Svátek má

Ilja
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Solar Decathlon 2021–2022: Finále mezinárodní soutěže univerzitních studentských týmů

Studentky oboru Krajinářská architektura na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze Ing. Eliška Dvořáková a Bc. Barbora Kacerovská se v rámci studentského týmu First Life organizovaného ČVUT a reprezentujícího Českou republiku zúčastnily vyvrcholení prestižní univerzitní soutěže Solar Decathlon. Tato soutěž má už dnes tradici celosvětového dosahu, účastní se jí mnoho univerzitních týmů z celého světa a vždy s odstupem několika let se některý z nich probojuje do finále soutěže, které letos probíhalo v německém Wuppertalu, kam se nakonec kvalifikovalo se svými projekty 16 týmů.

Naposledy se této významné akce zúčastnil český univerzitní tým zastřešovaný Fakultou architektury ČVUT roce 2013 a umístil se svým projektem Air House ve finále, které probíhalo ve Spojených státech amerických, na 3. místě. Po tomto vynikajícím úspěchu je letošní účast studentů z České republiky zastřešována Fakultou Stavební ČVUT v Praze a Univerzitním výzkumným centrem energeticky efektivních budov UCEEB. Studentský tým složený z řady studentů a podporovaný odborníky z mnoha oborů a několika fakult převážně z ČVUT, ale i dalších univerzit včetně ČZU v Praze, připravoval realizaci soutěžního objektu v reálných rozměrech dlouhou dobu předem. Příprava a práce na soutěži probíhaly s přerušením kvůli pandemii covidu-19 od roku 2019.

Český tým se zaměřil na problematiku dostupného kvalitního, environmentálně udržitelného bydlení pro studenty vysokých škol v měřítku jednotlivého objektu i v širších urbanistických souvislostech. Projekt byl navržen pro celkovou přestavbu a nástavbu studentských kolejí Univerzity Karlovy Na Větrníku a fyzicky byl zčásti v průběhu dubna 2022 týmem předpřipraven v menším rozsahu takzvané demonstrační jednotky nazvané First Life přibližně o velikosti bytu 1+1 ve výzkumném centru UCEEB v Buštěhradě. Poté byly připravené části rozloženy a společně s ostatními díly a zatím nezabudovanými prvky převezeny v řadě kamiónů na místo finále soutěže v Německu, kde do data dokončení vytyčeného pravidly soutěže probíhala finální výstavba. Cílem tedy bylo v omezeném čase navrhnout, realizovat a poté uvést do provozu demonstrační objekt jako ukázku základního skladebného prvku pro reálnou možnost stavby co nejšetrnější k životnímu prostředí.

Studentky z FAPPZ ČZU se na přípravách podílely od roku 2021 a měly na starosti integraci vegetace do konstrukcí objektu ve spolupráci s dalšími zúčastněnými obory ostatních vysokých škol. Jednalo se především o vegetační plochy střech a fasádní zeleň. Nejprve to byla v první polovině roku 2021 Bc. Lenka Mončeková, která nastínila základní koncept, a poté převzaly štafetu účasti v týmu Ing. Eliška Dvořáková a Bc. Barbora Kacerovská, které od konce roku 2021 až do června 2022 paralelně se všemi studijními povinnostmi v diplomním ročníku svého studia intenzivně pracovaly na konečném řešení konceptu, realizační dokumentaci a organizaci dodávky své části projektu.

Slavnostního zahájení montáže demonstrační jednotky ve výzkumném centru UCEEB se 30. března za přítomnosti novinářů a mnoha partnerů soutěže z akademické i komerční sféry včetně rektora ČVUT zúčastnili společně se studentkami za podporující složky ČZU prorektorka ČZU pro rozvoj a udržitelnost prof. Ing. Eva Vlková, Ph.D., Ing. arch. Martin Augustin, Ph.D., z katedry zahradní a krajinné tvorby FAPPZ ČZU a Ing. Tereza Hnátková, Ph.D., z katedry aplikované ekologie FŽP ČZU, která rozhodující měrou zajišťovala dodávku vegetačních částí. Významnou podporou účasti studentek ČZU v soutěži přispěl také proděkan FAPPZ pro vědu, výzkum a doktorské studium doc. Josef Hakl, Ph.D., a Demonstrační a experimentální pracoviště FAPPZ s doc. Ing. Miroslavem Jursíkem a Bc. Jakubem Kováčem Ph.D. Slavnostní představení jednotky před převozem na místo finále soutěže proběhlo 5. května opět ve výzkumném centru UCEEB. Za ČZU se tentokrát zúčastnil děkan mateřské fakulty obou studentek FAPPZ prof. Ing. Josef Soukup, CSc., proděkan pro kvalitu tvůrčí a vzdělávací činnosti FAPPZ prof. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D., a Ing. arch. Martin Augustin, Ph.D., z KZKA FAPPZ.

Ing. Eliška Dvořáková a Bc. Barbora Kacerovská následně osobně realizovaly 25.–31. května montáž a osazení na místě finále soutěže v německém Wuppertalu pod odborným pedagogickým dohledem a ve spolupráci s Ing. arch. Martinem Augustinem, Ph.D., z KZKA FAPPZ.

Realizační výjezd do Wuppertalu byl velmi intenzivní a pro účastníky z ČZU to znamenalo více než týden deseti až třináctihodinových pracovních směn v řadě. Studentky zvládly také tento náročný úsek skvěle. Zeleň vzbudila pozornost natolik, že se v den, kdy na místo soutěže dorazila, dostala na titulní stranu médií celé akce a po dokončení všech konstrukcí a osázení vegetačních částí zároveň přicházelo studentkám ČZU spontánní uznání od ostatních členů českého týmu, kteří pracovali na ostatních úsecích soutěžní stavby.

Vegetační část tvoří jednu z mnoha složek soutěžního celku, který byl po dokončení komplexně hodnocen v celé řadě disciplín a kategorií včetně samotného provozu a fungování. Tato soutěžní fáze probíhala 10.–26. června a byla spojena s otevřením areálu a všech soutěžních staveb z různých koutů světa pro zájemce z řad laické a odborné veřejnosti. Úkolem vybraných členů studentských týmů bylo zároveň poskytovat odborný výklad a provázet vlastní soutěžní stavbou návštěvníky, kteří přicházeli do areálu po tři prodloužené červnové víkendy v téměř nepřetržitém proudu. Jejich celkový počet dosáhl 115 000.

Zástupci ČZU Ing. Eliška Dvořáková a Ing. arch. Martin Augustin, Ph.D., měli možnost zúčastnit se ve Wuppertalu po montážním výjezdu ještě také posledních tří dní finále soutěže, kdy s akcemi pro veřejnost probíhalo závěrečné vyhlašování výsledků a také český národní den.

Český tým nakonec vybojoval třetí místo v kategorii „Comfort“. V dílčím hodnocení tzv. blower-door testování byl ze všech účastníků nejlepší. V celkovém součtu všech disciplín obsadil třinácté místo. V porovnání s konkurencí je česká demonstrační stavba velice kvalitně zrealizovaná a skutečně funkční a provozuschopná, což nemusí platit o všech soutěžních objektech, byť se třeba i umístily v celkovém součtu bodů výše a byly hodnoceny více za „ideovost“ projektu než za finální realizaci. Při sledování řady soupeřících zahraničních staveb bylo přece jen zřetelné silnější finanční zázemí zahraničních týmů a někdy masivní podpora významných firem z praxe. Nicméně koncepčně je soutěžní stavba českého týmu First Life na vysoké úrovni při použití řady inovativních principů. Navíc byla vybrána mezi osm soutěžních objektů do projektu tzv. Living Lab, takže po ukončení soutěže nedojde k jejímu odstranění, ale bude nadále provozována a zkoumána odborníky z Bergische Universität Wuppertal. Více podrobností o samotné soutěži lze nalézt na odkazu https://www.fsv.cvut.cz/?s=first+life .

Účast byla pro studentky ČZU mimořádnou zkušeností v celém průběhu měsíců příprav i při finále soutěže. Kromě významných odborníků světového renomé z oboru udržitelných projektů (např. prof. arch. D. Eberle /B-E Architekten/ nebo arch.J.C.Hopp /Snøhetta/) bylo možné při vyhlašování sledovat prezentaci projektů a vystoupení významných zástupců veřejného sektoru a politiky včetně představitele Evropské komise. Účast na závěrečném finále zároveň poskytla zástupcům ČZU možnost podrobného seznámení s ostatními finalisty a jejich objekty. Pro studentky KZKA FAPPZ se jednalo o unikátní příležitost, jak ještě v období studia osobně projít přípravnou, projektovou, organizační a realizační fází projektu na nejvyšší úrovni a doslova vlastníma rukama zhmotnit návrh v reálný výsledek.

Poděkování za podporu a spolupráci je nezbytné vyslovit všem, bez kterých by účast na této mimořádné akci nebyla možná. Kromě vedení ČZU a FAPPZ a zúčastněným zástupcům FAPPZ a FŽP zmíněných v tomto článku jmenovitě patří poděkování také dalším kolegům a pracovníkům ČZU, kteří přispěli k úspěšné reprezentaci naší univerzity.

Text: Ing. arch. Martin Augustin, Ph.D.

Foto: Martin Augustin / Kateřina Mertenová

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content