Svátek má

Ilja
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Pestrá krajina: Na České zemědělské univerzitě se budou udílet ocenění za propagaci ekologického zemědělství

Které členské farmy Asociace soukromého zemědělství (ASZ) ČR budou oceněny v rámci pátého ročníku programu stavovské organizace Pestrá krajina? To vejde ve známost v průběhu konference, jež se uskuteční ve středu 18. ledna 2023 v aule ČZU v Praze. Moderovat ji bude Vladimír Kořen.

Ocenění se každoročně udílejí za propagaci ekologického zemědělství a hospodaření s respektem ke krajině a v symbióze s přírodou. Rektor hostitelské ČZU Petr Sklenička vyjádřil přínos programu Pestrá krajina slovy: „Pestrost, rozmanitost a diverzita jsou synonymem stability. Stability ekonomické, ekologické i hydrologické. Musíme měnit naše zacházení s krajinou. Farmáři, kteří tento přístup vyznávají, jsou důkazem, že citlivě hospodařit lze i dnes.“

I v letošním roce se sešla zajímavá a pestrá sestava farem, které mají často diametrálně odlišné přístupy jak k zemědělství, tak k tomu, co přesně pro krajinu ve svém okolí dělají. Určitě je nač se těšit a každý tu navíc může získat inspiraci k vlastnímu hospodaření.

Kromě slavnostního vyhlášení oceněných farem jsou na programu i tři odborné příspěvky. Ve druhém bloku konference bude možné pokládat dotazy oceněným farmářům i přednášejícím.

Program Pestrá krajina vyhlásila Asociace soukromého zemědělství ČR poprvé v roce 2018 jako komplexní program péče o půdu, vodu a krajinu. Vycházela přitom z potřeby poukázat na to, jak sedláci na rodinných farmách přemýšlejí o konceptu svého hospodaření. „Velice mne těší, že se dosavadní ročníky programu Pestrá krajina zatím velice dobře osvědčily a snaha naší organizace odlišit po všech stránkách přínosný model klasického selského hospodaření od korporátního agrobyznysu se dostává postupně do povědomí stále širší veřejnosti,“ zdůraznil předseda ASZ ČR Jaroslav Šebek.

„Cílem je ukázat dobré příklady z praxe a inspirovat ostatní. Zároveň také poskytnout ocenění či další podporu sedlákům, kteří hospodaří citlivě s ohledem na krajinu a své okolí a svými aktivitami přímo či nepřímo přispívají ke kvalitě života na vsi,“ přibližuje filozofii Pestré krajiny Kateřina Pixová, proděkanka Fakulty životního prostředí ČZU a členka hodnotitelské komise programu Pestrá krajina, a dodává: „Zásadní problém naší krajiny vidím ve velkoplošném intenzivním hospodaření obřích podniků bez znalostí a respektu k lokálním přírodním, ale i historickým či společenským vztahům. Tento přístup je pouhým průmyslem, který využívá zdroje, ale nevrací nic zpět krajině, přírodě a ani společnosti jako takové. Sedláci zapojení do programu Pestrá krajina naštěstí jasně ukazují, že je možné fungovat mnohem lépe.“

Záměrem iniciátorů programu Pestrá krajina je upozornit na skutečnost, že přes nelehké byrokratické překážky sedláci neváhají na svých farmách a v jejich okolí realizovat pestré osevní postupy, vysévat biopásy, budovat drobné vodní nádrže, obnovovat či vysazovat nové sady, remízky či aleje, nakládat šetrně s půdou. Zkrátka uvádět do života opatření prospěšná pro krajinu, životní prostředí a celou společnost.

Lenka Prokopová / Zdroj: www.lovime.bio

Pozvánka Pestrá krajina 2023


Mezi podporovatele programu Pestrá krajina patři i slavné osobnosti, viz videa:

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content