Svátek má

Zbyněk
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Cena Josefa Hlávky pro pět výjimečných studentek a studentů České zemědělské univerzity v Praze

V předvečer třiatřicátého výročí sametové revoluce byly na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic uděleny Ceny Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské Techniky a pro mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky.

Mezi oceněnými jsou tradičně studentky a studenti ČZU. Rektor univerzity nominuje za každou z pěti fakult vždy jednoho zástupce. Letos si odměnu za vynikající výsledky z Hlávkova zámku v Lužanech odnesly studentky Ing. Johanna Ruth Blöche a Ing. Kateřina Vejvodová a studenti Ing. Jerry Owusu Afriyie, Ph.D., Ing. Karel Tomšík  a  Ing. et Ing. František Tošovský. Představujeme nové laureáty Hlávkovy ceny.

Ing. Johanna Ruth Blöcher je doktorandkou Fakulty životního prostředí v programu Landscape Engineering, obor Environmental Modelling. Prokázala výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, což dokládá i řada publikací v kvalitních odborných mezinárodních časopisech. Výzkumné činnosti se věnuje od roku 2017 a zaměřuje se na aktuální témata z oblasti hydrologie, umělé inteligence, hydropedologie a klimatické změny.

Ing. Kateřina Vejvodová je studentkou doktorského programu Agricultural Specialization, obor Exploitation and Conservation of Natural Resources na FAPPZ. Doktorskou práci spojila s problematikou osudu a chování thallia, extrémně toxického prvku v přírodním a průmyslovém cyklu. Tato práce přinesla několik důležitých výsledků, které byly publikovány v kvalitních mezinárodních časopisech (kategorie D1-Q1, dle AIS).

Ing. Jerry Owusu Afriyie, Ph.D., je studentem doktorského programu Zemědělská specializace, obor Tropical Agrobiology and Bioresource Management na FTZ. Získal kompetitivní grant od grantové agentury ČZU na projekt CIGA a prokázal schopnost navrhnout a provést řadu terénních prací, zahrnujících práci s místními venkovskými komunitami v Ghaně. Výstupy jeho výzkumu lze aplikovat v celém regionu západní Afriky.

Ing. Karel Tomšík je studentem PEF v magisterském programu Economics and Management. V diplomové práci se zabývá tématem konvergence vybraných ekonomických ukazatelů regionálního rozvoje v EU. Cílem je zhodnocení ekonomické konvergence mezi regiony na úrovni NUTS 2 v období 2015–2019 a následná analýza vybraných ukazatelů ovlivňujících tento proces. Práce obsahuje teoretická východiska regionálního rozvoje se zaměřením na regionální politiku EU.

Ing. et Ing. František Tošovský je studentem magisterského programu Zemědělské inženýrství, obor Zemědělská technika na Technické fakultě. Nominován byl za výsledky ve studiu, činnost nad rámec běžného zapojení studentů a vědeckou práci v rámci řešení diplomové práce. Při jejím zpracování se zabýval problematikou modifikace pěstebních postupů za účelem snížení energetických a materiálových vstupů v rostlinné výrobě.

Foto:  Kateřina Vejvodová


Cena Josefa Hlávky je určena „pro talentované studenty v bakalářském, magisterském a doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru.“ Je omezena věkem 33 let. Uděluje ji Hlávkova nadace (Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových). Kandidáty navrhují rektoři pražských vysokých škol a předání ceny laureátům probíhá každoročně při slavnosti na Hlávkově zámku v Lužanech u Přeštic.

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content