Svátek má

Drahomíra
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Slavnostní zasedání Vědecké rady ČZU: Jmenování nových docentů a doktorů, ocenění publikační činnosti i práce pedagogů

Na svém podzimním zasedání se v pondělí 30. října 2023 sešla Vědecká rada České zemědělské univerzity. Slavnostní setkání v Aule ČZU bylo zároveň příležitostí pro předání diplomů novým docentům a doktorům, vyhlášení Cen rektora za publikační činnost doktorandů a zaměstnanců ČZU, vyhlášení Cen ministra zemědělství, předání Cen profesora Stoklasy a vyhlášení Cen rektora za pedagogickou činnost.

Zatímco na jarním zasedání rektor prof. Petr Sklenička kvitoval postup ČZU na světových žebříčcích, nyní mohl konstatovat, že univerzita dosáhla dalších jedinečných výsledků. „Ve všech třech nejprestižnějších světových žebříčcích jsme mezi českými vysokými školami na děleném třetím místě, hned za Karlovou a Masarykovou univerzitou. Mezi světovými univerzitami jsme postoupili o dvě stě míst dopředu. Jsme také českou univerzitou, která má nejlépe umístěný obor. V oblasti zemědělství jsme obsadili 50. až 75. místo a v oblasti ekologie 101. místo. Z hlediska podílu vědeckých publikací v prvním kvartilu jsme v Česku na prvním místě,“ zdůraznil prof. Sklenička. Jeho slova potvrzuje dlouhá řada absolventů a zaměstnanců ČZU, jejichž výsledky se dočkaly uznání a ocenění právě na slavnostním zasedání Vědecké rady.

Na úvod zasedání prorektor pro mezinárodní vztahy prof. Michal Lošťák přivítal rektora univerzity a také hosta z Ministerstva zemědělství dr. Pavla Sekáče. Po představení čestného kolegia slavnostní vědecké rady, které tvoří prorektoři ČZU, děkani a další zástupci jednotlivých fakult a předseda Akademického senátu, zahájil prof. Petr Sklenička slavnostní zasedání a přistoupil k předávání pověřovacích dekretů novým docentům a doktorům.

Akademická obec České zemědělské univerzity se letos rozrostla o čtrnáct nových docentů a dlouhou řadu čerstvých držitelů titulu Ph.D., z nichž někteří zároveň získali Cenu ministra zemědělství za vynikající dizertační práci a další Cenu rektora za publikační činnost. Nic z toho by ale nebylo možné bez těch, kteří studentům předávají své vědomosti a zkušenosti a připravují je na profesní dráhu. A tak i tentokrát získalo Cenu rektora za vynikající pedagogickou činnost sedm akademiků.

Nejprestižnějším oceněním doktorandů, kteří pro jeho dosažení musí splnit náročná kritéria, je tradičně Cena profesora Stoklasy. Tu letos získalo pět absolventů studia na ČZU, jmenovitě Bianca Minotti, Ph.D., M.Sc. Anna Mascellani Borgo, Ph.D., Ing. Lukáš Jeníček, Ph.D., Santiago Montoya-Molina, Ph.D. a Ing. Veit Ny, Ph.D.

Do soutěže o Cenu rektora za publikační činnost přihlásilo celkem 48 studujících či absolventů doktorských programů dohromady 71 prací. Autoři a autorky 21 nejlepších publikačních výstupů obdrželi diplom stvrzující udělení této ceny.

Dalším oceněním za vynikající publikační činnost je Cena rektora pro zaměstnance za publikace v časopisech souboru Nature Index. V roce 2022 bylo takových článků publikováno 22 a jejich spoluautory je 29 pracovníků a pracovnic ČZU. A Cenu rektora za publikace zařazené v prvním decilu v databázi Web of Science získalo 201 spoluautorů 118 článků.

Publikační činnost absolventů a akademiků rektor Petr Sklenička ocenil nejen diplomy a finanční odměnou, ale i slovně. „Publikace v prvních decilech významně rostou, významně rostoucí podíl publikací v prvním kvartilu dnes činí 57 procent, čímž jsme srovnatelní se světovými lídry v našich oborech. Významně roste též počet citací našich prací i míra internacionalizace v oblasti výzkumu. Jistě se shodneme, že takové výkony zaslouží obdiv, poděkování a ocenění,“ uvedl rektor a na adresu všech přítomných dodal: „Jsem rád, že tu dnes sedíte vy, autoři těch nejlepších výsledků ve výzkumu. Jsem rád, že tu sedíte vy, nejlepší učitelé. Vy všichni, kteří jste obstáli v konkurenčním prostředí. Věda dnes nezná hranice jednotlivých států a neexistuje nic takového jako národní nebo regionální liga. Ve vědě existuje jen jedna liga, a to liga celosvětová. Kdo chce obstát, musí se prosadit ve velmi kritické mezinárodní vědecké komunitě. Proto je na místě vám poblahopřát a poděkovat vám za způsob, jakým svoji alma mater reprezentujete,“ zdůrazni l rektor ČZU prof. Petr Sklenička na závěr slavnostního zasedání Vědecké rady ČZU.

Lenka Prokopová

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content