Svátek má

Drahomíra
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Zasedání Vědecké rady ČZU symbolicky uzavřelo oslavy 70. výročí samostatné existence univerzity

Akademická obec České zemědělské univerzity v Praze se v pondělí 28. listopadu 2022 sešla v aule na slavnostním zasedání Vědecké rady ČZU.

V tomto roce si Česká zemědělská univerzita v Praze připomíná 70. výročí své samostatné existence. A zatímco jubilejní rok zahájilo jarní zasedání Vědecké rady ČZU, podzimní jej symbolicky uzavřelo.

„Z hlediska kvality vědy, výzkumu a vzdělávání je rok 2022 pro naši univerzitu velice úspěšný,“ zdůraznil rektor prof. Petr Sklenička a připomněl, že ČZU se ve dvou nejvýznamnějších světových univerzitních žebříčcích umístila mezi českými školami na děleném čtvrtém místě, což je za posledních pět let posun o dvě až tři místa nahoru mezi naše nejlepší vysoké školy. V dalším světovém žebříčku, kde se kromě kvality vzdělávání hodnotí udržitelnost, skončila univerzita na třetím místě.

„Nemám ve zvyku tyto žebříčky přeceňovat, považuji je však za objektivnější srovnání, než jakým je dnes česká Metodika M17+, protože se jedná o srovnání v mezinárodním kontextu. Kromě toho jsme rád za další skutečnosti, které indikují, že kráčíme po správné cestě směrem k excelenci,“ řekl na zasedání Vědecké rady rektor ČZU prof. Petr Sklenička.

Setkání akademické obce je vždy příležitostí k předání diplomů čerstvým docentům a doktorům a k vyhlášení cen za významné počiny. Na úvod zasedání prof. Petr Sklenička předal ocenění za celoživotní přínos univerzitě emeritnímu rektorovi prof. Josefu Kozákovi a jmenovací dekret mimořádného profesora Constantinu Stathopoulosovi, který na ČZU řídí excelentní projekt DRIFT-FOOD. Jmenovací dekrety dále převzalo deset nových docentů a třiadvacet absolventů studia Ph.D.

Cenu Ministerstva zemědělství za nejlepší disertační práci získalo pět výzkumných pracovníků a Cenu prof. Stoklasy si odnáší šest laureátů a jejich školitelů. Udílely se také Ceny rektora za publikační činnost doktorandů (23 oceněných), za publikační činnost zaměstnanců (22 článků v Nature Index) a ceny pro nejlepší pedagogy (7 oceněných).

Česká zemědělská univerzita se za 115 let své historie, a především za 70 let své samostatné existence, dokázala prosadit mezi nejlepší české univerzity. Jak zmínil její současný rektor prof. Petr Sklenička, „roste počet mezinárodních projektů typu Horizon, získali jsme projekt ERA Chair v oblasti potravinářství, doktor Petr Keil obdržel prestižní (ERC) Consolidator Grant, dva z deseti nejcitovanějších vědců v České republice jsou z České zemědělské univerzity. To je ta úplná špička a bezprostředně za ní je celá řada dalších vynikajících výkonů,“ připomněl prof. Sklenička.

Zmiňme také velké množství publikací uvedených v žebříčku Nature Index nebo umístěných v prvním decilu a rostoucí podíl publikací v prvním kvartilu, který představuje více než 50 procent všech článků na Web of Science, jejichž autory jsou vědci ČZU.

„Rád bych poděkoval všem, kteří mají zásluhu na tom, kam naše univerzita na své samostatné cestě došla. ČZU je dnes značka kvality a my ji s vědomím obrovské odpovědnosti budeme dále rozvíjet. Nezanedbatelně přispívá k růstu vzdělanosti nejen v ČR, ale i v dalších zemích, ze kterých se rekrutují naši absolventi a studenti. A právě vzdělanost má moc přinášet naději i konkrétní řešení v nelehkých časech, tedy v době, kterou právě prožíváme,“ zdůraznil na slavnostním zasedání Vědecké rady ČZU rektor univerzity prof. Petr Sklenička.

Lenka Prokopová

Foto: Petr Zmek

 

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content