Svátek má

Viola
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

„Úkolem každého vědce v mé pozici je předat znalosti dalším generacím a vychovat si své nástupce,“ říká čerstvý profesor Jan Růžička

Nejvyšší akademický titul získal v oboru ekologie a z rukou prezidenta republiky ho převzal 21. června 2023. Profesor Jan Růžička působí na katedře ekologie Fakulty životního prostředí ČZU v Praze, kde se zabývá taxonomií a ekologií nekrofágních brouků a využitím této skupiny ve forenzní entomologii.

Pane profesore, jak vnímáte toto významné ocenění své pedagogické a vědecké činnosti z profesního hlediska?

Je to další milník na mojí vědecké cestě, zhodnocení výsledků mých, ale i celého mého výzkumného týmu. Je to také ocenění mých dlouhodobých pedagogických aktivit a snah zapojit do studijních plánů ekologických oborů syntézu toho, co považuji za důležité a co se snažím přenést na další generace studentů.

A co přináší zisk profesury vám osobně?

Dobrý pocit zadostiučinění, ale i určitých závazků do budoucna. Pozici, ve které mohu působit na širší spektrum lidí v rámci naší univerzity i mimo ni. Mohu lépe ovlivnit třeba širší vědeckou komunitu, ale i neprofesionální zájemce o hmyz a entomologii v rámci České entomologické společnosti.

Jakými prioritami se ve své práci na univerzitě řídíte a co je pro vás absolutní prioritou?

Pokouším se okolo sebe budovat tým českých i mezinárodních spolupracovníků a společně s nimi zkoumat problémy, které nám připadají důležité. Snažím se své mladší kolegy ale také podporovat v hledání jejich vlastní cesty ve vědě i v osobním životě. Myslím, že úkolem každého vědce v mé pozici je i předat znalosti dalším generacím a vychovat si své nástupce. Při výuce se snažím působit na studenty tím, že se v nich snažím zapálit zvědavost a předávat znalosti v širších souvislostech. I při výuce na vysoké škole je podle mne zásadní osobní nasazení pedagoga, které často strhne zájem i u méně motivovaných studentů, ale také trpělivost a určitý nadhled nad celým pedagogickým procesem.

Čemu se chcete ve své vědecké a pedagogické kariéře věnovat v blízké budoucnosti?

Dlouhodobě se snažím spojit výzkum systematického studia diverzity a fylogeneze nekrofágních brouků s aplikovanými disciplínami, třeba forenzní entomologií. Za klíčovou považuji spolupráci s dalšími entomology v mezinárodním kontextu. Tento typ práce je často během na dlouhou trať a projekty se dokončují až po letech důkladné a pečlivé práce. Často je důležitá také náhoda. A štěstí přeje připraveným!

Jak nejraději relaxujete a co vás nabíjí?

Rád cestuji sám či se svojí rodinou. Poznávat nové kraje přináší nové úhly pohledu do života. A rád s kolegy a kamarády hraju a zpívám, ale na to mám čím dál méně času.

Co byste si vybral, kdybyste si mohl splnit tři přání?

Samozřejmě si přeji klidnou mysl a zdraví pro sebe i svoji rodinu. Rád bych potkával další generace studentů, kteří budou hledat poznání v souvislostech. V širším pohledu bych si přál, aby byla ve vědecké komunitě i při hodnocení vědeckých aktivit systematická biologie více oceňována. Spolu s ohrožením některých druhů organismů se stávají ohroženými i ti vědci, kteří je zkoumají. Taxonomie jako disciplína pomalu vymírá, i když tvoří jeden ze základních kamenů poznání pro ostatní biologické a ekologické disciplíny a pro ochranu přírody.

Ptala se: Lenka Prokopová

Prof. Mgr. Jan Růžička, Ph.D. působí na katedře ekologie Fakulty životního prostředí (FŽP) ČZU v Praze. Se svým týmem se zabývá taxonomií a ekologií nekrofágních brouků a využitím této skupiny ve forenzní entomologii. Je členem České společnosti entomologické a šéfredaktorem časopisu Klapalekiana, který společnost vydává. Dvakrát organizoval mezinárodní letní školu Systematics of beetles. Spolupracuje s řadou zahraničních kolegů, zejména na výzkumu diverzity brouků jihovýchodní Asie.

 

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content