Svátek má

Drahomíra
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Nově zvolení děkani tří fakult ČZU v Praze se ujímají svých funkcí

Čtyřleté funkční období zahájili v úterý 1. února 2022 nově zvolení děkani FAPPZ, PEF a Technické fakulty. O tom, kdo bude stát v čele těchto tří fakult do 31. prosince 2026, rozhodly jejich akademické senáty na podzim.

Vedení Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů se ujímá prof. Ing. Josef Soukup, CSc., vedoucí katedry agroekologie a rostlinné produkce, který osm let zastával funkci prvního proděkana a proděkana pro mezinárodní vztahy a je garantem studijního programu Zemědělství a rozvoj venkova.

Provozně ekonomickou fakultu v příštích čtyřech letech povede doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D. s bohatýmimanažerskými zkušenostmi z funkce prorektora univerzity, vedení katedry systémového inženýrství a vedení Centra projektů PEF.

 Ve vedení Technické fakulty byl pro další období Akademickým senátem potvrzen stávající děkan doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D. Pro docenta Maška je to druhé funkční období na této pozici. Předtím zastával osm let funkci prvního proděkana a proděkana pro studijní a pedagogickou činnost.

 

 

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content