Svátek má

Ivo
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Zapojili jsme se do ochrany orla opičího na Filipínách

Conservation medicine, asistovaná reprodukce a analýza spermatu dravých ptáků jsou tématem doktorandky Terezy Zahálkové z katedry veterinárních disciplín Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU.

Orel opičí (Pithecophaga jefferyi) je jedním z největších orlů na světě a vyskytuje se ve volné přírodě pouze na čtyřech filipínských ostrovech. Přesto, že se jedná o dravce, který se stal národním symbolem Filipín, v současnosti žije ve volné přírodě méně než 400 párů. I přes majestátnost a velkou sílu jde o velmi zranitelného tvora, který je dle IUCN zařazen mezi kriticky ohrožené druhy zejména kvůli úbytku přirozeného prostředí, nelegálnímu odstřelu a nástražným zařízením.

Ačkoli se může zdát, že jde o problém pro nás vzdálený a nepředstavitelný, opak je pravdou. V podobné situaci byl před lety i jiný velký dravec – orlosup bradatý (Gypaetus barbatus), který byl v Alpách prakticky vyhuben a donedávna byl klasifikován jako kriticky ohrožený. Díky úspěšnému projektu rozmnožování a reintrodukce do volné přírody se tento dravec vrací na původní místa výskytu a jeho populace je zde stabilní. Máme proto k této problematice velmi blízko i zde v Evropě.

Orel opičí je teritoriální dravec a k úspěšnému hnízdění potřebuje původní lesy o rozloze 4–11 tisíc hektarů. Samice v přírodě snáší pouze jedno vejce za jeden až dva roky, což vytváří zoufalý nedostatek mláďat při stále klesajících počtech dospělých jedinců. Právě asistovaná reprodukce představuje nástroj ke zvýšení počtů v zajetí odchovaných mláďat. Chov orla opičího intra-situ probíhá již více než 30 let v záchranné a chovné stanici Philippine Eagle Foundation (PEF) na ostrově Mindanao, kde bude také probíhat hlavní část začínajícího výzkumného projektu. Dosavadní výsledky stabilizace populace orla opičího v zajetí nejsou uspokojivé, a tak je potřeba do odchovu zapojit vědu.

Cílem práce je ve stanici zkvalitnit odběr semene a inseminaci samic, zavést základní analýzy spermatu pro snazší selekci chovných samců a dále zavést metody uchování spermatu, ať už pro krátkodobé nebo dlouhodobé skladování (kryoprezervace). V plánu je také získávat a zpracovávat materiál od jednorázově odchycených volně žijících dravců za účelem udržení a posílení genetické variability. Mláďata vyprodukovaná asistovanou reprodukcí budou následně odchována dospělými orly ve stanici tak, aby mohla být vypuštěna do přírody a byla schopna se o sebe postarat.

Na projektu se podílejí Zoo Liberec a Philippine Eagle Foundation. Projekt podporují MZV ČR, University of Mindanao a University of Giessen.

Tereza Zahálková / Foto: Klaus Nigge

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content