Svátek má

Ilja
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Svět si dnes připomíná boj proti suchu a rozšiřování pouští

Datum 17. června je tradiční připomínkou Světového dne boje proti suchu a rozšiřování pouští. Před 23 lety jej poprvé vyhlásila Organizace spojených národů. Každoročně se jeho prostřednictvím svět obrací k tématu prohlubujícího se sucha a degradace půdy v ohrožených oblastech.

Letošní osvětová kampaň má genderový podtext. Sloganem „Její země, její práva“ (Her Land, Her Rights) se zaměřuje na roli žen v globálním úsilí snižovat a zastavit degradaci půdy a upozorňuje na fakt, že v řadě zemí světa mají ženy nerovný a omezený přístup k půdě a omezená práva k nakládání s půdou.

„Pro Českou republiku je zásadní, abychom si vodu v krajině a půdu dokázali chránit pro nás i příští generace. Ministerstvo životního prostředí má proto s Ministerstvem zemědělství vládou čerstvě schválenou Koncepci ochrany před následky sucha pro území České republiky na období 2023–2027,“ upozorňuje ministr životního prostředí Petr Hladík.

Česká krajina se podle něj musí adaptovat na změnu klimatu o to rychleji, že na základě aktuálního vyhodnocení hydrologické situace a modelovaných scénářů očekáváme nárůst teploty vzduchu o více než dva stupně Celsia ještě před rokem 2040. „Nutnost realizace adaptačních opatření, zejména efektivních opatření k zajištění vodních zdrojů pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou, zabezpečení energetických zdrojů a současně i opatření k zadržení a posílení vody v krajině pro krajinné ekosystémy i zemědělskou produkci jsou tedy naléhavější. Ročně proto oba resorty na boj se suchem vyčlení v následujících letech celkem 16 miliard,“ doplňuje ministr Hladík.

Úmluva OSN o boji proti desertifikaci byla sjednaná v roce 1994 především pro účely řešení nepříznivého stavu v afrických zemích. Dnes je celosvětovou mezinárodní smlouvou pro ochranu půdy před degradací a zmírňování dopadů velkého sucha. Zapojeno je v ní 197 zemí a jako celek i Evropská unie. Úmluva pamatuje také na region střední a východní Evropy a jeho specifické podmínky, jako jsou ohroženost vodní a větrnou erozí či znečištění půd chemickými látkami. Konkrétně je řeší přílohou Úmluvy platnou od roku 2001. Česká republika přistoupila k Úmluvě v roce 2000 a podílí se tak na celosvětové úrovni na hledání způsobů, jak zmírňovat dopady sucha a předcházet degradaci půdy v ohrožených oblastech.

Zdroj: MŽP

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content