každému, žít v cizí zemi, pracovat na svém projektu a moci poznat další blízkou kulturu je jistě něco, co do života přinese řadu zkušeností. Navíc nahlédnout, kam se věda ubírá, a možnost pracovat s předními odborníky v mém oboru, kteří měli již několikaleté zkušenosti, bylo opravdu obohacující co do studijní, pracovní i osobní stránky. Obrovská pomoc byla i od DBU, nebo přímo od KIT, kdy mi pomáhali se všemi administrativními záležitostmi, jako třeba najít ubytování nebo poradit ohledně přihlášení na místním úřadě.

Petr: Asi ano, v mém oboru se jedná o špičkové pracoviště. Mít možnost srovnání je vždy prospěšné. Určitě mi to i v mnohém rozšířilo obzory.

Jak jste trávili nejčastěji volný čas a co podle vás stojí za zhlédnutí a návštěvu v okolí vaší stáže?

Vojtěch: Tak to bych vyjmenovával opravdu dlouho. Celý Garmisch-Partenkirchen je oázou a rájem pro všechny aktivní lidi, kteří mají rádi hory a horských život se všemi vymoženostmi toho městského. Blízkost Rakouska (Innsbruck, ledovce atd.), ale také historické památky jako Neuschwanstein nebo nedaleký Mnichov s výborným vlakovým spojením dodávají místu punc jedinečnosti.

Petr: Hodně jsem se procházel po městě. Hned vedle ubytování jsem měl krásnou botanickou zahradu, kde jsem trávil hodně času. Obecně město nabízelo mnoho velmi pěkných zákoutí, ať už v městských parcích nebo třeba na stezkách podél řeky. Navštívil jsem i některé výstavy a muzea. Například Egyptské muzeum v Lipsku má velmi zajímavé sbírky.

Posunul vás intenzivní kurz němčiny na vyšší úroveň? Ze kterých zemí bylo nejvíce stipendistů ve vašem ročníku a v jakém roce jste vyjeli?

Vojtěch: Vyjel jsem roku 2017.  Už si přesně nepamatuji, ale byli tam lidi z celého světa a kolem 90 mladých nadšených lidí přímo na kurzu němčiny. Co se týče stipendistů DBU, bylo nás tuším kolem 30 včetně početné kolonie z Československa. Obrovská energie a možnost poznávat zajímavé lidi. Co se týče kurzu němčiny, jsem moc vděčný za tuto možnost. Výuka byla intenzivní, ale laděna především na rozmluvení a komunikaci. Dalo by se říci, že jsem objevil i radost z toho mluvit německy, ačkoliv na střední škole bych to nikdy neřekl. Měl jsem možnost absolvovat i kurz němčiny na Institutu, a právě po zkušenosti z německého intenzivního kurzu jsem neváhal. Je skvělé domluvit se s místními jejich jazykem, a ačkoliv dorozumívacím jazykem na KIT byla angličtina, rád jsem němčinu používal i pro komunikaci v běžném životě a baví mě to do teď.

Petr: Už před odjezdem jsem měl němčinu obstojnou, ale spíše pasivní. Nejlepší znalost jsem měl asi hned po maturitě, ale s přibývajícím časem postupně degradovala, neboť jsem ji využíval maximálně na horách o dovolené. Intenzivní kurz mi pomohl si spoustu věcí osvěžit, a dokonce se něco nového naučit. Zejména ale fungoval jako skvělý prostředek k seznámení se s dalšími stipendisty, z nichž největší množství, myslím, bylo z Čech a Polska.

Co byste vzkázali potenciálním zájemcům? A je něco, co jste neudělali, ale bylo by dobré to vědět, prožít, zorganizovat?

Vojtěch: Rozhodně se přihlásit a nebát se němčiny! Stojí to za to!

Petr: Určitě doporučuji se na podobnou stáž dobře připravit a výzkumné cíle sladit předem ve spolupráci s cílovou institucí a odpovědným vedoucím. Člověk si pak profesně víc odnese a bývá víc zapojen i do jiných činností na pracovišti.

A jak to vidí autorka tohoto rozhovoru?

Z mojí právě probíhající stáže z Garmish-Parterkirchen v KIT, Campus Alpin mohu potvrdit, že prostředí je příjemné. Momentálně spolupracuji s Dr. Benjaminem Ferschem a zabývám se využitím Cosmic-Ray Netron Sensors (CRNS) pro prostorové získání vodní hodnoty sněhu. O Němcích si zatím názor utvářím.
Letošní intenzivní výuka němčiny byla ochuzena o některý program kvůli covidovým restrikcím. Celkově bylo i méně DBU stipendistů (11), nejvíce jich bylo z Albánie (6). Kurz hodnotím kladně. Hlavní důraz je kladen na mluvení, pochopení textu a poslech, ne na gramatiku. Záleží, do jaké skupiny budete začleněni, ale velmi jsem ocenila, že jsme v rámci aktualit během kurzu sledovali zprávy o válce na Ukrajině a porovnávali informace, které jsme se dočetli v národních zprávách, a o těch diskutovali.

Markéta Součková


Více informací pro české stipendisty nalezenete zde: https://www.dbu.de/2614.html?fbclid=IwAR05w9irKglR_bpov47uZq6YZ6XTGCdW0YfOm8tgC8K1MmBrAJ4SOVk6TUg.

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content