Svátek má

Viola
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Vědci ČZU vytvářejí plovoucí ostrovy pro vodní ptactvo v jižních Čechách a nově v posttěžební krajině na severozápadě republiky

Plovoucí ostrovy zkonstruované tak, aby vyhovovaly jako hnízdiště vodního ptactva a vytvářely prostředí pro život drobných vodních živočichů, instalovali odborníci z České zemědělské univerzity na dvou rybnících u Horního Jiřetína na Mostecku. Ostrovy se dokážou přizpůsobit požadavkům konkrétního ptačího druhu a díky účinnému odstraňování organického znečištění a živin také přispívají ke zvýšení kvality vody. Nově vzniklá stanoviště mají pomoci postupně vrátit do rybničních a mokřadních lokalit chybějící prvek ekologické stability křehkých ekosystémů, které kdysi narušil člověk svou činností. Více nám prozradila Zuzana Musilová z týmu ekologů ČZU, kteří se vytváření umělých ostrovů a obecně hnízdní problematice vodního ptactva věnují dlouhodobě.

Jak projekt financovaný z norských fondů vznikl a proč jste si vybrali lokalitu u Jiřetína?

Zaměření tohoto projektu vychází z našich předchozích výzkumných témat, kdy jsme se zabývali populační dynamikou vodních ptáků, především přežíváním hnízd a mláďat kachen v podmínkách rybníků. Projekt vznikl ve spolupráci s naším partnerem Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., který již dříve vyvinul technologii umělých plovoucích ostrovů na přehradních nádržích. V rámci současného projektu umělé ostrovy instalujeme především na rybníky v jižních Čechách. Jednou z lokalit jsou i dva severočeské zatopené lomy v okolí Horního Jiřetína, které jsme zahrnuli na základě požadavků poskytovatele dotace. I zde instalujeme umělé plovoucí ostrovy, které mají nabídnout alternativní hnízdní možnosti pro vodní ptáky. Míst vhodných k hnízdění je obecně nedostatek. Cílovými druhy jsou kachny, konkrétně kachna divoká, kopřivka obecná, zrzohlávka rudozobá, polák velký a polák chocholačka, dále pak racek chechtavý a rybák obecný.

Jaké ptačí druhy se v této lokalitě vyskytují a které jsou nejohroženější?

Vzhledem k tomu, že v severních Čechách pravidelně nepůsobíme, zaměřím se na naši hlavní studijní oblast, a to jsou rybníky v CHKO Třeboňsko a v okolních lokalitách jižních Čech. Zde v posledních letech došlo k výraznému úbytku celkové početnosti hnízdících vodních ptáků. Týká se to především druhů, které jsou v době hnízdění potravně závislé na vodních bezobratlých.

Narazili jste při práci v terénu na něco, co vás překvapilo?

Příjemně nás překvapilo úspěšně vyvedené hnízdo jednoho z cílových druhů poláka chocholačky v lokalitě Krvavý rybník v okrese Jindřichův Hradec. Zde byl postaven první umělý plovoucí ostrov na konci května letošního roku. V další jihočeské lokalitě, na Vlkovském rybníce, vodní ptáci pravidelně využívají umělý ostrov jako místo k odpočinku. Můžeme zde mj. pozorovat i poláky velké a vzácné a kriticky ohrožené poláky malé.

Co bude dál? Chystáte se např. na sledování hnízdícího ptactva?

V příštím roce nás čeká instalace dvanácti z dvaceti umělých plovoucích ostrovů. Stávající ostrovy budeme pravidelně monitorovat a sledovat výskyt a zejména hnízdění jednotlivých druhů vodních ptáků.

Ptala se: Lenka Prokopová

Foto: Tomáš Jůnek

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content