Svátek má

Ivo
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Oslavy Dne Země ve znamení zelené energie

Fakulta životního prostředí je tradičním středobodem oslav Dne Země na ČZU. Letos se budou odehrávat v duchu velké výzvy naší současnosti: Zdroje energie – změna klimatu. Můžeme se těšit na podnětné přednášky a diskusi odborné veřejnosti a také na hosty, kteří k tomuto tématu mají co říct. Setkání přátel životního prostředí se uskuteční ve čtvrtek 18. dubna v atriu Fakulty životního prostředí.

Slavnostní odpoledne uvede děkan fakulty prof. Ing. Michael Komárek, Ph.D., který také předá tradiční Cenu děkana významné osobnosti. Její jméno má zatím zůstat překvapením, ale můžeme napovědět, že úzce souvisí s tématem letošního Dne Země na FŽP Zdroje energie – změna klimatu. Ocenění se vždy uděluje na základě návrhů členů kolegia děkana a laureátem bývá významná osobnost veřejného života, jejíž práce souvisí s péčí o životní prostředí.

A co znamená svátek planety pro profesora Komárka? „Den Země je pro mě připomínkou toho, že nesmíme vnímat naši planetu a životní prostředí jako spotřební zboží, že potřebuje péči, která je ale založena na faktech, vědeckých poznatcích a racionální diskusi,“ podotýká Michael Komárek.

Podobně vnímá Den Země proděkanka Fakulty životního prostředí Ing. Kateřina Černý Pixová, Ph.D. „Je to připomenutí, že planeta Země je naším domovem, a i přes veškerý technologický pokrok jsme stále součástí přírodního systému, který pro nás utváří. Je to tedy připomenutí, že je nezbytné o Zemi pečovat a nedevastovat ji,“ zdůrazňuje a na otázku, co by planetě k jejímu svátku přála, odpovídá: „Další miliardy let úspěšného života, a hlavně s udržením vysoce kvalitních podmínek a zdraví všech pestrých ekosystémů, které nabízí.“

Pro profesora Komárka jsou letošní oslavy Dne Země premiérou v nové funkci. Můžeme tedy očekávat nějaké novinky? „Fungující tradice není nutné měnit, proto žádné zásadní novinky neplánujeme. Den Země na FŽP vždy byl a bude místem pro setkávání s odborníky a přáteli. Často zde vzniká řada skvělých nových nápadů a projektů a rodí se nové spolupráce. Za to jsem moc rád.“

Jako každý rok budou oslavy Dne Země na FŽP doprovázet přednášky a informační akce. Těšit se můžeme například na přednášku bývalého ředitele agentury Cenia Mgr. Miroslava Havránka na téma Energie naší civilizace – odkud a kam kráčíme. V atriu fakulty se při této příležitosti koná výstava Michala Knappa nazvaná sTREEt ART.

Oslavy Dne Země formou odborných přednášek a společenské akce pořádá FŽP již několik let. „Vždy se snažíme otevřít důležité téma, předat ocenění významné osobnosti, která svými aktivitami přispívá k ochraně životního prostředí, a zároveň umožnit setkání zástupců praxe a státní správy s našimi odborníky a studenty. Vzájemná diskuse v méně formální atmosféře přináší celou řadu podnětů nejen nám na akademické půdě, ale věřím, že i ostatním hostům,“ podotýká Kateřina Černý Pixová.

Letošní scénář ovlivnila intenzivně probíhající diskuse na téma zdrojů energie a klimatické změny. Je to jedna z klíčových otázek směřování celé lidské společnosti a zaváděné změny se čím dál více promítají do našich běžných životů.

Významnou roli hrají při přípravách Dne Země i studenti Fakulty životního prostředí, zejména pak spolek NaŽivo. Na letošní ročník si kromě výpomoci s organizací akce připravili vyhlášení fotosoutěže, kterou sami uspořádali.

Lenka Prokopová

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content