Svátek má

Drahomíra
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Studenti krajinářské architektury představují svá díla

Až do konce února budou v prostorách budovy MCEV II České zemědělské univerzity vystaveny ateliérové práce studentů katedry zahradní a krajinářské architektury. Dvakrát do roka je zde spolu s nimi připravuje vedoucí této katedry Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, autorizovaný krajinářský architekt doc. Ing. Matouš Jebavý, Ph.D. Zastihli jsme ho na vernisáži uprostřed nápaditých maket a plakátů veřejných prostranství a zahrad, ztvárněných podle představ budoucích krajinářských architektů.

Na výstavě jsou zastoupeny práce pěti ateliérů týkající se ztvárnění veřejných prostranství i soukromých a odpočinkových prostor. To je široké pole působnosti. Jak se studenti se zadáním vypořádali?

Na této výstavě představujeme ateliéry zimního semestru. Jsou zde zastoupeny dva bakalářské ateliéry, Ateliér B2 – Krajinářská kompozice a Ateliér B4 – Rodinná zahrada a tři magisterské ateliéry, Ateliér M1 – Náměstí, malá parková plocha, Ateliér M2 – Biotechnický a Ateliér M4 – venkovský prostor. Zároveň jsou představeny i práce vzniklé v rámci výtvarné tvorby. Myslím, že studenti se většinou se zadáním vypořádali úspěšně a návštěvníci si jejich práce budou moci na výstavě podrobně prohlédnout v průběhu celého února. A to na plakátech, v knihách i v modelech.

Jak byli tentokrát vaši svěřenci vynalézaví a co vás osobně nejvíc zaujalo z úprav veřejných prostor a ze ztvárnění soukromých zahrad a objektů?

Studentky a studenti krajinářské architektury se svá zadání snažili pojmout poměrně netradičně. V ateliéru krajinářské kompozice letos nově vytvářeli své první návrhy reálného parkového prostoru – Puškinova náměstí v Praze 6. V ateliéru rodinné zahrady si mnozí zvolili nové, v ateliéru dosud neřešené zahradní prostory, ateliér byl proto zajímavější i pro nás vyučující. V magisterských ateliérech mohli ti, kteří již mají s vypracováním podobných zadání více zkušeností, podrobněji rozvinout návrh řešených prostorů. Zde byla zadávána témata parkových náměstí v Písnici a na Spořilově. Dále se studenti zabývali řešením venkovského prostoru a intravilánu vybraných obcí.

Jak to nyní vypadá s programem zahradní a krajinářská architektura, pokud jde o perspektivy vašich absolventů?

S počátkem nového roku se perspektivy našich absolventů značně rozšířily. Jednak bylo naše studium krajinářské architektury uznáno ze strany České komory architektů jako plnohodnotné uznané vzdělání pro vstup našich absolventů do komory. Začal také platit nový autorizační zákon stanovující pro autorizační obor A3 – Krajinářská architektura nový rozsah pravomocí a činností, které může autorizovaný krajinářský architekt v praxi vykonávat. Obor se rozkročil, a tak krajinářští architekti nyní mohou zpracovávat projekty všech typů veřejných prostranství, jako jsou náměstí, nábřeží, ulice, parky a podobně, a to komplexně. To znamená jak po stránce architektonické a stavební, tak po stránce vegetační, s respektem k probíhající klimatické změně i hospodaření s dešťovými vodami. Dále mohou krajinářští architekti koordinovat zpracování projektové dokumentace a vést tak veškeré další profese zúčastněné na projektu, například vodohospodáře, dopraváky, statiky a další. Mohou vést autorské a technické dozory staveb, jejichž autory jsou, nebo vypracovávat komplexní územní studie i problematiku rozvoje krajiny a zelenomodré infrastruktury v územních plánech. Je toho opravdu hodně.

Co plánujete na letní semestr?

Nyní budeme opět vytvářet nová zadání pro letní semestr jak v bakalářském, tak magisterském stupni studia. V ateliéru M3 – Park, areál rekreace, který povedu, budu se studenty řešit velmi hodnotný krajinný prostor Kavčích hor v Praze 4 ve vztahu k řece. S našimi návrhy se budeme pohybovat v blízkosti sídla České televize, krajinářsky budou studenti řešit propojení centrálního parku na Pankráci s řekou Vltavou, tedy celé svahy výhledu na plavecký bazén v Podolí a na řeku. V blízkosti se navíc nyní staví nový Dvorecký most. Také mí kolegové již určitě připravují pro studenty svých ateliérů další zajímavá zadání. Myslím, že se tedy můžeme těšit i na další výstavu z výstupů letního semestru, na které budou představeny i bakalářské a magisterské absolventské projekty vznikající v současné době.

Rozhovor vedla: Lenka Prokopová

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content