Svátek má

Ilja
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

VŠ poradenství pro studenty etnických a národnostních menšin v českých i anglických studijních programech – kulatý stůl na ČZU

Počátkem června se na ČZU diskutovalo u kulatého stolu téma Úskalí VŠ poradenství pro studenty etnických a národnostních menšin v českých i anglických studijních programech. Kulatý stůl se konal pod záštitou prof. Ing. Jiřího Remeše, Ph.D. prorektora pro pedagogickou činnost a kancléřky Ing. Ivy Hrabánkové, Ph.D.

Akci ČZU realizovala ve spolupráci s Asociací vysokoškolských poradců ČR  (AVŠP), profesní asociací sdružující akademické pracovníky a další zaměstnance působící na vysokých školách, kteří poskytují studijní, psychologické, speciálně-pedagogické, profesní a kariérové poradenství, a čítá v současnosti přes 100 členů.

Kulatého stolu se zúčastnilo přes 30 členů AVŠP z různých vysokých škol v ČR, např. Univerzity Karlovy, Českého vysokého učení technického v Praze, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Vysoké školy ekonomické v Praze, Masarykovy univerzity, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, ale nově např. kolegů z University of New York Prague. Kromě zástupců z vysokých škol se akce zúčastnili i pracovníci Domu zahraniční spolupráce.

Cílem setkání bylo sdílení zkušeností a dobré praxe s různými typy poradenství zahraničním studentům a studentům etnických menšin v ČR. Tematicky byla akce rozdělena do tří bloků, a to studijního poradenství, dále bloku prezentovaného očima bývalých studentů z pohledu etnických menšin a poslední blok byl věnován sdílení zkušeností z pohledu psychologického poradenství. Součástí každého bloku byl krátký příspěvek na dané téma, který otevřel diskuzi mezi účastníky. „Systém poradenství není založený na snižování nároků na studium, ale poskytuje prostor pro komunikaci, vzájemný respekt a důvěru“, jak uvedl prorektor Remeš, který současně objasnil nově vznikající Centrum poradenských služeb na ČZU.

Ze setkání vyplynula řada témat, kterým bychom se chtěli v budoucnu věnovat, a to zejména zaměření se na práci s interkulturními rozdíly a komunikací, edukaci studentů i zaměstnanců univerzity v této oblasti. Významnou oblastí, která se ukazuje jako vysoce problematická v každém regionu, je (ne)dostupnost externí psychosociální péče pro zahraniční studenty. Toto téma je jedním z klíčových, které musí vysoké školy řešit. Dalšími oblastmi, ve kterých bychom rádi prohlubovali spolupráci s ostatními školami, jsou aktivity vedoucí ke zlepšení orientace studentů na vysoké škole a ve vlastním vzdělávacím systému. Velmi diskutovaná byla i otázka, jak podpořit studenty v tom, aby se nebáli problémy řešit a říci si o pomoc, což je v mnoha kulturách tabuizované téma. V průběhu setkání byl také dostatek času na individuální sdílení zkušeností a networking.

To, že jde o velmi aktuální a sdílené téma, bylo patrno i z toho, jak každý příspěvek vzbudil živou diskuzi a mnoho otázek.  Z reflexe účastníků bylo vidět, že k řadě témat bude určitě potřeba se vracet a více je rozpracovat, proto se těšíme, že s podobnými akcemi, které vnímáme všichni jako velmi užitečné, navážeme i v budoucnu.

Součástí celé akce byla i komentovaná prohlídka kampusu ČZU včetně ukázek prvků udržitelného rozvoje, které svědčí o tom, že na naší univerzitě nejen o věcech mluvíme a učíme je, ale také je v praxi realizujeme.

autor: Iva Hrabánková

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content