Svátek má

Alois
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Proč chtějí cizinci studovat v Čechách a konkrétně na ČZU

V závěru roku 2020 proběhl v rámci projektu Study in Prague výzkum mezi zahraničními studenty a absolventy na téma Motivace ke studiu na ČZU. Konal se v období od 26. 11. do 29. 12. 2020 a byli do něj zahrnuti současní zahraniční studenti a absolventi z let 2015–2020, a to jak studenti celého studia, tak z krátkodobých pobytů.

Získali jsme odpovědi od 1604 respondentů, čímž jsme dosáhli návratnosti 16 %. Hlavním cílem bylo zjistit motivaci ke studiu v ČR a konkrétně na ČZU, získat informace, jakým způsobem se o nás mladí lidé dozvídají, z jakého rodinného prostředí pocházejí, jak jsou spokojeni se studiem na ČZU a jaké mají plány po studiu. Respondenti jsou z celého světa a je zajímavé vidět, jak se výsledky mnohdy v závislosti na geografickém původu velmi liší. Výsledky tohoto výzkumu chceme mimo jiné využít hlavně pro efektivní komunikaci v mezinárodním prostředí se zahraničními uchazeči o studium.

Z výzkumu vyplývá, že nejdůležitějším faktorem motivujícím zahraniční studenty ke studiu v ČR je osamostatnění, získávání životních zkušeností a objevování nového. Nejsilnější motiv pro výběr konkrétně ČZU má studijně-kariérní charakter, největší roli hraje snaha získat vzdělání, které umožní lepší následné uplatnění a navázání profesních kontaktů.

ČZU byla první volbou pro 83 % studentů ze zahraničí. 89 % dotazovaných považuje Prahu za finančně dostupnou destinaci pro vzdělávání. Většina z nich se o ČZU dozvěděla poprvé buď z internetu (zejména při googlování a hledání studijního programu) nebo od někoho ze sociálního okolí (kamarádi, známí, kolegové, někdo, kdo už na ČZU studoval). Pro získávání konkrétních informací o ČZU je zcela klíčová webová stránka univerzity. Velmi důležité jsou také osobní reference. Při hledání informací o studentském životě na ČZU jsou často využívány sociální sítě univerzity.

Většina zahraničních studentů je spokojena s jednotlivými aspekty studia. Pokud bychom přece jen hledali slabší místa, můžeme zmínit jazykovou vybavenost učitelů a provázanost studia s praxí, tedy oblasti, které byly nejkritičtěji hodnoceny i v předchozím výzkumu mezi absolventy ČZU.

Téměř třetina zahraničních studentů žila v České republice již nějakou dobu před tím, než začala studovat na ČZU. Jednalo se v první řadě o studenty původem ze zemí bývalého východního bloku, včetně postsovětských evropských států. Nadpoloviční většina by ihned po skončení studia na ČZU chtěla začít pracovat a budovat kariéru. Třetina studentů se chce věnovat dalšímu studiu.

Ze strany rodičů nebo příbuzných má studium plně hrazeno 37 % zahraničních studentů, dalším 34 % přispívají alespoň zčásti. 29 % studujících je odkázáno na sebe a na jiné zdroje.76 % dotázaných pochází z rodiny, kde má vysokoškolský diplom alespoň jeden z rodičů, v případě 54 % jsou vysokoškoláky oba rodiče. Pouze malá část rodičů působí v oboru, kterému se na ČZU věnuje jejich potomek. 48 % zahraničních studentů ČZU označuje domácnost, ve které vyrůstalo, za ekonomicky nadprůměrně zajištěnou, 10 % ji naopak považuje z ekonomického hlediska za podprůměrnou.

 

Karolína Otcová, OVV

Foto: Patrick Hácha

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content