Svátek má

Alois
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Rozsáhlá likvidace invazních rostlin v národních parcích posloužila ochraně přírody

Projekt „Likvidace invazních druhů v praxi“ zaměřený na vybrané lokality národních parků a chráněných krajinných oblastí úspěšně dospěl do svého konce. Díky úzké spolupráci s odbornou i laickou veřejností se podařilo zmapovat a zhodnotit efektivitu likvidace nežádoucích invazních druhů na vybraných chráněných lokalitách. Hlavním cílem, v němž byli odborníci také úspěšní, však bylo zmírnit dopady nepůvodních druhů na rostlinná společenstva ve zvláště chráněných územích ČR i mimo ně. Dvouletý projekt odborníků z Fakulty životního prostředí ČZU v Praze financovaly Norské fondy z programu Rago.

V současné době se nepůvodní a invazní druhy stávají jednou z největších hrozeb pro biodiverzitu, a to zejména v chráněných územích. Mohou vytlačovat původní druhy a narušovat ohrožená společenstva rostlin i živočichů; důsledkem invazí může být i celková degradace ekosystémů. V současnosti tedy invazní druhy představují jedno z hlavních témat v oblasti ochrany přírody.

Zásadním prvkem pro management invazních druhů je jejich důkladné mapování a včasná likvidace. Ta je však složitá, a proto je zde klíčová spolupráce vědců s odborníky na praktickou ochranu přírody a pracovníky státní správy či samosprávy.

„Hlavním problémem při likvidačních pracích byl nedostatek financí a lidských zdrojů. Dále pak použití nevhodných metod likvidace nebo jejich špatné načasování,“ uvedla vedoucí projektu Kateřina Berchová Bímová z Fakulty životního prostředí ČZU v Praze.

V rámci projektu proběhla rozsáhlá likvidace invazních druhů v národních parcích a chráněných krajinných územích. Cílem byla praktická likvidace invazních druhů a testování rozdílných metod eliminace. Vědci působili na území národních parků Podyjí, České Švýcarsko a Šumava a zaměřili se na nejvíce rozšířené invazní druhy rostlin, druhy s nejvyšším dopadem na biodiverzitu anebo naopak takové, které se na území parku začínají nově šířit z okolní krajiny. Rovněž uspořádali odborné semináře a terénní workshopy, kde představili nové vhodné postupy při mapování výskytů druhů, plánování likvidací a nejúčinnější známé metody likvidace pro jednotlivé druhy. To vše umožnilo diskusi a následnou spolupráci mnoha specialistů a přineslo mnoho nových poznatků. Z praktických zkušeností vyplynula nutnost aktualizovat a koncepčně sjednotit doposud využívané metodiky managementu invazních druhů rostlin.

Projekt byl zaměřen také na veřejnou publicitu a spolupráci s veřejností. Vznikla řada informačních materiálů včetně webových stránek (https://ragoinvaze.fzp.czu.cz/), letáků a instruktážního videa, které představuje moderní způsob likvidace invazních dřevin pomocí navrtávání kmene. Projekt řešitelé rovněž prezentovali v médiích, na veletrzích a v rámci dne otevřených dveří Fakulty životního prostředí.

„Projekt Likvidace invazních druhů v praxi se ukázal být významným krokem kupředu směrem k úspěšné ochraně našich národních parků a chráněných krajinných oblastí před nepůvodními invazními druhy rostlin. Získané poznatky uplatníme hlavně v praktické ochraně přírody, zároveň by však měly být dále rozvíjeny pomocí dalších obdobných a navazujících projektů,“ zhodnotila vedoucí projektu.

Zdroj: FŽP

Foto: Tomáš Jůnek

 

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content