Svátek má

Drahomíra
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Unikátní dřevěná památka ze 14. století putovala na Českou zemědělskou univerzitu

Vědci z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze se podílejí na průzkumu Tajemné Madony z Havraně, středověké dřevěné sochy patřící do sbírek Národní galerie. Toto velmi vzácné a unikátní dílo bylo na jeden den převezeno do High-tech pavilonu Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v pražském Suchdole, aby bylo nasnímáno pomocí CT skeneru.

Národní galerie Praha v nedávné době díky prostředkům Ministerstva kultury ČR zakoupila ze soukromého majetku středověkou gotickou sochu Tajemné Madony z Havraně. Dřevořezba ze 14. století, jejímž tvůrcem je Mistr Bečovské Madony, zobrazuje Madonu na andělském trůnu jako královnu nebes. V 19. století se soška prokazatelně nacházela v kostele sv. Vavřince v Havrani u Mostu, odtud je odvozen i její název. V současné době probíhá restaurování tohoto velmi vzácného a sledovaného díla. Poté bude Madona z Havraně vystavena v klášteře sv. Anežky České, kde obohatí dlouhodobou expozici středověkého umění.

„Nyní probíhá podrobný průzkum zobrazovacími metodami. Jednou z metod, která pomůže k rozpoznání stavu díla, je i počítačová tomografie. Po nasnímání RTG rentgenografií dostaneme ještě podrobnější informace stavu díla uvnitř dřeva a pod povrchem polychromie. Jsme velmi rádi, že k průzkumu můžeme využít moderní zázemí Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze,“ uvedla restaurátorka Národní galerie Praha, doktorka Markéta Pavlíková. „Naše fakulta disponuje rozsáhlými laboratořemi pro dřevařství a výzkum materiálů na bázi dřeva. Je nám ctí, že můžeme spolupracovat s Národní galerií na výzkumu této unikátní dřevěné památky,“ doplnil tajemník Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze doktor Martin Prajer.

CT skener využitý pro zjištění stavu Madony z Havraně se nachází se v budově High-tech pavilonu Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v pražském Suchdole. High-tech technologicko-výukový pavilon slouží zejména jako výukové pracoviště umožňující studentům propojit výuku s praxí a zvýšit své praktické zkušenosti. „Vybaven je nejmodernějšími technologiemi, které využívají naši studenti lesnictví, dřevařství, myslivosti, arboristiky i taxidermie,“ uvedl děkan Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze profesor Róbert Marušák. CT skener pomocí rentgenového záření dokáže prosvítit zkoumaný objekt, pořízené snímky tak budou využity při analýze a vyhodnocení stavu, v jakém se dřevěná socha nachází. Zároveň proběhlo nasnímání rozměrů a tvaru, aby bylo možné tato data uložit a případně v budoucnu využít při tvorbě repliky. Díky moderním technologiím tak můžeme Tajemnou Madonu z Havraně velmi kvalitně prozkoumat, správně zrestaurovat, uchovat její model v elektronické podobě a předat tento gotický skvost veřejnosti, odborníkům, ale také dalším generacím.

Foto: Petr Zátka

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content