Svátek má

Rudolf
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

V soutěži univerzitních týmů z celého světa Solar Decathlon 2022 jsou dvě studentky ČZU v Praze

Dva zástupce má letos Česká zemědělská univerzita v Praze v prestižní mezinárodní soutěži univerzitních týmů Solar Decathlon zaměřené na udržitelnou, efektivní a inovativní výstavbu využívající obnovitelné zdroje energie. Součástí českého soutěžního týmu jsou studentky katedry zahradní a krajinářské architektury Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Eliška Dvořáková a Barbora Kacerovská.

Úkolem studentského týmu je navrhnout, zrealizovat a uvést do provozu objekt co nejšetrnější k životnímu prostředí, který využívá inovativní technologie a obnovitelné zdroje energie.

Finále se koná na přelomu května a června 2022 v německém Wuppertalu za účasti 16 univerzitních týmů z celého světa.

V roce 2013 se český univerzitní tým zastřešený Fakultou architektury ČVUT umístil se svým projektem Air House na 3. místě. Po tomto vynikajícím úspěchu letošní účast studentů z České republiky zastřešuje Fakulta Stavební ČVUT v Praze za podpory Univerzitního výzkumného centra energeticky efektivních budov UCEEB.

Studentský tým složený z řady studentů a podporovaný odborníky z mnoha oborů a několika fakult převážně z ČVUT, ale i dalších univerzit včetně ČZU v Praze, připravuje mnoho měsíců realizaci soutěžního objektu v reálných rozměrech. Návrh je zaměřen na problematiku dostupného kvalitního, environmentálně udržitelného bydlení pro studenty vysokých škol v měřítku jednotlivého objektu i v širších urbanistických souvislostech. Projekt je navržen pro celkovou přestavbu a nástavbu studentských kolejí Univerzity Karlovy Na Větrníku a fyzicky byl zrealizován v menším rozsahu takzvané demonstrační jednotky nazvané FIRST Life přibližně o velikosti bytu 1+1 ve výzkumném centru UCEEB. Následně bude převezen na místo finále soutěže v Německu, kde bude v průběhu několika týdnů podrobně zkoumán soutěžní porotou a také představen veřejnosti. Po vyhlášení výsledků soutěže v druhé polovině června bude soutěžní objekt českého týmu jako jeden z několika vybraných zúčastněných projektů podstupovat tříletý monitoring a vědecké zhodnocení jeho provozu.

Studentky České zemědělské univerzity mají na starosti integraci vegetace do konstrukcí objektu. Jde především o vegetační plochy střech a fasádní zeleň, které zajišťují pro soutěžní objekt řadu nejen estetických funkcí, ale podílí se mimo jiné také na dosažení kvalitního a exaktně měřitelného prostředí pro život obyvatel stavby v exteriéru i interiéru.  Tento úkol zahrnuje projekční přípravu, návrh a organizaci dodávky, fyzickou realizaci a osazení rostlinného sortimentu s montáží souvisejícího materiálu a konstrukcí včetně veškerých technických, provozních a estetických náležitostí ve spolupráci s dalšími zúčastněnými obory ostatních vysokých škol.

Slavnostního zahájení montáže demonstrační jednotky ve výzkumném centru UCEEB za účasti novinářů a mnoha partnerů soutěže z akademické i komerční sféry včetně rektora ČVUT se 30. března zúčastnili společně se studentkami za podporující složky ČZU prorektorka ČZU pro rozvoj a udržitelnost prof. Ing. Eva Vlková, Ph.D., Ing. arch. Martin Augustin, Ph.D. z katedry zahradní a krajinné tvorby FAPPZ ČZU a Ing. Tereza Hnátková, Ph.D. z katedry aplikované ekologie FŽP ČZU, která rozhodující měrou zajišťuje dodávku a realizaci vegetačních prvků. Významnou podporou účasti studentek ČZU v soutěži přispěl také proděkan FAPPZ pro vědu, výzkum a doktorské studium doc. Josef Hakl, Ph.D., a Demonstrační a experimentální pracoviště FAPPZ s doc. Ing. Miroslavem Jursíkem, Ph.D.

Slavnostní představení jednotky před převozem na místo finále soutěže proběhlo 5. května ve výzkumném centru UCEEB opět za účasti studentů a partnerů soutěže. Za ČZU se tentokrát zúčastnil děkan mateřské fakulty obou studentek FAPPZ prof. Ing. Josef Soukup, CSc., proděkan pro kvalitu tvůrčí a vzdělávací činnosti FAPPZ prof. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D. a Ing.arch. Martin Augustin, Ph.D. z KZKA FAPPZ.

Zdroj: FAPPZ

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content