Svátek má

Ilja
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Pražská lesnická fakulta koordinuje nový mezinárodní projekt zaměřený na řešení otázek spojených s agrolesnictvím

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze koordinuje nový evropský projekt s názvem REFOREST. Do tématu agrolesnictví se pouští spolu s dalšími 13 evropskými institucemi. Agrolesnictví je způsob hospodaření na zemědělské nebo lesní půdě, který kombinuje pěstování dřevin s některou formou zemědělské produkce na jednom pozemku, a to buď prostorově, nebo časově.

V následujících čtyřech letech se konsorcium partnerů projektu zastoupené 10 evropskými zeměmi (Česko, Španělsko, Belgie, Dánsko, Velká Británie, Polsko, Německo, Bulharsko, Maďarsko, Holandsko) zaměří na podporu agrolesnictví v Evropě a na odstranění bariér, které dnes brání jeho širšímu využití.

Značné množství výzkumů nám říká, že farmáři a vlastníci půdy nepřecházejí na agrolesnický způsob hospodaření proto, že jim chybí odborné znalosti a zkušenosti. Zároveň si nejsou jisti dopadem agrolesnictví na ziskovost farem či váhají, zda ovlivnit hodnotu půdy dlouhověkou výsadbou stromů,“ uvedl koordinátor projektu profesor Martin Lukáč. „Velkou výzvou projektu je propojit farmáře, banky, soukromé investory nebo občanské iniciativy a představit jim přínosy vzájemné spolupráce v oblasti agrolesnictví prostřednictvím kvantitativních ukazatelů (vázání uhlíku, biologická rozmanitost, produkce, náklady a přínosy),“ doplňuje profesor Róbert Marušák, děkan Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze.

Výše uvedené bariéry rozšíření agrolesnictví jsou společné většině konvenčních zemědělských a pozemkových struktur v Evropě. Ambicí projektu REFOREST je vytvořit takové podmínky, kdy se stane agrolesnictví jedním z nejatraktivnějších systémů hospodaření s půdou. Projekt REFOREST pokryje celý hodnotový řetězec od koncepce, projekce, propojení aktérů, vytvoření systému, monitorování, zpětné vazby pro uživatele a přizpůsobení společenským a farmářským potřebám. Nedávný výzkum ukazuje, že agrolesnictví je schopno poskytovat četné ekosystémové služby, které obvykle výrazně převyšují konvenční zemědělství. „Zemědělská praxe však tuto environmentální a sociální výhodu nepřevádí na hmatatelné ekonomické výsledky, což brání širšímu přijetí agrolesnictví,“ uvádí profesor Martin Lukáč.

Doba trvání projektu je stanovena na 48 měsíců a projekt je financován z evropského programu HORIZONT EVROPA. Koordinátor projektu je Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze, zastoupená Katedrou hospodářské úpravy lesů. HORIZONT EVROPA je klíčový program EU sloužící k financování výzkumu a inovací v období 2021-2027 s rozpočtem téměř 100 miliard EUR. Projektová žádost „REFOREST“ byla podána do výzvy Půda, oceán a voda pro opatření v oblasti klimatu, konkrétní téma: HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-08: Agrolesnictví s cílem splnit cíle v oblasti klimatu, biologické rozmanitosti a udržitelnosti zemědělství.

Fakulta lesnická a dřevařská se v poslední letech zaměřuje na získávání dotačních titulů jak z českých, tak zejména zahraničních dotačních programů. V minulém programovém období 2014–2020 fakulta získala projekty v celkové hodnotě dosahujících téměř 900 mil. Kč. Projekt REFOREST je prvním velkým mezinárodním projektem, který Fakulta lesnická a dřevařská na celoevropské úrovni koordinuje.

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content