Svátek má

Ivo
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Posilovat přátelské prostředí a rozvoj své katedry i celé fakulty chce čerstvá profesorka České zemědělské univerzity v Praze

Takové je nejen přání, ale i jedna z priorit prof. PhDr. Ing. Lucie Severové, Ph.D. Z pozice první proděkanky Provozně ekonomické fakulty a vedoucí Katedry ekonomických teorií se systematicky snaží vytvářet podmínky pro to, aby její spolupracovníci měli motivaci a prostor pro svůj profesní rozvoj. Letos v červnu se jí dostalo významného ocenění, kdy z rukou prezidenta republiky převzala jmenovací dekret a získala nejvyšší akademický titul profesorka.

Paní profesorko, jak vnímáte tento výrazný posun ve své akademické kariéře?

Vnímám to jako významné ocenění mé dosavadní pedagogické a vědecko-výzkumné práce a završení dlouholetého úsilí.

Co tomu předcházelo?

Nejprve studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a poté na Provozně ekonomické fakultě ČZU, následně doktorské studium a habilitační řízení. Souběžně samozřejmě mnohaletá pedagogická a vědecká činnost na katedře ekonomických teorií Provozně ekonomické fakulty (PEF) a později vedení této katedry. V poslední době i řídící práce první proděkanky a proděkanky pro studijní a pedagogickou činnost PEF. Ale ráda bych zdůraznila, že za toto ocenění nevděčím jen sobě, ale i podpoře rodiny, spolupracovníkům a prostředí, ve kterém mám tu čest pracovat.

Co zisk profesorského titulu znamená pro vás osobně?

Pochopitelně jisté zadostiučinění a také ocenění mého dosavadního pedagogického a vědeckého působení. Za to vše jsem nesmírně vděčná a jsem hrdá na to, že moje práce je vnímána jako prospěšná pro naši fakultu a celou univerzitu.

Jakými prioritami se při své práci na ČZU řídíte a co je pro vás absolutní prioritou?

Priority vycházející z mého současného postavení a funkcí jsou logicky v podstatě čtyři. V pedagogické činnosti jsou to kvalitní přednášky pro studenty, vedení a obhajoby bakalářských, diplomových či doktorských prací, úspěšné zvládnutí státních závěrečných zkoušek a promocí. Na přednášky často zvu zajímavé odborníky z ekonomické praxe, kteří mohou studentům předat cenné zkušenosti. Mými hosty byli např. současný guvernér Aleš Michl, exguvernéři Jiří Rusnok a Miroslav Singer nebo europoslanec Alexandr Vondra. Ráda bych v trendu přednášek odborníků z ekonomické praxe pokračovala i v budoucnu, protože se domnívám, že spolupráce s praxí je nesmírně důležitá.

Ve vědecké činnosti se jedná o řešení specifických úkolů, získávaní a následné řešení grantů, tvorbu odborných článků a prezentaci výsledků v renomovaných odborných časopisech s impakt faktorem, příspěvky a prezentace výsledků na mezinárodních vědeckých konferencích. A samozřejmě také o podporu tvůrčí činnosti akademických pracovníků.

Mou třetí prioritou je řízení katedry, budování přátelského prostředí a pedagogického sboru, výchova nových doktorandů, podpora a pomoc kolegům v jejich habilitačních a jmenovacích řízeních, prezentace výsledků katedry a její propagace, zkvalitňování procesů řízení a vzdělávání. Spolu s kolegy se nám podařilo vybudovat skvělou partu, které se daří jak vědecky, tak i výukově. Nadále budu usilovat o udržení a posilování přátelského prostředí, ve kterém budou mít moji spolupracovníci motivaci a prostor pro svůj profesní rozvoj.

Čtvrtou prioritou je organizační činnost ve vedení fakulty. Jako proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost mám mimo jiné zodpovědnost za velké studijní oddělení. Na naší fakultě studuje přes 9000 studentů v různých programech a formách studia, máme kolem 2500 zahraničních studentů různých národností a nabízíme možnost studia jak v českém, tak v anglickém jazyce. Tak velký počet studentů s sebou samozřejmě přináší řadu problémů, které musí studijní oddělení každodenně řešit. Velmi si vážím práce každého jednotlivce na studijním oddělení a ráda bych, aby byla náležitě oceňována, protože pak přináší úspěch celé fakultě. Všechny zmíněné priority jsou pro mne stejně důležité a nemohla bych zvolit jednu absolutní.

Čemu se chcete ve vědecké a pedagogické práci věnovat v nejbližší době?

Předpokládám, že se zaměřím na aplikace ekonomických poznatků modelů nedokonalé konkurence a alternativních modelů chování firem do podmínek podniků zemědělsko-potravinářského komplexu. V oblasti vlastního výzkumu pak na zkoumání trhu zemědělských komodit; v této souvislosti předpokládám v dané oblasti rozšíření počtu doktorandů na katedře a zkvalitnění jejich vědecké činnosti a zapojení do práce katedry.

Když se odmyslíme od profesního života, jak nejraději relaxujete a co vás nabíjí?

Mám mnoho mimoprofesních zájmů. Každý den se věnuji zejména synovi a podporuji ho v jeho aktivitách. Ráda se účastním různých společenských a kulturních akcí, divadelních představení, koncertů nebo zajímavých výstav. Máme abonmá na koncerty České filharmonie, do Národního divadla a do Divadla na Vinohradech. Rekreačně ráda hraji volejbal. V oblibě mám i některé domácí práce, ráda vařím jídla podle nových netradičních receptů. Kolem našeho domu je stále plno práce, takže se často věnuji zahradě, kde máme mnoho okrasných keřů, záhonků s kytičkami a různých ovocných stromů. S manželem a synem často jezdíme na chalupu nebo na výlety po České republice. Rádi cestujeme i do zahraničí.

Zastihli jsme vás na Sicílii, což vaši zálibu v cestování jen potvrzuje. Podělíte se s námi o svůj nejsilnější zážitek z cest?

Cestuji opravdu ráda. Letos jsme kromě Sicílie byli i v Ománu a já služebně v Libanonu. Z letošních cest jsem měla dva silné zážitky. Na Sicílii jsme s obavou pozorovali blížící se požáry a domů jsme odletěli tři dny před dočasným uzavřením většiny letišť na ostrově. Měli jsme velké štěstí, že se nám podařilo včas odletět. Dalším silným zážitkem byla cesta po Libanonu, kde nás vzhledem k tamní bezpečnostní situaci doprovázeli příslušníci Útvaru rychlého nasazení, které k naší ochraně poskytlo velvyslanectví ČR. V Libanonu bohužel stát selhává a přestává plnit svoji funkci, takže nefungují státní úřady ani městská policie a dochází k únosům lidí. Bankovní systém také selhává, například nelze platit platební kartou, pouze hotovostí. Inflace je enormně vysoká. Lidé se potýkají s výpadky elektrické energie a nedostatkem pitné vody. Když zažijete takové polní podmínky, člověk si pak považuje komfortu, který máme u nás doma a bereme ho jako samozřejmost.

Co byste si vybrala, kdybyste si mohla splnit tři přání?

Myslím, že má tři přání se nebudou příliš lišit od přání většiny lidí. Jedno už je bohužel nereálné, před rokem odešla na věčnost moje maminka a samozřejmě bych si přála, aby tu s námi byla déle. Měly jsme spolu krásný vztah a denně jsme byly v kontaktu. V posledních letech jsem se o ni kvůli jejímu špatnému zdravotnímu stavu starala. Druhé přání se týká rodiny. Přála bych si, aby celá moje rodina byla zdravá, šťastná a spokojená a všichni se mohli v klidu věnovat své práci, koníčkům a také vzdělávání, což se týká hlavně mého jedenáctiletého syna. A poslední přání je pracovní. Ráda bych měla dost času a energie na všechny úkoly a výzvy, které mě čekají. Přála bych si, aby se dobře dařilo nejenom naší Provozně ekonomické fakultě, ale i celé České zemědělské univerzitě.

Ptala se: Lenka Prokopová


Prof. PhDr. Ing. Lucie Severová, Ph.D. (1980)

Po studiu na všeobecném gymnáziu absolvovala dvě vysoké školy; Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy a Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity. Obě vysoké školy zakončila s vyznamenáním a s červeným diplomem. V roce 2005 složila státní rigorózní zkoušku z oborů Základy společenských věd s didaktikou, Pedagogika a filozofie výchovy a Pedagogická psychologie a získala titul PhDr. Vystudovala doktorský studijní program na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a získala titul Ph.D. Habilitovala se v roce 2012 na PEF ČZU v oboru Odvětvová ekonomika a management. V roce 2023 byla jmenována profesorkou pro obor Podniková a odvětvová ekonomika.
Od roku 2016 zastává funkci vedoucí Katedry ekonomických teorií Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity. Přednáší základní i pokročilé kurzy mikroekonomie a makroekonomie v prezenční i kombinované formě studia. Je autorkou celé řady odborných článků, skript a učebnic v oboru ekonomické teorie. Je členkou řady vědeckých společností, oborových a vědeckých rad vysokých škol. V současné době působí jako první proděkanka a proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost na PEF ČZU.


 

 

 

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content