Svátek má

Alois
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Vědci České zemědělské univerzity pracují na propojení akvakultury a bioplynových technologií v Zambii

Představujeme výsledky projektu s názvem Through Biogas Technology Towards Higher Resilience of the Communities in Western Province of Zambia, na němž se podílejí vědci České zemědělské univerzity.

V Zambii se obyvatelstvo často potýká s nedostupností či nedostatkem energetických zdrojů.  Většina lidí je tak závislá na postupech, které nejsou energeticky dlouhodobě udržitelné. Zodpovědnost za zajištění tradičních zdrojů energie (nákup dřevěného uhlí, sběr palivového dřeva) nesou ve většině případů ženy a dívky, které se tak často nemohou věnovat vzdělávání a jiným seberealizačním aktivitám.

Proto vznikl projekt konsorcia tvořeného organizacemi: Člověk v tísni (ČvT) jako koordinační instituce, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) a Keepers Zambia Foundation (KZF), který se zaměřuje na pomoc v rámci Západní provincii Zambie, aktivně hledá synergie s dalšími subjekty působícími v Západní provincii a koordinuje své aktivity s příslušnými programy realizovanými v Zambii.

Západní provincie Zambie se dlouhodobě vyznačuje vysokou mírou chudoby a podvýživy. Záměrem projektu je přispět ke zvýšení odolnosti oblasti vůči změně klimatu a ke zvýšení potravinové a nutriční bezpečnosti místních drobných zemědělců. Cílem je zlepšit přístup k čisté a udržitelné energii a organickým hnojivům za účelem zvýšení zemědělské produkce, příjmů a výživy zemědělských komunit. Projektové aktivity cílí na zvýšení informovanosti o bioplynových technologiích, rozšíření znalostí o jejich využívání, zvýšení kapacity poskytovatelů bioplynových služeb a spuštění systému financování těchto technologií.

Projekt je průkopnickou iniciativou, která významně přispívá k podpoře udržitelných akvakulturních postupů. Díky znalostem zástupců z České zemědělské univerzity v Praze – Jan Staš z FTZ (Biogas Research Team) a Miloslav Petrtýl z FAPPZ – a podpoře od místního Ministerstva rybolovu a živočišné výroby je cesta pro tuto iniciativu otevřená. Výstupem projektu je mimo jiné vybudování 140 malých bioplynových stanic. Dále byly vybudovány dva experimentální rybníky, na nichž se otestuje možnost kombinovat výrobu bioplynu s podporou akvakultury místních druhů ryb.

Začátkem roku 2024 se na modelových rybnících v oblasti Litoya začaly testovat aplikace digestátu do vybudovaných rybníků pro zvýšení úživnosti vody a tím i produkce ryb. V průběhu posledního pobytu projektového týmu v Západní provincii v dubnu 2024 byl proveden detailní monitoring stavu těchto rybníků a kvality vody. Do rybníků byly vysazeny ryby (místní druh tilápie, Oreochromis andersonii). Jedním z cílů je srovnat produkci na dvou rybnících, kdy je v jednom aplikován sušený digestát z místní bioplynové stanice a ve druhém kravský hnůj jakožto tradiční hnojivo. Výstupem bude vyhodnocení vhodnosti vedlejšího produktu výroby bioplynu na produkční parametry akvakultury.

Projekt demonstruje prospěšnost dvojího přínosu výroby bioplynu. Výsledkem procesu je samotný bioplyn jako alternativní zdroj obnovitelné energie a zároveň digestát, který představuje klimaticky šetrnou a finančně efektivní formu organického substrátu. Ten lze použít jako hnojivo na podporu rostlinné výroby, ale také pro zvýšení úživnosti vody v rybnících, čímž dokáže výrazně zlepšit akvakulturní produkci. To pak vede k potravinové soběstačnosti a zlepšení nutričního složení potravy místních obyvatel.

Více informací naleznete na webu projektu (LINK) či na stránkách ČvT (LINK).

Zdroj: FTZ/FAPPZ

Projekt byl podpořen Českou rozvojovou agenturou.

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content