Svátek má

Drahomíra
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Škoda Auto rozšiřuje spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou ČZU v Praze

Společnost Škoda Auto, a. s. a katedra informačních technologií Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze prohlubují dosavadní spolupráci. V roce 2020 získala katedra od Škody Auto dar za řešení projektu Využití metod strojového učení pro automatickou klasifikaci činností uživatelů během testování použitelnosti. Podstatou projektu je návrh a ověření metod strojového učení pro automatickou klasifikaci činností uživatelů během laboratorního testování použitelnosti/UX. Klíčové je využití pokročilého zázemí laboratoře PEF pro studium lidského chování (HUBRU) a moderních technologií, poskytujících dostatečné množství kvalitních dat – eye tracking, nástroje pro sledování práce s myší, klávesnicí a nástrojů pro sledování biometrických údajů.
Dalším významným projektem je GreenPro – Zelená logistika. Předmětem projektu je vytvoření digitální databáze „Best Practice“ projektů v oblasti ochrany životního prostředí. Dílčím úkolem pro katedru informačních technologií PEF je vytvoření online platformy, sloužící vzájemnému sdílení zkušeností mezi jednotlivými výrobními závody Škoda, a to jak v České republice, tak i v zahraničí. Řešení projektu zahrnuje všechny fáze vývoje SW řešení od vývoje a testování prototypu, přes vývoj aplikace až po testování. Projekt je zajímavý i tím, že spojuje experty ze ŠA a studenty PEF pod odborným dohledem pedagogů KIT.
Přínosem spolupráce je konfrontace teoretického studia a praxe v podobě společného zapojení odborníků ze společnosti Škoda Auto a katedry informačních technologií PEF a možnost studentské spolupráce na projektech. Dále pak rozšíření témat závěrečných studentských prací, včetně konzultací s mentory ze Škody auto.
Škoda Auto podpořila finančně i věcně konání tradičního Diplomantského semináře – vědeckovýzkumného workshopu KIT, který se uskutečnil v únoru 2020. Vybraní zástupci této společnosti se aktivně účastnili jednání v komisích a závěrečného vyhlášení.
Autoři: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D., Ing. Eva Kánská

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content