Svátek má

Zbyněk
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Praha je evropské město lesnictví

Každý rok pořádá Evropský lesnický institut (EFI) výroční konferenci v jiném státě. Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze usilovala o to, aby to pro rok 2021 byla pro konání této prestižní konference vybrána právě Praha. Podařilo se to a díky tomu včera získalo hlavní město v rámci slavnostního online ceremoniálu titul European Forest City 2021.

Evropské město lesnictví je takové město, které má velký přínos v lesnické vědě a ve vzdělávání v oblasti lesnictví. „Jsem rád, že můžeme zvolit právě Prahu, jelikož vidím, jak hodně vedení města pracuje na zlepšování stavu životního prostředí ve městě a na informovanosti o důležitosti lesů široké veřejnosti,“ řekl ředitel Evropského lesnického institutu Marc Palahí.

Evropský lesnický institut, který pořádá tuto konferenci, byl založen v roce 1993 ve finském Joensuu s cílem posílit mezinárodní lesnický výzkum a poskytnout subjektům s rozhodovací pravomocí objektivní informace o lesích na celoevropské úrovni. Za dobu své existence se stal mezinárodní organizací s 28 členskými zeměmi a 115 členskými organizacemi z 37 zemí. „Naše fakulta je již dlouhou dobu součástí EFI a jsem velice rád, že se výroční konference v letošním roce koná právě v Praze a naše fakulta je jejím hlavním organizátorem,“ uvádí děkan Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze Róbert Marušák.

Lesy pokrývají 35 % Panevropského povrchu a jsou jednou z nejdůležitějších infrastruktur v Evropě. Biologická rozmanitost lesů, poskytování lesních produktů a dalších služeb hraje důležitou roli v udržování vody v krajině. Lesy hrají také nezastupitelnou roli při přizpůsobování se klimatické změně a zmírňování jejího postupu. Evropské lesy poskytují nejenom dřevo, ale i další aspekty, na které je často zapomínáno a jsou jimi např. zdravotní a sociální benefity. Zvláště v době pandemie covid-19 byly lesy hojně využívány na procházky, sport a rekreaci. Evropský lesnický institut chce zvýšit povědomí široké veřejnosti a politiků o důležitosti evropských lesů – podporovat jejich všestrannost, význam a sociální dopad. Proto je již od roku 2014 udělován roční titul „European Forest City Award“ těm městům, ve kterých se pořádá výroční konference EFI. V roce 2020 tímto městem, bylo město Bonn. Díky titulu se očekává, že město bude zařazovat do svých aktivit pro širokou i odbornou veřejnost informování o lesích a další aktivity spojené s trvale udržitelným lesnickým hospodařením.

„Ocenění si velmi vážím. Potvrzuje, že jdeme správnou cestou a daří se nám plnit náš slib – za osm let vysázet jeden milion stromů. Už jsme jich vysázeli 370 tisíc a v sázení pokračujeme. V oblasti sázení stromů a péče o životní prostředí musíme být i nadále ambiciózní a proaktivní,“ říká primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib. V roce 2019 přijala Praha klimatický závazek snížit do roku 2030 emise CO2 nejméně o 45 % (ve srovnání s rokem 2010) a do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality. Město také sestavilo Komisi pro udržitelnou energii a klima, která připravila komplexní Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, který nedávno schválili radní hlavního města. Tento strategický dokument nastiňuje 69 konkrétních opatření, projektů a příležitostí, které umožní splnění závazku v oblasti klimatu. Praha také podporuje evropskou Zelenou dohodu tzv. European Green Deal.

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content