Svátek má

Kazimír
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
Generic selectors
Pouze přesné shody
Hledat v titulku
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Monitoring genetické proměnlivosti jako klíč k ochraně biologické rozmanitosti v době klimatických změn

Genetická různorodost je základní komponentou biodiverzity a je nezbytná pro udržení schopnosti organismů přizpůsobovat se měnícím se podmínkám prostředí. V průběhu evoluce umožnily rozdíly mezi jedinci a přírodní výběr přežít jen geneticky nejlépe vybaveným jedincům schopným přizpůsobovat se změnám životního prostředí.

Navzdory tak velkému významu nebyla genetická diverzita a její pravidelný monitoring běžnou součástí monitorovacích schémat v ochraně přírody. Mezinárodní studie publikovaná v prestižním ekologickém časopise Nature Ecology & Evolution pod vedením autora Petera B. Pearmana se zaměřuje právě na systematický monitoring genetické rozmanitosti populací, který je klíčový pro studium jejich schopností odolávat vlivu klimatických změn.

Změna klimatu vyvíjí tlak na mnohé rostliny a živočichy žijící především na okrajích areálu rozšíření. Jejich přežití stále více ovlivňuje schopnost odolat extrémním teplotám nebo suchu, ale také zvládat invazi nových druhů, které osidlují danou oblast. Publikovaná studie poskytla přehled o realizaci genetického monitoringu v zemích Evropy a za použití nových přístupů poskytla předpovědi a doporučení, které evropské oblasti by měly být pečlivě sledovány.

Podílelo se na ní 52 vědců, kteří zastupují 60 univerzit a výzkumných ústavů z 31 zemí. Podle spoluautora studie Petera Klingy z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze patří Česká republika k zemím s relativně dobře založeným genetickým monitoringem. Do konce roku 2021 byly geneticky monitorovány velké šelmy jako vlk nebo rys a zástupci ptáků, konkrétně tetřívek obecný a sýček obecný. Jedním ze závěrů studie je, že kromě pozornosti úzce soustředěné na vlajkové druhy, jako jsou velké šelmy, se monitorovací úsilí musí rozšířit i na méně charismatické organismy, například obojživelníky, lesní dřeviny, ptáky aj., které pravděpodobně zažijí vážné důsledky klimatických změn v Evropě.

Genetické monitorovací programy pro obojživelníky (a), ptáky (b), šelmy (c) a lesní dřeviny (d). Programy poskytují dokumentaci minimálně dvou odhadů alespoň jednoho indexu genetické diverzity v čase. Jen málo zemí realizuje genetický monitoring pro obojživelníky, zatímco většina zemí zřídila alespoň jeden program pro druh šelem.

 

Generalizovaný lineární model zobrazující snahu o genetický monitoring (GME) v členských zemích zapojených do grantové organizace pro evropskou kooperaci ve vědě a technologiích (COST EU) jako funkci výměry země (a) a hrubého domácího produktu (GDP) na obyvatele (b).

 

Podobné články

Rychlé odkazy

Shop ČZU

Point One

CVPK

Klub absolventů

Poníček

Kariérní centrum

Skip to content