Svátek má

Zbyněk
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Propojení krize způsobené covidem-19 s minulými pandemiemi a jejich dopady na potravinovou bezpečnost

Interdisciplinární výzkumná skupina CZU COVID-19 Response Team, kterou vedl doc. Hynek Roubík, publikovala svoji práci v Globalization and Health, jednom z nejprestižnějších časopisů, který řadí veřejné zdraví do dynamických sil globálního rozvoje.

Vypuknutí pandemie covidu-19 mělo dalekosáhlé důsledky na různé aspekty lidského života a zabezpečení potravin není výjimkou. V průběhu historie zanechaly pandemie hluboký dopad na globální potravinové systémy, ovlivňují blahobyt komunit a představují hrozbu pro potravinovou bezpečnost. Tento článek zkoumá vzájemné propojení mezi současnou krizí způsobenou covidem-19 a minulými pandemiemi, analyzuje jejich dopady na potravinovou bezpečnost a nabízí pohledy na strategie pro budování odolných potravinových systémů.

Pandemie a potravinová bezpečnost

Pandemie byly historicky spojeny s výkyvy v zajišťování potravin. Během 19. století byly hladomory zhoršeny nižší kvalitou potravin, což způsobilo rozsáhlé utrpení. Katastrofy v historii lidstva vyvolaly různé reakce od obranných mechanismů až po introspekci postupů hospodaření s potravinami.


Covid-19 a potravinové systémy

Krize způsobená covidem-19 poukázala na značné výzvy pro globální potravinové systémy. K posklizňovým ztrátám potravin přispělo například narušení pohybu zemědělských pracovníků a neefektivnost zemědělských operací. Navíc změny v sociální dynamice vedly k úpravám stravy mezi různými sociálními skupinami. To vše vyžaduje proaktivní a adaptivní politiky, programy a institucionální opatření ke zvýšení odolnosti potravinových systémů.

Směrem k odolným potravinovým systémům

Budování odolných potravinových systémů vyžaduje holistický přístup zahrnující opatření před pandemií, během ní a po ní. Proaktivní plánování a připravenost mohou pomoci zajistit přístup k potravinovým zdrojům během mimořádných událostí. Efektivní řízení toku zboží a služeb se během krizí stává ještě důležitější. Kromě toho může přijetí alternativních zdrojů potravin zmírnit nedostatek potravin a zajistit soběstačnost.

Pro zajištění potravinové bezpečnosti během pandemie musí vlády a instituce upřednostňovat systémový rozvoj globálních potravinových systémů. Posílení odolnosti by mělo zahrnovat společné úsilí při řešení narušení potravinového řetězce a zlepšení distribučních sítí. Integrace postupů odolných vůči klimatu a podpora udržitelného zemědělství mohou přispět k dlouhodobému zabezpečení potravin.

Krize způsobená pandemií covidu-19 nám připomněla, jak významný dopad mohou mít pandemie na potravinovou bezpečnost. Na základě poučení z historických ohnisek a přijetím proaktivních strategií můžeme vyvinout odolné potravinové systémy, které odolají výzvám představovaným pandemiemi. Prostřednictvím kolektivních akcí a inovativních politik můžeme zajistit přístup k potravinám a soběstačnost a podporovat bezpečnější a udržitelnější budoucnost pro všechny.

Zároveň je třeba dodat, že nutnost interdisciplinárních vědeckých týmů je v dnešním globalizovaném světě ještě mnohem důležitější a je třeba se dívat na nejrůznější problémy co nejkomplexněji. Což se i v tomto týmu složeném napříč univerzitou povedlo.

doc. Ing. Hynek Roubík, Ph.D.


Interdisciplinární výzkumná skupina CZU COVID-19 Response Team, kterou vedl Hynek Roubík, byla složena z akademických pracovníků napříč různými obory a fakultami České zemědělské univerzity v Praze. Konkrétně: Michal Lošťák, Chama Theodore Ketuama, Jana Soukupová, Petr Procházka, Adam Hruška, Josef Hakl, Lukáš Pacek, Petr Karlík, Lucie Kocmánková Menšíková, Vladimíra Jurasová, Charles Amarachi Ogbu a Michal Hejcman.


 

 

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content