Svátek má

Zbyněk
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Pět ekologických farem získalo ocenění projektu Pestrá krajina

V aule České zemědělské univerzity se ve středu 18. ledna 2023 uskutečnila společná konference Asociace soukromého zemědělství ČR a hostitelské univerzity. Jako každý rok byli při vyhlášení programu Pestrá krajina oceněni nejlepší farmáři za propagaci ekologického zemědělství a hospodaření s respektem ke krajině.

Zlatou medaili si letos odnáší Rodinná farma Michlovka, Farma Petra Horčíka, Statek Kollertových a Farma Petra Křižánka. Stříbrnou medailí organizátoři ocenili pěstitele černého bezu, zemědělce z Farmy Křížov.

Účastníci z řad akademické obce, veřejnosti, zákonodárců, umělců i sportovců si kromě vyhlášení výsledků programu Pestrá krajina za rok 2022 také vyslechli odborné příspěvky na tato témata: Voda, krajina a udržitelnostAmbice Společné zemědělské politiky EU versus reálný dopad jejího nastavení na krajinuMyslivecké hospodaření a jeho vliv na pestrost krajiny. Odpoledne pokračovala panelová diskuse za účasti oceněných sedláků.

I v letošním roce se sešla zajímavá sestava farem, které mají často diametrálně odlišné přístupy jak k zemědělství, tak k tomu, co přesně pro krajinu ve svém okolí dělají. Pro účastníky konference je to zároveň příležitost získat inspiraci k vlastnímu hospodaření.

 Program Pestrá krajina vyhlásila Asociace soukromého zemědělství ČR poprvé v roce 2018 jako komplexní program péče o půdu, vodu a krajinu. Vycházela přitom z potřeby poukázat na to, jak sedláci na rodinných farmách přemýšlejí o konceptu svého hospodaření.

„Cílem je ukázat dobré příklady z praxe a inspirovat ostatní. Zároveň také poskytnout ocenění či další podporu sedlákům, kteří hospodaří citlivě s ohledem na krajinu a své okolí a svými aktivitami přímo či nepřímo přispívají ke kvalitě života na vsi,“ přibližuje filozofii Pestré krajiny Kateřina Pixová, proděkanka Fakulty životního prostředí ČZU a členka hodnotitelské komise programu Pestrá krajina, a dodává: „Zásadní problém naší krajiny vidím ve velkoplošném intenzivním hospodaření obřích podniků bez znalostí a respektu k lokálním přírodním, ale i historickým či společenským vztahům. Tento přístup je pouhým průmyslem, který využívá zdroje, ale nevrací nic zpět krajině, přírodě a ani společnosti jako takové. Sedláci zapojení do programu Pestrá krajina naštěstí jasně ukazují, že je možné fungovat mnohem lépe.“

Záměrem iniciátorů programu Pestrá krajina je upozornit na skutečnost, že přes nelehké byrokratické překážky sedláci neváhají na svých farmách a v jejich okolí realizovat pestré osevní postupy, vysévat biopásy, budovat drobné vodní nádrže, obnovovat či vysazovat nové sady, remízky či aleje, nakládat šetrně s půdou. Zkrátka uvádět do života opatření prospěšná pro krajinu, životní prostředí a celou společnost.

 Lenka Prokopová / zdroj: FŽP

Foto: Petr Zmek

 

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content