Svátek má

Drahomíra
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Společenská odpovědnost a udržitelný rozvoj. Co se pod běžně užívanými pojmy skrývá?

Definice říká, že CSR, tedy „společenská odpovědnost firem“, je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a integrací s firemními stakeholdery. Zní to trochu jako hudba z Marsu, ale je to prosté. Jde o to chovat se tak, aby na naší planetě bylo k vydržení i v dalších letech.

Česká zemědělská univerzita v Praze je, pokud jde o udržitelnost, českým lídrem. Podle nejnovějšího žebříčku QS World University Rankings je nejúspěšnější z našich univerzit v hodnocení dopadu na životní prostředí a celosvětově, v konkurenci 700 univerzit, je v této oblasti na 158. místě.

Málokdo už dnes asi pochybuje o klimatické změně a negativním vlivu člověka na degradaci životního prostředí, o úbytku zdrojů či zhoršování ekosystémových služeb planety. Čerpáme víc, než planeta dokáže obnovit (dle Global Footprint Network jsme tzv. Earth Overshoot Day v letošním roce dosáhli 28. 6. a Česká republika dokonce 12. 4., od tohoto dne žijeme letos „na dluh“). Ve snaze předcházet globálním problémům a řešit je OSN představila dokument Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030, zkráceně Agenda 2030, který je závazkem členských států k řešení jednotlivých problémů a vyzývá firmy a organizace ke spoluúčasti.

V návaznosti na Agendu 2030 vydala Česká zemědělská univerzita v roce 2020 vlastní Strategii udržitelnosti 2030, která se zabývá dlouhodobým rámcem udržitelného rozvoje univerzity. Je postavena na pěti hlavních pilířích – strategii řízení, vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti, provozu univerzity a vnějších vztazích, to vše s ohledem na cíle Agendy 2030, které představují 17 hlavních oblastí udržitelného rozvoje. Vizí je stát se do roku 2030 udržitelnou institucí a být lídrem vývoje a propagátorem řešení pro udržitelný rozvoj. Negativní dopady plynoucí z činnosti univerzity by měly být zcela nebo do značené míry eliminovány. ČZU chce v rámci vědy a výzkumu přinášet řešení a poznatky propojovat s praxí.

Pokud jde o sociální odpovědnost a udržitelnost, univerzita se hlásí k rovnému a spravedlivému přístupu pro všechny a podpoře znevýhodněných, k podpoře inovací a popularizaci výsledků výzkumu a vědy. Ve vlastním provozu hledá komplexní přístup pro prevenci vzniku odpadů, snižování množství spotřeby energií, k čemuž dopomáhá využití úsporných spotřebičů, osazování solárních panelů a tepelných čerpadel, dále se snaží o snižování emisí, zlepšení hospodaření s vodou, zlepšování mikroklimatu a zvyšování biodiverzity. V kampusu se postupně budují zelené střechy a vodní prvky, volí se vhodnější management pro údržbu zeleně apod.

V letošním roce rektor ČZU prof. Petr Sklenička zřídil samostatné rektorátní pracoviště Oddělení rozvoje a udržitelnosti, které řídí prorektorka prof. Eva Vlková. Také jmenoval Radu pro udržitelný rozvoj jako stálý poradní orgán rektora v oblasti udržitelného rozvoje.

Oddělení rozvoje a udržitelnosti se zabývá reportingem udržitelnosti, zpracovává každoroční zprávu o udržitelnosti Report CSR, vypisuje studentskou soutěž ČZU Campus Sustainability Challenge (projekt na udržitelnost kampusu) a pořádá Konferenci CSR. Zároveň na webu CSR (https://csr.czu.cz) motivuje k odpovědnému chování.

Simona Dvořáková

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content