Svátek má

Viola
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Platforma AgriSciences má za cíl podpořit mladé vědce na Ukrajině

V době, kdy náš svět čelí nesčetným výzvám, jsou spolupráce a vzdělání klíčovými nástroji pro řešení globálních problémů. Jednou z pozitivních iniciativ je AgriSciences Platform neboli AgriSci-UA, která vznikla s cílem podporovat výzkum a vzdělání v oblasti agrárních věd na Ukrajině. Měli jsme možnost promluvit si s jejím zakladatelem docentem Hynkem Roubíkem a dozvědět se více o vzniku, vývoji a budoucích plánech této platformy, která byla letos podpořena Rozvojovou spoluprací České republiky prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí.

Jak se vize stala skutečností

Platforma AgriSciences není pouhým nápadem na papíře, ale projektem, který vzešel z potřeby posílit a podpořit mladé učitele, výzkumníky a studenty v oblasti agrárních věd na Ukrajině. Vývoj platformy začal v roce 2018 a po pečlivém plánování a konzultacích s ukrajinskými univerzitami byla oficiálně spuštěna v roce 2021. Co stojí za touto iniciativou? Docent Roubík na to má jasnou odpověď: „Myšlenka vznikla z kolektivní touhy podporovat mladé talenty v oblasti agrárních věd na Ukrajině. Bylo jasné, že existuje potřeba centralizované platformy, která by usnadnila sdílení znalostí a spolupráci mezi akademickou obcí.“

Překonání nepříznivých podmínek

Vláda na Ukrajině musí řešit mnoho výzev včetně dlouhodobého konfliktu. Jak tedy platforma AgriSciences zvládla pokračovat v činnosti navzdory obtížným okolnostem? Docent Roubík připouští, že válka na Ukrajině přinesla nepředvídané výzvy: „Odolnost a odhodlání týmu platformy AgriSciences nám umožnily přizpůsobit se a najít inovativní řešení. Využili jsme moderní technologie k překlenutí fyzických vzdáleností a vytvořili virtuální komunikační kanály, abychom zůstali v kontaktu s našimi partnerskými univerzitami a členy. Sdílení znalostí a spolupráce byly pro rozvoj agrárního sektoru na Ukrajině ještě důležitější v těchto těžkých časech.“

Vzdělání a spolupráce jako klíč k úspěchu

Platforma AgriSciences je pro akademickou komunitu na Ukrajině cenným zdrojem. Docent Roubík zdůrazňuje některé z nejvýznamnějších způsobů, jimiž pomáhá mladým učitelům, výzkumníkům a studentům v oblasti agrárních věd: „Usnadňuje výměnu informací a výzkumných poznatků mezi členy, což jim umožňuje být stále informováni o aktuálním dění ve svém oboru. Podporuje mezidisciplinární spolupráci a umožňuje výzkumníkům a studentům navázat kontakty s odborníky a kolegy z různých akademických prostředí. Platforma AgriSciences také otevírá dveře pro společné výzkumné projekty, usnadňuje přístup k financování a umožňuje sdílení zdrojů a odborných znalostí. Důležitým aspektem jsou například i granty pro multidisciplinární vědecké týmy.“ Platforma totiž kromě propojování a série školení také mladým vědeckým pracovníkům z Ukrajiny umožňuje získávat granty na jejich vědecko-výzkumnou činnost.

A budoucnost platformy?

Před námi leží nejen výzvy, ale také příležitosti. Platforma AgriSciences má ambiciózní plány do budoucna: „Naším cílem je zapojit více univerzit a akademických institucí na Ukrajině a vytvořit silnou síť spolupráce a sdílení znalostí. Rádi bychom vylepšili funkce platformy, aby byla uživatelsky ještě přívětivější a interaktivnější. Kromě toho se snažíme organizovat další akce, workshopy, webináře a semináře, které podporují rozvoj dovedností a inovativní výzkum v agrární oblasti. Úspěch platformy spočívá v posílení postavení mladé generace výzkumných pracovníků a pedagogů a my budeme pokračovat v práci na dosažení tohoto cíle s vášní a obětavostí.“

Platforma AgriSciences je příkladem toho, jak spolupráce a vzdělání mohou mít pozitivní vliv na rozvoj vědy a vzdělání v obtížných podmínkách. Je světlem naděje a inspirací pro mladé talenty v oblasti agrárních věd na Ukrajině.

Ing. Marek Jelínek

Více of AgriSci-UA: https://agrisci-ua.com/

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content