Svátek má

Ilja
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Studenti prostorového plánování ČZU v Karlovarském kraji

Již osmým rokem připravuje magisterský studijní program Prostorové plánování na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze studenty na profesionální dráhu plánovačů rozvoje území, a to ve všech územních dimenzích a společensko-vědních souvislostech. Těžiště výuky je v projektech, kde studenti aplikují veškeré své teoretické znalosti.

V každém semestru studia zpracovávají studenti jeden komplexní plánovací projekt, přičemž v prvním semestru (Projekt M1) je to územní plán některého ze středočeských měst, ve druhém (Projekt M2) je to koncepce udržitelného rozvoje vybraného českého regionu a ve třetím semestru (Projekt M3) strategický plán jednoho z českých měst. Zadání všech projektů jsou zcela reálná a studenti se tak zabývají řešením územního rozvoje vybraných území ve skutečných podmínkách.

Stalo se již tradicí, že v rámci Projektu M2 jsou zpracovávány úlohy zabývající se návrhem udržitelného rozvoje, revitalizace a resocializace post těžebních území v Ústeckém anebo Karlovarském kraji. Zadání jsou záměrně složitá, aby umožnila uplatnění celé šíře metodologie plánovací práce a zároveň konfrontovala studující s celou pestrou škálou plánovacích témat a výzev. Samozřejmostí je pak spolupráce s místními aktéry, zejména s příslušnými pracovišti regionálního rozvoje a územního plánování krajských úřadů a vybraných měst a obcí, ale také například se zástupci těžařských společností.

Nejinak tomu bylo i v uplynulém letním semestru, kdy byla zadáním Projektu M2 Podkrušnohorská hnědouhelná pánev v Karlovarském kraji, tedy území mezi Ostrovem a Kynšperkem nad Ohří, sevřené z jedné strany Krušnými horami a z druhé strany Slavkovským lesem. Hned v prvním týdnu semestru vyrazilo všech dvacet studujících se svými učiteli školním autobusem na celý den do řešeného území. První zastávka byla na Krajském úřadu Karlovarského kraje, kde proběhla dvouhodinová diskuse s osobami odpovědnými za plánování rozvoje Karlovarského kraje, s Ing. Janou Bělohoubkovou, vedoucí Oddělení strategického plánování a regionálního rozvoje, Ing. Lukášem Švédou, vedoucím Oddělení územního plánování a také s emeritním vedoucím Odboru regionálního rozvoje architektem Jaromírem Musilem. Studující se dozvěděli vše potřebné o nástrojích územního plánování a regionálního rozvoje, jimiž Karlovarský kraj disponuje a jejichž pořízení či aktualizace v blízké budoucnosti chystá.

Studenti Projektu M2 na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Exkurze po řešeném území započala za doprovodu průvodce ze Sokolovské uhelné na stále aktivním lomu Jiří u Sokolova. Byl to opravdu nevšední zážitek, prakticky všichni studující byli v povrchovém velkolomu na hnědé uhlí poprvé v životě a dimenze lomu prakticky všechny ohromila. Průvodce srozumitelně vysvětlil a ukázal postup a technologii povrchové těžby a poreferoval o provádění vnitřních výsypek lomu a jejich rekultivaci. Exkurze s průvodci z těžební společnosti pak pokračovala na již zrekultivovaném jezeru Medard, kde se studující dozvěděli o způsobech revitalizace a resocializace post těžební krajiny a mohli na vlastní kůži zažít rekultivovanou krajinu nově zpřístupněnou lidem. Představen byl také plán na vybudování Nového Sokolova, obytného a rekreačního sídla u břehu nového jezera, či plán na vybudování cyklostezky kolem jezera včetně napojení na okolní města a obce. Okružní jízda přes Loket, horní město Horní Slavkov, experimentální vesnici z 60. let minulého století Rovnou, Chlum Svaté Maří, Oloví a Chodov poskytla studujícím dokonalý obraz o řešeném území a jeho kontrastech.

Exkurze k jezeru Medard, únor 2024

Celý semestr pak studenti řešili vybraná témata budoucího rozvoje a transformace regionu karlovarského Podkrušnohoří. Zaměřili se na klíčová témata – fyzické prostředí a jeho předpoklady pro transformaci regionu, lidský kapitál, hospodářství a ekonomiku a na jedinečnosti regionu, jejichž rozvoj může přispět ke zlepšení vnímání jeho obyvateli, návštěvníky i například investory. Výuka probíhala ve třech blocích, z nichž každý byl zakončen intenzivním celodenním workshopem a prezentací průběžných výstupů.

Součástí výchovy mladých prostorových plánovačů je jejich každodenní konfrontace s reálným prostředím územního a strategického plánování a schopnost navržená řešení budoucího rozvoje území obhájit před reálnými aktéry rozvoje území. Jako každý rok, i letos proto byly práce všech studujících Projektu M2 na konci semestru prezentovány na Krajském úřadu Karlovarského kraje před pracovníky Odboru regionálního rozvoje a také Úřadu územního plánování města Sokolova. Výsledky studentských prací vzbudily velký ohlas a vyvolaly rozsáhlou diskusi. Pracovníci krajského úřadu a města Sokolova ocenili obrovské penzum práce, kterou studující odvedli, jakož i metodologický přístup a neotřelé a mnohdy odvážné nápady. Studující bravurně zvládli prezentace před neznámým publikem a získali tak neocenitelnou zkušenost, která patří do základní výbavy každého prostorového plánovače. Výsledné práce byly pak v tištěné verzi předány pracovníkům krajského úřadu k jejich možnému informativnímu využití.

Studenti Projektu M2 při závěrečné prezentaci na Krajském úřadě Karlovarského kraje

I v příštích letech chystají vyučující projektové výuky magisterského programu Prostorové plánování obdobně atraktivní zadání založená na spolupráci se zástupci krajů a měst.

Doc. Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D., garantka a vedoucí Projektu M2, Fakulta životního prostředí ČZU v Praze

 

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content