Svátek má

Julie
0°C
Broken clouds
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
0°C
Broken clouds
Sobota
90%
06:49
Min: -1°C
978
15:00
Max: 1°C
NW 1 m/s

Společenská odpovědnost a udržitelný rozvoj. Co se pod běžně užívanými pojmy skrývá?

Definice říká, že CSR, tedy „společenská odpovědnost firem“, je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a integrací s firemními stakeholdery. Zní to trochu jako hudba z Marsu, ale je to prosté. Jde o to chovat se tak, aby na naší planetě bylo k vydržení i v dalších letech.

Česká zemědělská univerzita v Praze je, pokud jde o udržitelnost, českým lídrem. Podle nejnovějšího žebříčku QS World University Rankings je nejúspěšnější z našich univerzit v hodnocení dopadu na životní prostředí a celosvětově, v konkurenci 700 univerzit, je v této oblasti na 158. místě.

Málokdo už dnes asi pochybuje o klimatické změně a negativním vlivu člověka na degradaci životního prostředí, o úbytku zdrojů či zhoršování ekosystémových služeb planety. Čerpáme víc, než planeta dokáže obnovit (dle Global Footprint Network jsme tzv. Earth Overshoot Day v letošním roce dosáhli 28. 6. a Česká republika dokonce 12. 4., od tohoto dne žijeme letos „na dluh“). Ve snaze předcházet globálním problémům a řešit je OSN představila dokument Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030, zkráceně Agenda 2030, který je závazkem členských států k řešení jednotlivých problémů a vyzývá firmy a organizace ke spoluúčasti.

V návaznosti na Agendu 2030 vydala Česká zemědělská univerzita v roce 2020 vlastní Strategii udržitelnosti 2030, která se zabývá dlouhodobým rámcem udržitelného rozvoje univerzity. Je postavena na pěti hlavních pilířích – strategii řízení, vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti, provozu univerzity a vnějších vztazích, to vše s ohledem na cíle Agendy 2030, které představují 17 hlavních oblastí udržitelného rozvoje. Vizí je stát se do roku 2030 udržitelnou institucí a být lídrem vývoje a propagátorem řešení pro udržitelný rozvoj. Negativní dopady plynoucí z činnosti univerzity by měly být zcela nebo do značené míry eliminovány. ČZU chce v rámci vědy a výzkumu přinášet řešení a poznatky propojovat s praxí.

Pokud jde o sociální odpovědnost a udržitelnost, univerzita se hlásí k rovnému a spravedlivému přístupu pro všechny a podpoře znevýhodněných, k podpoře inovací a popularizaci výsledků výzkumu a vědy. Ve vlastním provozu hledá komplexní přístup pro prevenci vzniku odpadů, snižování množství spotřeby energií, k čemuž dopomáhá využití úsporných spotřebičů, osazování solárních panelů a tepelných čerpadel, dále se snaží o snižování emisí, zlepšení hospodaření s vodou, zlepšování mikroklimatu a zvyšování biodiverzity. V kampusu se postupně budují zelené střechy a vodní prvky, volí se vhodnější management pro údržbu zeleně apod.

V letošním roce rektor ČZU prof. Petr Sklenička zřídil samostatné rektorátní pracoviště Oddělení rozvoje a udržitelnosti, které řídí prorektorka prof. Eva Vlková. Také jmenoval Radu pro udržitelný rozvoj jako stálý poradní orgán rektora v oblasti udržitelného rozvoje.

Oddělení rozvoje a udržitelnosti se zabývá reportingem udržitelnosti, zpracovává každoroční zprávu o udržitelnosti Report CSR, vypisuje studentskou soutěž ČZU Campus Sustainability Challenge (projekt na udržitelnost kampusu) a pořádá Konferenci CSR. Zároveň na webu CSR (https://csr.czu.cz) motivuje k odpovědnému chování.

S udržitelností se dnes setkáváme na každém kroku. Hodně se o ní mluví, téměř každá firma se pyšní tím, že ji má, mnohé ji v reklamách nabízejí. Dalo by se říci, že je novým moderním pojmem. Je však důležité nezůstat u sloganů, ale v zájmu budoucích generací, nebo možná již v zájmu té dnešní, začít skutečně konat. Udržitelnost na ČZU je již z podstaty zaměření univerzity součástí všech našich cílů.

Simona Dvořáková

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content