Svátek má

Zbyněk
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Společnost Česká krajina a Česká zemědělská univerzita v Praze podepsaly memorandum o spolupráci

Témat, kde by spolupráce obou subjektů mohla přinést pozitivní výsledky v ochraně přírody i zemědělství, je celá řada. Netýkají se jen výzkumu v terénu, ale například i zlepšování welfare zvířat, ať už v oblasti změn legislativy nebo technických opatření, zachování genových zdrojů primitivních plemen, péče o les a bezlesí s pomocí přirozené pastvy velkých kopytníků a podobně.

Velmi důležitým tématem do budoucna bude také vytvoření dlouhodobě udržitelného ekonomického modelu přirozené pastvy velkých kopytníků, který tento typ péče o krajinu ještě více zpřístupní nejen institucím ochrany přírody, ale například i zemědělcům hospodařícím v oblastech zasažených suchem, v podhorských oblastech a podobně.

Ochranu přírody i zemědělství čekají v souvislosti se změnami klimatu zásadní proměny. Technologie a postupy testované v rámci konceptu Chytrá krajina i přirozené pastvy velkých kopytníků mohou přinést odpovědi na řadu otázek, které v této souvislosti zemědělci, lesníci i ochránci přírody řeší.

„Společnost Česká krajina je pro ČZU již dnes významným partnerem, který spravuje síť rezervací s cílem podpory druhové diverzity a současně je aktivní v boji s klimatickou změnou. Podpisem memoranda chceme dosavadní úspěšnou spolupráci výrazně rozšířit především v oblastech vzdělávání a výzkumu,“ uvedl rektor České zemědělské univerzity Petr Sklenička.

„S odborníky z České zemědělské univerzity již spolupracujeme na několika konkrétních projektech. Z ČZU je například část týmu, který se dlouhodobě věnuje výzkumu etologie koní v milovické rezervaci velkých kopytníků. Další experti ČZU jsou zapojeni do společného projektu identifikace a eliminace invazních druhů rostlin s pomocí dronů a robotů. Podpis memoranda umožní dosavadní spolupráci rozšířit i na další oblasti,“ zmínil Dalibor Dostál, ředitel společnosti Česká krajina. Velmi inspirativní je podle něj například koncept Chytré krajiny, který Česká zemědělská univerzita rozvíjí. „Cestou, jak zvládnout současné výzvy v ochraně přírody a péči o krajinu, je kombinace moderních, chytrých řešení a tradičních postupů,“ doplnil Dalibor Dostál.

Ochranářská organizace Česká krajina na projektech spojených s ochranou přírody spolupracuje s experty z Biologického centra Akademie věd České republiky, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity Karlovy v Praze, Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky, Botanické zahrady hlavního města Prahy, Zoo Liberec, České zemědělské univerzity v Praze, Mendelovy univerzity v Brně, Masarykovy univerzity v Brně a dalších odborných institucí.

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content