Svátek má

Ilja
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Profesor České zemědělské univerzity se stal prezidentem Evropské agrolesnické federace

Poslední týden v květnu se na brněnské Mendelově univerzitě konala 7. Evropská agrolesnická konference. Významná událost, pořádaná pod záštitou ministra zemědělství Marka Výborného a ministra životního prostředí Petra Hladíka, přilákala 396 delegátů ze 43 zemí. Účastníci měli možnost vyslechnout si 137 prezentací zaměřených na potenciální přínosy agrolesnictví.

Jedním z hlavních řečníků a nově zvoleným prezidentem Evropské agrolesnické federace (Europen Agroforestry Federation – EURAF) byl prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D., vedoucí katedry tropických rostlin a agrolesnictví Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze. Ve svém projevu zdůraznil význam agrolesnických systémů pro zlepšení klimatické odolnosti zemědělských podniků a biodiverzity v České republice. Profesor Lojka uvedl, že díky velkým zemědělským půdním blokům v České republice mohou agrolesnické prvky hrát klíčovou roli při jejich dělení, což povede k posílení klimatické odolnosti a ke zlepšení biodiverzity bez ohrožení produkce.

Vedle Bohdana Lojky tvoří nové předsednictvo EURAF Maureen Kilgore (viceprezidentka, Irské agrolesnické fórum), Manuel Bertomeu (tajemník, Univerzita v Extremaduře), Anders Lindén (místopředseda, agrolesnický farmář ze Švédska), Julia Günzel (pokladník, Německá agrolesnická asociace) a Stéphane Delogne (místopředseda, agrolesnický farmář z Belgie). Poprvé v historii EURAF představují polovinu nově zvoleného představenstva farmáři, což podtrhuje důležitost propojení vědeckého výzkumu s praktickými zkušenostmi z terénu.

Význam agrolesnictví pro budoucnost

Na konferenci se mnohé prezentace zaměřily na vědecké důkazy o přínosech agrolesnictví, které zahrnují zlepšení ekonomiky zemědělských podniků, zdraví půdy, biologické rozmanitosti a zmírňování změny klimatu. Jakub Houška, hlavní organizátor akce a předseda Českého spolku pro agrolesnictví, prohlásil kongres za úspěšný a zdůraznil, že Brno se stalo na týden mezinárodním hlavním městem agrolesnictví.

Výzvy a budoucí plány

Delegáti konference upozornili na to, že pouze devět členských států zavedlo agrolesnická opatření do svých strategických plánů SZP. Vyzvali evropské tvůrce politik, aby si uvědomili potenciál agrolesnictví a začlenili jeho podporu do národních zemědělských, environmentálních a klimatických plánů. Zdůraznili také nutnost odstranit regulační omezení bránící farmářům v zavádění účinných smíšených zemědělských systémů.

Brněnská deklarace o agrolesnictví

Účastníci konference schválili „Brněnskou deklaraci o agrolesnictví“, která zdůrazňuje klíčová opatření potřebná k urychlení rozšiřování agrolesnických systémů v celé Evropě. Deklarace se zaměřuje na dopad agrolesnictví na zemědělské podniky a na ukazatele udržitelného rozvoje podle nařízení EU o taxonomii včetně zmírňování změny klimatu, udržitelného využívání vodních zdrojů a biologické rozmanitosti. Taxonomie EU je jeden z přístupů daných evropskou regulací, podle něhož se definuje udržitelnost investic. Je zaměřena primárně na ochranu klimatu a životního prostředí a měla by posouvat evropskou ekonomiku směrem ke klimatické neutralitě.

EURAF

Evropská zemědělsko-lesnická federace (www.euraf.net) je nevládní organizace založená v roce 2012 v Paříži. Jejím cílem je „podporovat zavádění agrolesnických postupů v celé Evropě prostřednictvím rozvoje informovanosti, vzdělávání, výzkumu, tvorby politik a investic, které podporují využívání stromů v zemědělských podnicích“.  Má síť 31 přidružených národních organizací ve 25 zemích s téměř 700 členy.

Osmý ročník Evropské konference o agrolesnictví se bude konat v roce 2026 ve Švýcarsku, kde se opět sejdou odborníci z celého světa, aby diskutovali o nejnovějších výzkumech a praktikách v oblasti agrolesnictví.

Zdroj: FTZ

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content