Svátek má

Ivo
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Sympozium Společnosti pro probiotika a prebiotika

V úterý 16. dubna 2024 se v aule České zemědělské univerzity sešli účastníci 18. Sympozia Společnosti pro probiotika a probiotika, multidisciplinárního sdružení pracovníků různých oborů zabývajících se výzkumem a aplikací probiotik a prebiotik. Na pořádání těchto sympozií se podílí Česká zemědělská univerzita v Praze, jmenovitě katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky FAPPZ.

„Odborná veřejnost se shoduje, že účinky probiotických mikroorganismů musí být ověřovány klinickými studiemi a kvalitu probiotických potravin je nutné důsledně kontrolovat. I v řadách odborné veřejnosti, ale zejména mezi konzumenty, panuje celá řada mýtů a nejasností ohledně správného významu pojmů probiotika, prebiotika a další biotika. Proto jsou osvěta a vzdělávání v této oblasti nezbytností,“ zdůrazňuje prorektorka ČZU prof. Eva Vlková.

Jako hlavní řečnice na sympoziu vystoupila profesorka Clarissa Schwab Ph.D. z Department of Biological and Chemical Engineering at Aarhus University v Dánsku s přednáškou Let’s not forget the ocean – novel prebiotics for intestinal microbes. Poukázala mimo jiné na zajímavou možnost využití mořských řas jako zdroje prebiotik. Po fermentaci oligosacharidů řas střevní mikrobiotou dochází k uvolnění fukózy, což je jeden z hlavních monomerů oligosacharidů mateřského mléka. Právě fukóza může působit jako vhodný selektivní prebiotický substrát.

Dalším klíčovým řečníkem byl držitel dvou ocenění Ceny Neuron za výzkum v oblasti biologie Mgr. Martin Schwarzer, Ph.D., z Laboratoře gnotobiologie Mikrobiologického ústavu AV ČR, v.v.i., Nový Hrádek s přednáškou Podávání bakterie Latiplantibacillus platarumWJL podporuje růst chronicky podvyživených mladých myší. Seznámil posluchače s tím, jak může specifický kmen Lactiplantibacillus plantarum (LpWJL) ovlivnit postnatální růst a zmírnit nepříznivé účinky chronické podvýživy bezmikrobních myší, pokud je o něj obohacen střevní mikrobiom. Suplementace definovaných postbiotik nebo probiotika v kombinaci s renutričními strategiemi by mohla zmírnit dlouhodobé následky podvýživy, která stále více postihuje děti mladší pěti let v zemích s nízkými a středními příjmy.

Výbor Společnosti pro probiotika a prebiotika udělil Cenu Danone za nejlepší původní vědeckou publikaci autorů do 35 let MUDr. Jakubovi Hurychovi, Ph.D., z Ústavu lékařské mikrobiologie a Pediatrické kliniky, 2. LF UK a FN Motol za práci Effects of Lactiplantibacillus plantarum and Lacticaseibacillus paracasei supplementation on the single-cell fecal parasitome in children with celiac disease autoimmunity: a randomized, double-blind placebo-controlled clinical trial publikovanou v časopise Parasites & Vectors.

Sympozia se účastnilo 156 vědkyň, vědců a studujících.  Bylo zde prezentováno 14 přednášek a šest posterů z oblasti využití probiotik a prebiotik pro úpravu střevního mikrobiomu lidí a zvířat vedoucí ke zlepšení zdravotního stavu hostitele. Nechyběly ani příspěvky zaměřené na legislativní problematiku a metody stanovení probiotik. Na stránkách společnosti je možné zhlédnout sborník a fotografie ze sympozia https://probiotika-prebiotika.cz/18-sympozium-2024/. Sympozium se uskutečnilo za podpory Poradní komise https://probiotika-prebiotika.cz/produkty/.

Šárka Musilová

Foto: Petr Zmek

 

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content