Svátek má

Drahomíra
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Nový unikátní studijní program: Vstupte do světa veterinární medicíny

Česká zemědělská univerzita v Praze představuje nový navazující magisterský studijní program Veterinární asistent – specialista Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. Zaměřen je na tři základní oblasti veterinární medicíny.

Program vznikl ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze, konkrétně s Fakultou biomedicínského inženýrství. Absolvent programu se uplatní zejména jako asistent veterinárního lékaře na pracovištích specializované péče (veterinární kliniky, veterinární nemocnice, univerzitní kliniky) zaměřených na pokročilou laboratorní a přístrojovou diagnostiku, resp. terapii, jako asistent veterinární péče v chovech hospodářských i zájmových zvířat, ale i zvířat laboratorních, zoozvířat a zvířat záchranných stanic a v neposlední řadě jako veterinární asistent zaměřený na výkon specifikovaných kompetencí (welfare, one health aj.) v orgánech státní správy (např. SVS MZe aj.)

„Program, který jsme akreditovali, by měl úroveň veterinární péče povýšit zejména v tom ohledu, že jeho absolventi budou odborníky na zobrazovací metody a na pokročilou diagnostiku obecně, při které budou schopni obsluhovat i náročné a velmi nákladné přístroje a stanou se tak nepostradatelnými asistenty veterinárního lékaře. Veterinární medicína se dynamicky rozvíjí, a proto potřebuje profesionály schopné reflektovat nejmodernější trendy v diagnostice,“ uvádí prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc., garant studijního programu a dodává: „Studijní program zaručuje odbornost a kvalitu veterinární péče v celém jejím rozsahu. Je totiž prokázáno, že komplexní přístup k pacientovi zlepšuje prognózu onemocnění až o 40 procent.“

Program se vyznačuje důrazem na praxi, a to jak přímo na univerzitě, tak i ve veterinárních klinikách a nemocnicích u nás i v zahraničí. Studenti budou mít možnost získat rozsáhlé praktické zkušenosti také díky tomu, že se do výuky zapojují kliničtí veterináři a další specialisté. Tato praxe jim umožní získat nejen teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti nezbytné pro úspěšnou kariéru v oboru.

Jedná se o první a zatím jediný program na ČZU, který nabízí možnost získání titulu Mgr. resp. MSc., což otevírá absolventům dveře k široké škále profesních příležitostí. Magisterský studijní program je vhodný jako navazující studium pro absolventy či absolventky bakalářského programu Veterinární asistent FAPPZ nebo pro uchazeče bakalářského oboru biologického zaměření. Je akreditován i v anglické verzi a jeho výuka je připravována pro příští rok.

Magisterský studijní program Veterinární asistent – specialista představuje významný přínos pro veterinární vzdělávání v České republice a nabízí příležitost pro všechny, kteří se chtějí specializovat v klíčových a perspektivních oblastech veterinární medicíny.

Zdroj: FAPPZ / Karla Mráčková

 

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content