Svátek má

Zbyněk
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Vědecká hospůdka na ČZU: Akademici a starostové v jedinečném dialogu

Setkání, které prolomilo tradiční bariéry mezi akademiky a starosty obcí. Tak lze stručně charakterizovat neformální schůzku v závěru roku 2023 v reprezentativních prostorách rektorátu České zemědělské univerzity v Praze.

 

První prorektor ČZU profesor Michal Lošťák

První experimentální fórum pro neformální setkání představitelů samospráv s akademickou obcí se uskutečnilo v rámci projektu BETTER life financovaného Evropskou unií. Zúčastnili se ho nejen akademici z ČZU, ale i ze sousedního Českého vysokého učení technického.

Profesor Michal Lošťák popsal událost jako „vědeckou hospůdku,” jelikož se při vymýšlení názvu nechal inspirovat zahraničními „science café“. Oproti tradičním přednáškám či konferencím mělo toto setkání uvolněnou atmosféru oné hospody, kde se diskutovalo o tématech bez předem stanovené agendy. „Rádi bychom takovými schůzkami napomohli ustavení spolupracující komunity obcí a akademické sféry. Tato komunita umožní překonat zdánlivě existující nepropojenost vědy s každodenním životem, jehož jsme všichni součástí,” vysvětlil první prorektor ČZU.

Diskuse se stočila na konkrétní problémy, s nimiž se obce potýkají, a na možné způsoby, jak by akademici mohli přispět k nalezení řešení. Témata zahrnovala nejen otázky lokální samosprávy, ale také vztahy obcí s kraji a vládou, respektive ministerstvy. Na setkání se sešli starostové a starostky z obcí různých velikostí, což přispělo k pestrosti diskuse. Došlo i na pivo, byť ne v hospůdce, ale v rámci ochutnávky Suchdolského Jeníka, zlatavého moku pivovaru ČZU.

Účastníci vyjádřili zájem o pravidelná setkávání zaměřená na specifická témata, jako jsou například životní prostředí, dopravní obslužnost, školství, bezpečnost nebo dotační příležitosti. Stejně tak by se příští setkání mohla odehrávat ve specifických formátech, například starostové z malých obcí nebo naopak z měst; představitelé samospráv, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolnění, a pak ti, kteří vykonávají mandát starosty jen neuvolněně, přičemž by bylo vhodné se zaměřit na (ne)výhody s tím spojené. Pro příští formáty se počítá také s přizváním dalších relevantních aktérů, jako jsou příslušná ministerstva, Asociace krajů ČR nebo Svaz měst a obcí spolu se Sdružením místních samospráv.

První „vědecká hospůdka” tak byla úspěšným krokem k posílení dialogu mezi akademiky a obecními představiteli. Otevřená atmosféra a neformální prostředí umožnily produktivní výměnu názorů a zkušeností. Účastníci s nadšením očekávají další setkání, která by mohla dále prohloubit spolupráci mezi akademií a obcemi na cestě k řešení konkrétních výzev a potřeb na lokální úrovni.

Mgr. Milan Školník, Ph.D.

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content